44 aktivit pro děti s ADHD

44 aktivit pro děti s ADHD

Shapiro, Lawrence E.

Portál, 2020

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně.
Aktivity jsou určeny dětem od 8 do 12 let.
Lawrence Shapiro, Ph.D., je psycholog.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Podpora sebedůvěry, sociálních dovedností a sebekontroly

 • Překladatel:Kittová, Monika

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1599-8

 • Počet stran / vazba:184 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:22207601

 • EAN:9788026215998

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Shapiro, Lawrence E.: 44 aktivit pro děti s ADHD - autor recenze: Jana Pokorná

  Nepozorné, hyperaktivní, někdy trochu (nebo i více) rozjívené děti s ADHD známe asi všichni. Vzhledem k četnosti této poruchy se najdou skutečně v každé třídě. Možná jsou pro nás někdy obtížným prvkem, stejně jako se nám možná obtížně jedná s jejich rodiči, kteří jsou ze svých potomků často unavení a občas to vypadá, že je rádi na čas odevzdají do péče někoho jiného, aby si mohli aspoň na chvíli vydechnout. Děti s touto poruchou mívají problémy se sebekontrolou, často se jim nedaří ve škole, vzhledem ke své roztěkanosti si možná neudrží kamarády tak, jak by chtěly, natož aby je nějak snadno získávaly, a mnohdy je trápí snížené sebevědomí a nevěří si. Psycholog Lawrence E. Shapiro má s dětmi s ADHD letité profesní zkušenosti a nabízí v knize po 11 aktivitách z každé problémové oblasti. První, co v knize najdeme, jsou hry, které dětem pomohou získat kontrolu nad sebou samými, mimo jiné i chvilku klidně sedět a podobně. Školním nezdarům, kterým se věnuje další část a které jsou způsobeny nepozorností a roztěkaností těchto dětí, lze předcházet třeba lepší organizací školní práce, věcí v batohu nebo na lavici. Pokud totiž dítě pro samý nepořádek nenajde ani pero, je pro ně pak složité plnit různé úkoly. Další část se věnuje kamarádům a najdeme v ní hry například na zvládání konfliktů, různé tipy, které dětem pomohou zvládat obyčejné popovídání si s vrstevníky, a podobně. V poslední části se pak hry zaměřují na hledání vlastních kladných stránek a jejich posilování. V knize nechybí ani dopisy dětem a jejich rodičům a pedagogům.

  Optimistická a velmi pěkně strukturovaná kniha může posloužit jako inspirace všem pedagogům, kteří pracují s touto skupinou dětí. Hry a činnosti jsou velmi snadno zvládnutelné a není k nim potřeba nějakých speciálních pomůcek. Vystačíme si s tím, co třída nebo školní družina dá.

  autor recenze: Jana Pokorná
  Recenze byla zpracována pro Informatorium 3-8 6/2020

  -


 • Shapiro, Lawrence E.: 44 aktivit pro děti s ADHD - autor recenze: Mgr. Martina Chmelová

  https://www.alfabet.cz/vyvojova-vada-u-ditete/44-aktivit-pro-deti-s-adhd-recenze-knihy/

  Vychovávat, podporovat, doprovázet, chránit a žít s dítětem s ADHD není vůbec jednoduchá věc. Ani pro rodiče, prarodiče nebo samotné dítě. Rodiče nejprve musí pochopit, co přesně se děje s nervovým systémem jejich dítěte, aby dokázali následně pracovat s nejrůznějšími specifiky, ale hlavně, aby věděli jak.

  Řada dětí s ADHD má nadprůměrný potenciál rozvoje, ale problémy se systematičností a dokončováním úkolů tuto potenciální kapacitu velmi snižují. Bez dobrého vedení není možné nastartovat rozvoj dítěte do jeho plného potenciálu. Je nutné si uvědomit, že děti potřebují pro plnění požadavků na ně kladených doma, v rodině, ve škole i ve volnočasových aktivitách mnohem více energie než děti bez této poruchy.

  „Objížďky“ v mozku

  Děti s ADHD zajímá vše, ale jejich rozptýlená pozornost na druhou stranu velmi stěžuje soustředění na jednu věc. Zkrátka řečeno, informace v jejich mozku jakoby putovala objížďkami a ne přímými cestami. Prostřednictvím této návodné a konkrétní knihy mohou rodiče porozumět tomu, co se s jejich dítětem děje, naučí se s ním konkrétně pracovat tak, aby se „objížďky“ v mozku postupně zmenšily, aby své dítě podpořili v nácviku praktických dovedností, které pomohou dítěti zvládat učit se nové věci, být za sebe a své úkoly odpovědné, mít kamarády a být spokojené.

  Rozdělení pracovní knihy

  Pracovní kniha naučí rodiče a jejich děti novým emočním, behaviorálním a sociálním dovednostem. Je rozdělena do 4 základních oddílů.

  1. oddíl je zaměřen na to, jak svému dítěti pomoci v sebekontrole. Cvičení jsou zaměřena na trpělivost, naslouchání, dodržování pravidel, jednoduchou práci se strukturou jasných, konkrétních a jednoduchých úkolů jako např. uklizený pokoj atd.

  2. oddíl pomáhá dětem překonávat problémy ve škole, v pozitivním pohledu na samotnou školu. Jsou zde aktivity pro práci s nervozitou a strachem, opět se strukturou zaměřenou tentokrát na čas a dochvilnost. Některé aktivity vedou děti k nácviku umění říci si o pomoc a k odpovědnosti za svěřené úkoly, aniž by to dětem neustále někdo připomínal.

