Psychologie zdraví

Psychologie zdraví

Křivohlavý, Jaro

Portál, 2009

369 Kč314 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Co můžeme a máme dělat, abychom zabránili nežádoucím jevům a těžkostem v našem duševním životě? Jak vedle tělesné hygieny provádět i hygienu duševní?
Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá - psychologie zdraví. Autor, který je naším předním odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky. Seznamuje s pojetími duševního zdraví a nemoci, s otázkami kvality života, s poznatky o mechanismech zvládání obtíží a stresu, s faktory podporujícími zdraví a odolnost jedince. Dále se zabývá psychikou nemocného člověka, psychoneuroimunologií, vztahem mezi pacientem a lékařem, rolí zdravotních psychologů aj.
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, náš přední psycholog, se zabývá zejména sociální a klinickou psychologií, komunikací, stresem a psychologií zdraví. V Portálu vyšly jeho knihy Pozitivní psychologie, Psychologie zdraví a Konflikty mezi lidmi.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-568-4

 • Počet stran / vazba:280 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:21102405

 • EAN:9788073675684

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Mezi autory, jehož jméno bývá zárukou vysoké odbornosti, patří i Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý. Vynikající psycholog má za sebou vydání řady kvalitních výchovných i populárněvědeckých prací, čerpajících z praxe v oblasti klinické a sociální psychologie. Otevřeme dnes jeho publikaci Psychologie zdraví, kterou již dvakrát vydalo nakladatelství Portál.
  Jak lze chápat zdraví? Jako ...“ zdroj fyzické a psychické síly, jako metafyzickou sílu, jako schopnost adaptace, dobrého fungování, jako ideál, ale i jako zboží ..? Autor připomíná nejen známé definice zdraví, ale hovoří i o nemoci (disease) a neduživosti (infirmity). Dokonalý, úplný, naprostý stav je „complete“... Objasnění základní terminologie poměrně mladé vědní disciplíny – psychologie zdraví – je samozřejmě východiskem textu, který autor přehledně uspořádal do tří částí, souborných kapitol.
  V první části hovoří o vztahu psychologie ke zdraví a kvalitě života. Odpovídá na otázky, čím se zabývá psychologie zdraví, co je charakteristikou tohoto oboru aj. Zároveň přibližuje problematiku pojetí zdraví a uvádí přehledně různé teorie zdraví.
  Druhá část přibližuje čtenáři biopsychosociální faktory, které udržují , posilují a podporují zdraví. V této souvislosti rozvádí teoretické základy psychoneuroimunologie, a to i v souvislostech užití placeba. Předkládá možnosti zvládání různých životních obtíží, zamýšlí se nad významem sociálních opor. Velmi aktuální je problematika „vyhoření“ – lze se dozvědět o jeho příznacích, diagnostice i prevenci. Autor předkládá možnosti trénování paměti, pohybových aktivit, které mohou pozitivně ovlivnit psychiku, hovoří o významu duševní hygieny. Zajímavá je i drobnější kapitolka o smyslu plnosti života, důvěře a víře.
  Třetí kapitola je zaměřena na biopsychosociální faktory, které zdraví poškozují a ničí. Čtenář pochopí do hloubky problematiku stresu, plně si uvědomí šíři palety stresorů – přetížení v práci, časový stres, neúměrně velkou zodpovědnost, nevyjasněné pravomoci či riziko přílišné snahy o kariéru aj. Seznámí se s metodami diagnostikování a měření stresu.
  Nelze opomenout kapitoly o kouření, alkoholismu a drogových závislostech, pozornost zaslouží i psychologická problematika přejídání. Autor předkládá i zamyšlení nad nehodami a úrazy a jejich psychologickými aspekty. Závěrem se dočteme o programech psychologie zdraví a o zdravotně závažném jednání. Publikace je formálně výborně členěná, každá kapitola je samostatně uvedená a zakončená doporučenou českou literaturou. Součástí publikace je dodatek „Způsob zjišťování kvality života metodou SEIQoL, anglicko-český slovník termínů, citovaná literatura a rejstřík.
  Knihu lze především stále chápat jako obsahově přínosnou studijní oporu. S čistým svědomím ji můžeme doporučit nejen psychologům, lékařům, odbornému ošetřujícímu personálu, ale i pracovníkům jiných pomáhajících profesí, např. speciálním pedagogům aj. Publikace může být kvalitním východiskem pro odborníky i laické zájemce v dalším rozšiřováním obzoru v oblasti vědního oboru psychologie zdraví.

  PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

  - Jaro Křivohlavý: Psychologie zdraví

 • Mezi autory, jehož jméno bývá zárukou vysoké odbornosti, patří i Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý. Vynikající psycholog má za sebou vydání řady kvalitních výchovných i populárněvědeckých prací, čerpajících z praxe v oblasti klinické a sociální psychologie. Otevřeme dnes jeho publikaci Psychologie zdraví, kterou již dvakrát vydalo nakladatelství Portál.
  Jak lze chápat zdraví? Jako ...“ zdroj fyzické a psychické síly, jako metafyzickou sílu, jako schopnost adaptace, dobrého fungování, jako ideál, ale i jako zboží ..? Autor připomíná nejen známé definice zdraví, ale hovoří i o nemoci (disease) a neduživosti (infirmity). Dokonalý, úplný, naprostý stav je „complete“... Objasnění základní terminologie poměrně mladé vědní disciplíny – psychologie zdraví – je samozřejmě východiskem textu, který autor přehledně uspořádal do tří částí, souborných kapitol.
  V první části hovoří o vztahu psychologie ke zdraví a kvalitě života. Odpovídá na otázky, čím se zabývá psychologie zdraví, co je charakteristikou tohoto oboru aj. Zároveň přibližuje problematiku pojetí zdraví a uvádí přehledně různé teorie zdraví.
  Druhá část přibližuje čtenáři biopsychosociální faktory, které udržují , posilují a podporují zdraví. V této souvislosti rozvádí teoretické základy psychoneuroimunologie, a to i v souvislostech užití placeba. Předkládá možnosti zvládání různých životních obtíží, zamýšlí se nad významem sociálních opor. Velmi aktuální je problematika „vyhoření“ – lze se dozvědět o jeho příznacích, diagnostice i prevenci. Autor předkládá možnosti trénování paměti, pohybových aktivit, které mohou pozitivně ovlivnit psychiku, hovoří o významu duševní hygieny. Zajímavá je i drobnější kapitolka o smyslu plnosti života, důvěře a víře.
  Třetí kapitola je zaměřena na biopsychosociální faktory, které zdraví poškozují a ničí. Čtenář pochopí do hloubky problematiku stresu, plně si uvědomí šíři palety stresorů – přetížení v práci, časový stres, neúměrně velkou zodpovědnost, nevyjasněné pravomoci či riziko přílišné snahy o kariéru aj. Seznámí se s metodami diagnostikování a měření stresu.
  Nelze opomenout kapitoly o kouření, alkoholismu a drogových závislostech, pozornost zaslouží i psychologická problematika přejídání. Autor předkládá i zamyšlení nad nehodami a úrazy a jejich psychologickými aspekty. Závěrem se dočteme o programech psychologie zdraví a o zdravotně závažném jednání. Publikace je formálně výborně členěná, každá kapitola je samostatně uvedená a zakončená doporučenou českou literaturou. Součástí publikace je dodatek „Způsob zjišťování kvality života metodou SEIQoL, anglicko-český slovník termínů, citovaná literatura a rejstřík.
  Knihu lze především stále chápat jako obsahově přínosnou studijní oporu. S čistým svědomím ji můžeme doporučit nejen psychologům, lékařům, odbornému ošetřujícímu personálu, ale i pracovníkům jiných pomáhajících profesí, např. speciálním pedagogům aj. Publikace může být kvalitním východiskem pro odborníky i laické zájemce v dalším rozšiřováním obzoru v oblasti vědního oboru psychologie zdraví.

  PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.

  - Jaro Křivohlavý: Psychologie zdraví

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)