Co řeknete, změní váš svět

Co řeknete, změní váš svět

Rosenberg, Marshall

Portál, 2015

249 Kč199 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

V každé situaci může člověk tím, jak mluví (k ostatním, ale i k sobě ve svých myšlenkách), buď podporovat pokoj, porozumění a mír, nebo násilí. Rosenberg ukazuje, jak jazyk a komunikace v tomto smyslu fungují a učí, jak redukovat bolest a násilí, které z nich mohou bezděčně vycházet, a naopak léčit zranění, budovat vnitřní pokoj a lásku. Jeho cílem je rozvíjet vnitřní vědomí míru, které může být zakořeněno v jazyce, který denně užíváme.
Rosenbergova kniha není návodem, jak vést nenásilnou komunikaci, ale spíše ilustrací toho, jak funguje. Je plná inspirativních příkladů a příběhů ze světa mezilidských vztahů, které vycházejí z autorovy více než čtyřicetileté zkušenosti. Nabízí mnohem širší a hlubší pohled na problém komunikace, který se mění v jistý druh spirituality – výzvy k nenásilnému chování jak vůči sobě, tak okolí.

Marshall B. Rosenberg byl mezinárodně uznávaný odborník na komunikaci, zakladatel Centra pro Nenásilnou komunikaci a mediátor. V Portále vyšla jeho velmi úspěšná kniha Nenásilná komunikace.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Antonínová, Hana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0912-6

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:13203701

 • EAN:9788026209126

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Rosenberg, Marshall: Co řeknete, změní váš svět – rec. Josef Štěpánek
  (autorův blog)

  Na českém trhu se objevila další kniha Marshalla Rosenberga, autora nenásilné komunikace, již jsem představoval v jednom z předchozích článků.

  Jedná se o překlad originálu Speak Peace in a World of Conflict z roku 2005 a nese název Co řeknete, změní váš svět.

  Hned v úvodu mohu říct, že tato kniha rozhodně stojí za přečtení. Je to navždy aktuální téma a s trochou snahy může nenásilná komunikace opravdu zásadně změnit váš svět a následně i svět lidí ve vašem okolí. Kdybyste snad byli na pochybách, jestli se vám kniha bude dobře číst, proložil jsem stručnou recenzi několika úryvky, které mě při čtení nejvíc zaujaly.

  Skvělé je, že pomalu každé dílčí téma je doplněno konkrétním příběhem nebo vzpomínkou, a hned tak vidíte, jak to může fungovat v praxi.

  Jako dítě jsem si opakovaně kladl otázku: Co to do lidí vjede, že začnou chtít ubližovat druhým kvůli jejich jménu, náboženství, původu nebo barvě kůže?

  Po úvodním představení nenásilné komunikace Rosenberg přistupuje k základním předpokladům, které jsou k mírovému dorozumívání potřeba. Prvním z nich je umění pozorovat. Na příkladu ukazuje, jak těžké je popsat dění, aniž bychom někoho hodnotili či posuzovali, a připomíná, že podle indického filosofa Krišnamurtího je schopnost pozorovat bez hodnocení nejvyšší formou lidské inteligence.

  Kdysi jsem pracoval v jedné vesnici v Palestině a v závěru shromáždění mi jeden mladý muž řekl: „Marshalle, vaše školení se mi opravdu líbilo, ale vlastně to není nic nového. Nemyslím to jako kritiku, ale ve skutečnosti je to jenom aplikovaný islám.“ Mladík si všiml, že se usmívám, a zeptal se: „Proč se usmíváte?“ Řekl jsem: „Včera, jsem byl v Jeruzalémě a jeden ortodoxní rabín mi řekl, že je to aplikovaný judaismus. A vedoucí našeho programu na Srí Lance je jezuitský kněz a ten si myslí, že je to křesťanství.“

  Navazuje kapitolou o pocitech a potřebách. Když chceme lidem sdělit, co se v nás odehrává, když dělají to, co dělají, potřebujeme k tomu gramotnost potřeb a pocitovou gramotnost. Gramotnost kvůli tomu, že spousta lidí v rovině potřeb vůbec není zvyklá uvažovat. Je tedy často potřeba si nejdřív ujasnit, co to potřeba vůbec je a jak o ní lze mluvit.

