Teorie a terapie neuróz

Teorie a terapie neuróz

Frankl, Viktor E.

Portál, 2019

369 Kč295 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. Kolektivní neurózy zase znamenají neurotické poruchy typické pro ducha doby, v níž daný člověk žije.
V druhé části knihy autor představuje dvě hlavní metody léčby noogenních neuróz – logoterapii jakožto terapii vycházející z duchovních zdrojů a existenciální analýzu coby terapii zaměřenou na duchovní oblast a na osobní duchovní existenci.
Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami.
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto „třetího vídeňského směru psychoterapie“, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšla jeho kniha Utrpení z nesmyslnosti života.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Balcar, Karel

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1478-6

 • Počet stran / vazba:296 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:21205301

 • EAN:9788026214786

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Jsem moc rád, že jsem si knížku mohl přečíst. Kniha je skvělým způsobem, jak se seznámit s logoterapií a jejím uvažováním. Osobně mi přišlo hodnotné vidět, jak neuróza vzniká, jak se upevňuje a jak s ní lze pomocí logoterapie pracovat. Frankl ukazuje, že nemáme největší strach ze samotné neurózy, ale z toho, že u nás neuróza opět propukne. Dá se tak více mluvit o strachu ze strachu, který neurózu dále posiluje. Pro práci s neurózou nabízí logoterapie tzv. paradoxní intenci. Jedná se o přístup, kdy místo toho abychom utíkali před tím, čeho se bojíme, jdeme tomu v ústrety; jinými slovy maximalizujeme to čeho se bojíme. Například, při strachu z nezvladatelného třesu zkoušíme předvést „to nejhorší, co by se mohlo stát“ - předvádíme největší třes, který dokážeme. Tento přístup má velmi často za následek, že neuróza povolí a daná situace (třes) vůbec nenastane. Frankl tak nabízí pohled, že není důležité, zda onemocníme, ale to, jaký k této nemoci zaujmeme postoj, jak se k ní vztáhneme; jaký ji dáme smysl. Tato svoboda jednání nám tak může přinést nové a věřím, že i hodnotnější prožívání dané situace. Logoterapie tedy nabízí způsob, jak rozbít zautomatizovanou, neurotickou, reakci a nahradit ji jiným, zdravějším jednáním. Tento přístup je i velmi blízký tomu, jak pracuje mindfulness. Knihu doporučuji všem, kteří se chtějí dozvědět více o logoterapii, neurózách, strachu a jak s nimi efektivně pracovat. Michal Dvořák

  - 27.08.2019


 • Frankl, Viktor E.: Teorie a terapie neuróz - autor recenze: Adam Paták
  http://pages.pedf.cuni.cz/psychorada/recenze-franklova-teorie-a-terapie-neuroz/

  Historicky druhé vydání Franklovy publikace “Teorie a terapie neuróz” nabízí zajímavý pohled do základního lékařského zpracování problematiky logoterapeutického přístupu. Samotný obsah pak dokonale ztvárňuje osobu zakladatele třetí vídeňské psychoterapeutické školy. Stránky jsou protkány geniálními příměry, nutnou dávkou humoru, který k logoterapii a existenciální analýze neodmyslitelně patří, mnohými kazuistikami a v neposlední řadě osobními zkušenostmi V. E. Frankla. Přičteme-li k tomu skvělý překlad Karla Balcara spolu s povedeným designem, dovolím si publikaci zařadit do kategorie “must-have”. Podrobnější popis naleznete níže.

  Úvodní kapitola s názvem “Co je logoterapie?” se věnuje základnímu nastínění hlavních teoretických myšlenek pro klinickou praxi V. E. Frankla. Musíme však míti na paměti, že publikace se věnuje převážně klinické části logoterapie, proto by mohla být pro logoterapeutické prvočtenáře a laiky hůře stravitelná. Před samotným čtením všem z vlastní zkušenosti doporučuji nahlédnutí do méně odborných Franklových knih (“A přesto říci životu ano.”; “Utrpení z nesmyslnosti života”), či prosurfovat internetem a přečíst si pár článků. Filozofický kontext této nadstavby bude při čtení knihy doslova k nezaplacení.

  V nejobsáhlejší části nalézáme komplexní přehled Franklova pohledu na neurózy, potažmo na psychózy. Detailní dělení doplňují i zajímavé myšlenky směřující k oblastem psychosomatiky, funkčních onemocnění, sexuálněneurotickým vzorců či kolektivních neuróz. Frankl vás zkrátka sokratovským způsobem donucuje vracet se k zažitým stereotypům a přehodnocovat svá základní východiska. Zároveň vnáší do diskuze třetí dimenzi člověka, jež je často opomíjena: duchovno. V těchto bodech se však neopírá pouze o teorii, nýbrž uvádí i výzkumy a kazuistiky. Vše je před čtenáře servírováno pochopitelnou a didaktickou cestou, neboť k určité problematice se opakovaně vracíme, avšak vždy z jiného úhlu pohledu. (Kniha vznikla na základě přednášek na Vídeňské univerzitě i jinde po světě, což objasňuje didaktický ráz.)

  V poslední kapitole nám vyvstávají na povrch hlavní terapeutické techniky: paradoxní intence a dereflexe. Jedná se vskutku o skvostné dílo Franklovo, jelikož obě techniky se dají využít napříč všemi terapeutickými školami, což je značná rarita, a navíc s trochou cviku je můžete úspěšně aplikovat i sami na sobě. Ať máte problém se spánkem, anticipační úzkostí, nutkavým sebepozorováním či problémy v intimní partnerské oblasti, kniha vám nabízí řešení, díky kterým můžete obrátit sílu svých strašáků proti nim samým, čímž jim seberete vítr z plachet. Avšak pozor, sám autor varuje před determinismem! Tato kniha není příručkou pro léčení všech neuróz, ani se čtenářům nesnaží vnutit přesvědčení, že nalezla všelék v podobě zázračného postupu. Specifická léčba pomocí logoterapie je dle Frankla možná pouze u noogeních neuróz, v jiných případech slouží jakožto nadstavba terapie či součást “lékařské péče o duši.”

  Rád bych se zmínil i o dalších bodech, ale rozsah recenze mi to nedovolí. Kniha jest zkrátka taková, jako by V. E. Franklovi z oka vypadla: energická, srdečná, humorná, protkaná smyslem, svobodou a odpovědností, láskou k životu. Jisté pasáže budete čísti jedním dechem, v jiných budete pomalu rozplétat myšlenku, kterou autor mistrně ukryl za několik řádků slov. Zcela určitě nebudete litovat jediné minuty vložené do četby tohoto díla.

  Co říci závěrem? Dovolím si vypůjčit slova Karla Balcara:

  “Teorie a terapie neuróz je základním dílem, jímž Viktor Frankl začleňuje svůj myšlenkový přínos – logoterapii – do bezprostředního rámce lékařské teorie a praxe.”

  Srdečně přeji všem čtenářům krásné chvíle strávené nad touto publikací a hezké léto.

  - 22.07.2019

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)