Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Psychologie (příručka pro studenty)

Psychologie (příručka pro studenty)

Vaše cena s DPH
369 Kč 332 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
4. vydání
Ilustrátor
převzaté z originálu
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0532-6
Počet stran / vazba
304 / Pevná
Rok vydání
2013
Kód
21500807
EAN
9788026205326
Obálka v tiskové kvalitě


Moderně didakticky zpracovaná učebnice
Zkušený autor předkládá moderně didakticky zpracovanou učebnici, která vychází z osnov výuky společenských věd na gymnáziích. Publikace je doplněná množstvím zajímavých obrázků a schémat. Oproti zahraničním překladům učebnic psychologie zde nechybí základní informace o české psychologii, o pramenech ke studiu v češtině, o tom, kde se dá u nás psychologie studovat a kde psychologové u nás pracují.

Pavel Říčan: Psychologie - příručka pro studenty

Známý, společensky angažovaný, profesor psychologie a pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR je autorem další učebnice psychologie, určené širokému okruhu čtenářů. V nakl. Portál vyšlo již nové vydání jeho pozoruhodné knihy Cesta životem (2004) a Psychologie náboženství (2002). Jako autor psychologické literatury debutoval knihou Psychologie osobnosti (1972), která se dočkala celé řady reprintů a byla celá léta jediným dílem svého druhu. Je autorem a spoluautorem celé řady dalších významných psychologických publikací a jako takový je široké obci čtenářů znám jako velmi erudovaný autor, kterému jde vždy o víc, než jen o prezentaci pouhého systému fakt.

Rovněž jeho příručka psychologie pro studenty je koncipována také jako dílo, které má vést k sebepoznání a k osvojení psychologického myšlení, umožňujícího tvořivou aplikaci získaných psychologických poznatků na řešení celé řady psychologických problémů běžného života. Proto je také v knize použito velké míry účelné ilustrativnosti a promyšleného systému kontrolních otázek. Psychologie se, podle slov autora, stala nedílnou součástí naší kultury, „prostoupila celé naše uvažování o člověku a jeho místě ve světě“, proto je samozřejmou součástí všeobecného vzdělání a studium psychologie umožňuje její praktické využívání, zejména v mezilidských vztazích. Autor píše o „dvou tvářích psychologie“: jednu z nich tvoří „objektivisticko-technokratický přístup“, druhou „humanisticko-rozumějící přístup“ a považuje oba tyto přístupy za komplementární: „Psychologický výzkum i praxe kombinují oba přístupy a to s plným vědomím napětí, jež mezi nimi existuje“.

Strukturu obsahu této knihy tvoří v jejím prvním dílu obvyklý systém obecné psychologie, zahrnující i základy psychologie osobnosti (popis psychických jevů jako jsou vnímání, představy, paměť, myšlení, cítění, vůle a pozornost, vědomí a jáství). V druhém dílu, označeném jako Cesty psychologického výkladu, je vykládána základní problematika biologického přístupu v psychologii, psychologie učení, motivace, kognitivní teorie, sociální psychologie, funkční modely osobnosti, „osobnost jako osobitost“ (výklad je veden ve dvou rovinách, kvantitativní a kvalitativní) a vývojový přístup (činitelé psychického vývoje a jeho etapy). Autorovo třídění psychických fenoménů resp. psychologických konstruktů je originální.

Kniha vhodně rozšiřuje současný soubor učebnic psychologie, původních i přeložených, který má mnoho vážných zájemců o tento obor k dispozici.

Milan Nakonečný