  Naučili jsme se o sobě vzájemně uvažovat v moralistických soudech. Ve svém vědomí máme výrazy jako správný, špatný, dobrý, zlý, sobecký, nesobecký, teroristé, bojovníci za svobodu. S těmito soudy je spojena představa spravedlnosti založená na tom, co si „zasloužíme“. Pokud děláte zlé věci, zasloužíte si trest. Děláte-li dobré věci, zasloužíte si odměnu. Takovému vědomí a falešné výchově jsme bohužel vystaveni velmi dlouho. Domnívám se, že právě to je jádrem veškerého násilí na této planetě.

  Do řečí o pocitech zase lidé běžně míchají všelijaká hodnocení a soudy sebe samých nebo druhých lidí a nemluví tak o skutečných pocitech, přestože toho slova užívají. Někdy dlouho trvá, než si člověk uvědomí, jak se cítí, a naučí se to průběžně vnímat.

  Mladík se upřímně snažil pojmenovat své pocity, ale nakonec řekl: „No, vlastně z toho nemám žádný pocit.“
  „Doufám, že to není pravda, “ odpověděl jsem.
  „Proč?“
  „Protože to už byste byl mrtvý.“
  Pocity máme neustále. Problém je v tom, že jsme nebyli vychováni tak, abychom si je uvědomovali.

  Následuje neméně důležitá kapitola o žádostech. Chceme-li něco dostat, musíme o to obvykle nejdřív požádat. Je však velký rozdíl mezi žádostí a požadavkem. Nenásilná komunikace učí žádat pozitivně, tedy říkat druhým, co chceme, nikoli co nechceme nebo co by měli přestat dělat. Snahou je umožnit takové vztahy, v nichž si lidé vzájemně pomáhají, protože pro sebe mají pochopení a záleží jim na sobě. Tedy ne ze strachu před trestem, ne v očekávání odměny, ale kvůli přirozené radosti, že přispívají k blahu druhých.

  Když něco žádáme nebo o něco prosíme, je důležité mluvit o konkrétní činnosti a postarat se, aby to nebylo vnímáno jako požadavek. Rozdíl mezi žádostí a požadavkem poznáme mimo jiné podle toho, jak se zachováme k lidem, když nám nevyhoví. Váš protějšek potřebuje vědět, že může projevit nesouhlas a že mu budete rozumět. Cílem je navázat s ním vztah a dosáhnout vzájemného porozumění.

  Je snadné zapomenout na věci, o nichž si myslíte, že vám byly uloženy a jsou vyžadovány. Když naopak něco děláte z vlastní vůle a iniciativy, je situace docela jiná.

  Jedna matka mi například řekla: „Marshalle, … ale co děti? Dítě se přece nejprve musí naučit, co musí dělat, co by mělo dělat.“ Tato matka s dobrými úmysly pracovala s dvěma pojmy, které považuji za nejzhoubnější: muset a mělo by se.

  Děláme-li věci, které nevychází od nás samotných, vycházíme-li z nějakého kulturně získaného vzorce a vykonáváme nějakou práci jen proto, že bychom měli nebo musíme, abychom získali odměnu a splnili povinnost nebo abychom se vyhnuli hanbě a vině, potom na to doplatí všichni zúčastnění.

  Následuje část, která se vyloženě zaměřuje na použití nenásilné komunikace v každodenním životě, přestože příběhů do této chvíle zazněla již celá řada.

  Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak komunikovat s lidmi, je dát jim najevo, že se o jejich potřeby zajímáme stejně jako o svoje. Moc s lidmi získáme tehdy, když si sdělujeme, co nám vyhovuje a co ne. Otevřeně, upřímně a bez kritiky. Lidé se o naše blaho zajímají mnohem více, když se s nimi rozdělíme o moc, než když jim řekneme, co dělají špatně.

  Rosenberg zdůrazňuje, že vždycky máme na vybranou a nikdy neděláme nic, pro co jsme se nerozhodli. Vybíráme si takové chování, které naplňuje naši potřebu. V umění nenásilné komunikace je velice důležité uvědomit si, že v každém okamžiku máme na výběr, že se vždy rozhodujeme, co budeme dělat, a neděláme nic, co jsme si nevybrali. A každá taková volba či rozhodnutí slouží nějaké potřebě.

  Mimochodem také připomíná, že mnoho lidí, které označujeme za duševně nemocné, se naučili myslet a komunikovat způsobem, jenž jim působí značné psychické nepohodlí. Neznamená to, že jsou nemocní, ale že se naučili myslet a mluvit způsobem, který jim dělá ze života utrpení.

