Dyslexie v předškolním věku?

Dyslexie v předškolním věku?

Zelinková, Olga

Portál, 2012

259 Kč220 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné reedukace případné dyslexie, které si mohou osvojit rodiče i učitelé. Autorka se zabývá často probíranými otázkami (např. Je nutné učit dítě číst již v předškolním věku? Je vhodné učit ho již před vstupem do školy cizí jazyk?) a odpovídá i na další otázky učitelů i rodičů, s nimiž se ve své praxi nejčastěji setkává.
PaedDr. Olga Zelinková, CSc. je speciální pedagožka. V poradenské praxi se věnuje dětem s poruchami učení a chování, na tato témata zaměřuje i svou přednáškovou a lektorskou činnost. V nakladatelství Portál vyšly její knihy Pomoz mi, abych to dokázal, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program a Poruchy učení.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:archiv autorky

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0194-6

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:23103002

 • EAN:9788026201946

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

Další informace

Může být dyslektik známým vědcem?
Jména významných politiků, vědců a umělců s dyslexií jsou důkazem toho, že dyslexie není porucha, která by dítě odsoudila k těžkému životu a věčnému souboji s nepřízní osudu. Ne všichni níže jmenovaní byli oficiálně vyšetřeni a diagnostikováni. O jejich obtížích se dozvídáme z jejich korespondence, z deníků, ze zápisů současníků. Zde jsou jména některých z nich:

Vědci, politici:

Albert Einstein
Alexandr G. Bell
gen. George S. Patton
Thomas A.Edison
Winston Churchille
John F. Kennedy
Woodrow Wilson
George Bush jr.


Thomas Alva Edison ve své pracovně.


Umělci:

W. A. Mozart
Leonardo da Vinci
Gustav Flaubert
Walt Disney
Hans Christian Andersen
Tom Cruise
Whoopi Goldberg
Pablo Piccasso


Světově proslulý herec Tom Cruise.

V USA je vydáván kalendář významných a úspěšných osobností, které trpí nebo trpěly dyslexií. Pro každý měsíc je kromě dat uvedena fotografie a výpověď takového člověka. Těmto lidem, studentům i dospělým se věnuje velká pozornost. Jejich zkušenosti pomáhají dětem i jejich rodičům překonávat problémy a dodávat optimismus.
U nás bohužel taková situace není. Dospělí si neradi přiznávají, že špatně čtou a že jim to ve škole „moc nešlo“. Jako by se styděli říci, že měli značné potíže, ale dokázali je překonat. Ve skutečnosti by měli být pyšní, že dokázali najít obor lidské činnosti, v němž jsou úspěšní, a prosadili se v něm. Následující tři ukázky jsou z uvedeného kalendáře úspěšných lidí, kteří celý život trpěli dyslexií:


Významný americky fotbalový trenér říká:

„Dyslexie mě naučila soustředit se na problémy a promýšlet je. Pomohla mi využívat mou představivost k vizualizaci řešení, hledat nové odlišné cesty. Musel jsem pracovat více, déle a zaměřit se na úspěch.“

Kanadská výtvarnice, která navrhuje šperky, bytové doplňky a nástěnné dekorace, uvádí:

„Mít dyslexii pro mě bylo výhodou. Musela jsem usilovněji pracovat, abych se vyrovnala vrstevníkům, a to ve mně vzbuzovalo silnou vytrvalost a poctivost v přístupu k práci. Věřím, že tyto kvality mě přímo vedly k úspěchu.“

Úspěšný student připomíná rodiče:

„Na své cestě k úspěchu jsem poslouchal rodiče, kteří říkali: Věř v sebe, věř ve své schopnosti, věř svým snům a tvůj cíl se stane realitou.“

V uvedených výpovědích i v dalších zkušenostech dyslektiků je několik společných rysů – vytrvalost, cílevědomost, sebedůvěra a optimismus. Americké statistiky uvádějí, že mezi milionáři je 40 % jedinců, kteří trpí poruchou učení. Z tohoto pohledu je tedy dyslexie naopak výhodou. A proč tomu tak je?
Na následujících stranách si ukážeme, že mozek jedince s dyslexií pracuje „jinak“. Nelze říci, zda hůře nebo lépe, ale jinak. Využívá jiné strategie řešení úkolů, než je běžné u lidí, kteří obtíže ve čtení nemají, strategie méně obvyklé a mnohdy i originální. Můžeme tedy s nadsázkou říci, že dyslexie za určitých okolností vede člověka k osobitému pohledu na svět. Má to však i svou stinnou stránku. Tato jinakost může být i příčinou nepochopení – ze strany učitelů a možná i spolužáků a také rodičů a jiných dospělých.

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)