  3. oddíl je zaměřený na podporu dětí v umění získat a udržet si kamarády. Aktivity pomáhají dětem citlivě rozpoznat, kde je hranice legrace, a kdy to už pro druhého legrace a škádlení není. Učí je pracovat s hněvem a vztekem a velmi cenná aktivita je podpora dělání kompromisů.

  4. oddíl je zaměřen na kvalitu osobního života samotného dítěte ve smyslu stability, sebepodpory a sebekontroly.

  Aktivity jsou koncipovány na max. 10 min. Pro rodiče je v úvodu každé aktivity jednoduchá informace o důvodech, co konkrétní cvičení podporuje. Cvičení je samozřejmě nezbytné trénovat a nepřepokládat, že výsledek se dostaví ihned pro prvním opakování.

  Děti se svými rodiči se naučí chápat své potřeby, ovládat své emoce, natrénují některé důležité dovednosti struktury důležité pro plnění školních úkolů, ale i v rodině, mají možnost se naučit lépe rozumět sami sobě a druhým. Podpora sebekontroly a odpovědnosti doprovází trénink všech aktivit.

  Aktivity jsou hlavně určeny pro rodiny s dětmi s ADHD od 8-12 let.

  Příručka přináší důležitou pomůcku potřebným rodičům, že se situací svého dítěte mohou pracovat a chování svého dítěte mohou vytrvalým tréninkem ovlivňovat a formovat ke zdravému a efektivnímu fungování.

  -

Čtenářské recenze


 • Shapiro, Lawrence E.: 44 aktivit pro děti s ADHD - autor recenze: Jana

  https://www.psyhub.cz/litrevue/temamesice/unor-2021-pedagogicka-psychologie/

  Podle slov autora mají aktivity předložené v této „pracovní“ knize pomoci dětem s ADHD naučit se nové emocionální, behaviorální a sociální dovednosti ve čtyřech oblastech: v chování, v rámci školy (a školního prospěchu), v sociálním vývoji a také v sebeúctě. Jako pracovní knihu ji označuje i sám autor a je pravda, že je celkově koncipovaná jako pracovní sešit. Je v ní plno úkolů, které děti zvládnou samy (doplňování, kreslení a podobně) nebo cvičení, u kterých je potřeba asistence rodičů/terapeuta. Na konci knihy najdete i osvědčení – diplom o absolvování této pracovní knihy.

  Asi jedinou vadu na kráse u této knihy vnímám chyby v gramatice (např. zaměňování pohlaví autora) – těžko říct, jestli to byl záměr (v rámci časté chybovosti u lidí trpících ADHD), každopádně mě to při čtení rušilo. Na druhou stranu je kniha hezky přehledná a úkoly rozmanité. Jelikož nemám ve svém okolí nikoho s ADHD, budete muset knihu z praktického hlediska ověřit Vy sami.

  - 12.03.2021


 • Shapiro, Lawrence E.: 44 aktivit pro děti s ADHD - autor recenze: Gabriela Míková

  http://casopisagora.cz/2020/08/44-aktivit-pro-deti-s-adhd-podpora-sebeduvery-socialnich-dovednosti-a-sebekontroly/

  Kniha aktivit pro děti s ADHD představuje nabídku praktických činností, které mohou být nápomocné při zvládání impulzivních projevů a podporovat zlepšování koncentrace pozornosti. Cvičení dále mohou dítěti pomoci na cestě ke kladnému a stabilnímu sebepojetí a být průvodcem v navazování vztahů s ostatními vrstevníky.

  Kniha je výčtem základních hravých cvičení, které jsou strukturované do čtyř hlavních oblastí, do kterých symptomy ADHD mohou zasahovat.

  První z oblastí se týká práce se sebekontrolou, na tuto kapitolu navazují cvičení zaměřená na zvládání nároků školního prostředí. Druhá část knihy se zabývá problematikou navazování vztahů s vrstevníky, na kterou navazuje kapitola o vlastním kladném sebepojetí a základní tipy, které mohou napomoci lepšímu pocitu o sobě samém.

  Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny informací, v čem dítěti může cvičení pomoci, následuje ilustrativní příběh a poté je uvedeno samotné zadání úkolu. Cvičení obsahuje většinou krátké zamyšlení nad vybraným problémem, se kterými se děti s ADHD mohou setkávat a úkol, který má dítě splnit – úkoly se od sebe liší, většinou jsou interaktivní (obsahují například obrázky, vystřihovánky, nápomocné tabulky), mohou zahrnovat i spolupráci rodičů, kteří by měli být dítěti laskavým průvodcem a oporou při procházení úkolů. Starší děti se v úkolech budou umět samy orientovat, u mladších mohou nápady z knihy využít rodiče a hravou formou je předat dítěti.

  V úvodu každého cvičení kniha postihuje jednoduchou formou podstatu problému, se kterým se dítě, případně jeho rodiče mohou setkávat. Vytváří tak konkrétní obraz toho, co se v dětech s diagnostikovaným ADHD může odehrávat, co řeší, v čem potřebují podporu, ale především, co může dítě samo udělat pro to, aby se mu dařilo lépe vyrovnávat se s požadavky okolního prostředí.

  Knihu ocení především rodiče dětí s ADHD, ale i samotné děti, může se také stát oporou probíhající terapie pro psychoterapeuty. Psaná cvičení mohou využít i učitelé či odborní asistenti ve škole, kteří mají ve škole žáka s touto problematikou.

  - 13.11.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)