  Jakmile se obě strany přenesou přes představu nepřítele a uvědomí si potřeby toho druhého, začne být druhá část vyjednávání – hledání strategií, jak uspokojit potřeby všech zúčastněných – mnohem jednodušší. Nejtěžší je zbavit se představy nepřítele. Jde o to, aby si lidé uvědomili, že není možné mít prospěch na úkor někoho jiného.

  Ve třetí části dostává prostor téma sociální změny díky nenásilné komunikaci. Je zde mnoho příkladů z veřejných institucí i z podnikatelské sféry.

  „Venku, za představami o konání dobra a zla, je pole. Tam se setkáme.“
  -Rúmí

  Podkapitola se věnuje problematice, jak si poradit s konfliktem a střetem názorů. Rosenberg na vlastním příkladu vypraví, jak měl před jednou důležitou schůzí velkou potíž v protistraně nevidět nepřítele, ale člověka a za ním i jeho potřeby. Nakonec se však dokázal povznést nad urážky a ponižování a díky nenásilné komunikaci dosáhl svého.

  Musíme se soustředit na krásu toho, o co nám jde, a ne na domnělou ošklivost zlých hochů, které jsme se rozhodli přemoci.

  Poslední kapitola před závěrečným shrnutím se týká vděčnosti. Pokud umíme jistým způsobem vyjádřit a přijmout vděčnost, dává nám to nesmírnou energii, s níž můžeme usilovat o změny.

  … Protože se to odehrávalo ve Švýcarsku, nechali ho domluvit a teprve potom spustili. A to je důvod, proč v některých ohledech raději pracuji na Středním východě. Všichni tam mluví současně, takže neproduktivní diskuse je o polovinu kratší.

  Říci někomu, že odvedl dobrou práci a že je schopný člověk, to je podle Rosenberga další z moralizujících soudů. Jestliže používáme hodnotící slova pro chválu a poklony, je to stejná forma jazyka, jako když někomu říkáme, že je nepříjemný, hloupý nebo sobecký. Jakmile manažeři nebo učitelé slyší, aby neponižovali lidi tím, že je chválí nebo jim skládají poklony, jsou pohoršení. Učili je totiž, že mají zaměstnance a studenty denně chválit, protože tím podpoří jejich výkonnost. Vydrží to ale jen velmi krátce, a to do chvíle, než vycítí manipulaci a poznají, že vděčnost není opravdová a nejde od srdce.

  V nenásilné komunikaci se nesnažíme druhého člověka odměnit. Chceme, aby se dověděl, že svým činem obohatil náš život. A chceme-li toto někomu sdělit, je třeba vyjádřit tři věci:

  1. kterým činem nám druhý člověk obohatil život,
  2. jaký z toho máme pocit a co cítíme v souvislosti s tím, co udělal,
  3. jaké naše potřeby svým jednáním naplnil.

  Po celkovém shrnutí ještě v závěru knihy najdete přehled, jak ve zkratce na nenásilnou komunikaci a jaké existují základní pocity a potřeby.

  Co řeknete, změní váš svět je krátká, avšak ohromně obsažná a cenná kniha, která bude vždy aktuální a může značně ovlivnit váš každodenní život. Rozhodně doporučuji.

  Josef Štěpánek
  autorův blog

  -

Čtenářské recenze


 • www.uspesne.eu/clanek-recenze-knihy-co-reknete-zmeni-vas-svet/269/

  Rosenberg, Marshall: Co řeknete, změní váš svět

  Jakub Trpiš

  Jedná se o volné pokračování bestselleru Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenberga. Opravdu můžeme změnit svůj život pouze tím, že budeme říkat jiné věci?

  Ano, můžeme. Ze všeho nejdřív nejde o to, co řekneme, ale jak to řekneme. Samozřejmě, že to není nic nového. Metoda nenásilné komunikace se ovšem snaží jít za tento rámec. Nejenom, že nás nabádá, abychom s lidmi mluvili úplně jinak, než jsme byli doposud zvyklí, ale snaží se nás přimět, abychom se na věci dívali jinak. Abychom nad nimi přemýšleli jinak. A jak? Z pohledu lidských potřeb a větším nadhledem. Říkáte si: „V čem mi tohle pomůže? Potřebuju jen lidi přimět k tomu, aby dělali to, co chci!“ A v tom je právě ten problém! Jak můžete jen chrlit naše požadavky a nezajímat se o potřeby ostatních? I když jen vyhrožujeme, i když jen využíváme své nadřazené pozice, pořád používáme násilí. A lidé se brání. Není se čemu divit, že nám dělají naschvály, pomlouvají nás a svoji práci odbývají. Týká se to nejenom našich kolegů, ale i našich partnerů a dětí. Proč? Protože, je svými požadavky frustrujeme. Nenaplňujeme totiž jejich potřeby. Většina z nás to zná z opačné pozice, kdy nás někdo k něčemu nutí. Přesto se ve chvíli, kdy máme moc, zachováme stejně. Tak nás prostě vychovali. Ovšem jde to i jinak. Abychom se odporu vyhnuli, musíme ctít principy nenásilné komunikace.

  Principy nenásilné komunikace

  Především je to opravdová komunikace. Hluboká a upřímná.

  1) Základem nenásilné komunikace je dosažení svých cílů pomocí méně energie. Není to úžasné?! Nejenom, že to je morální a člověk se přitom cítí dobře, ještě nám to pomáhá být efektivní.

  2) Je to dialog, kdy se opravdu díváme na to, co druhý říká, a proč to říká. Kdy se snažíme odhalit jeho potřeby a sladit s těmi svými.

  3) Abychom kvalitně komunikovali, musíme také mířit slovy přesně. Fráze jako „Jsi líný“ nejsou zrovna nejšťastnější. Co třeba zkusit: „Nelíbí se mi, že jsi včera neumyl nádobí.“ Je to lepší, že? Říkáme jasně, co potřebujeme. Netvrdíme, jaký někdo je, nebo není. Nikoho neodsuzujeme. Co je na nenásilné komunikaci opravdu skvělé je, že lidé to v sobě nemusí dusit. Nemusíte se obávat promluvit. Když pomocí toho principu něco řeknete, je tady docela velká šance, že ten druhý vám porozumí. Je tady i šance, že změní to, co vám vadí (jinými slovy to, co je v rozporu s našimi potřebami)

  4) Nejenom, že říkáme to, co nám vadí, ale i opravdový důvod (tedy naši potřebu za tím vším). A proč bychom se měli druhému otevírat a riskovat to, že to vůči nám zneužije? Jakmile druhému řekneme, proč nám jeho konkrétní činy či chování ubližuje, máme daleko větší šanci, že naše potřeby bude respektovat. Nezapomeňte, že to neklademe jako požadavek. Druhá strana má pořád právo říct: "Ne."

  5) „Proč by se sakra měnil?“ říkáte si. „Ten parchant to beztak dělá schválně.“ Autor knihy (i já) je přesvědčen, že toto bipolární vidění světa stojí za většinou válek a násilí ve světě. Není vůbec lehké zbavit se představy nepřátel a místo něj vidět lidské bytosti/skupiny, které se jen snaží naplnit své potřeby. Ovšem opravdu to pomáhá. Jakmile druhý pochopí, že vnímáte jeho samotnou podstatu, bez předsudků a soudů, otevře se vám. Pokud to bude v jeho silách, udělá vše proto, aby vám udělal radost. Proč? Protože to je základní lidskou podstatou. Jsme stvoření k tomu, abychom prožívali, sdíleli a dávali radost. Bipolární vidění světa, boj o moc i neustálá dramata jsou jen výsledkem naší výchovy.

  Závěr

  Upřímně? Tohle je jedna z nejlepších knih, co jsem kdy četl. Je krátká, jasná a praktická. Uvádí spoustu praktických příkladů, kdy můžeme vidět, kde jako jednotlivci i společnost chybujeme. Přesně nám ukazuje i to, jak to napravit. Doktor Rosenberg byl součástí řešení mnoha konfliktů. Konfliktů, kde usmiřoval lidi, kteří navzájem zabíjeli své rodiny a děti. Pracoval také se znásilněnými ženami a jejich pachateli. Nenásilná komunikace funguje u takto závažných traumat, ale i těch menších. Opravdu může změnit náš život k lepšímu. Za mě mohu jen dodat, že záleží jen na nás, jestli jsme na to připraveni a dovolíme si být šťastní.

  Pokud se vám tento článek líbil, doporučuji půjčit si nebo rovnou koupit celou knihu. Ačkoliv jsem se snažil vypíchnout to podstatné, je to v ní popsané mnohem lépe.

  - 14.03.2016

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)