Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Psychologie zdraví

Psychologie zdraví

Vaše cena s DPH
369 Kč 332 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-568-4
Počet stran / vazba
280 / Brožovaná
Rok vydání
2009
Kód
21102405
EAN
9788073675684
Obálka v tiskové kvalitě


Co můžeme a máme dělat, abychom zabránili nežádoucím jevům a těžkostem v našem duševním životě? Jak vedle tělesné hygieny provádět i hygienu duševní?
Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá - psychologie zdraví. Autor, který je naším předním odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky. Seznamuje s pojetími duševního zdraví a nemoci, s otázkami kvality života, s poznatky o mechanismech zvládání obtíží a stresu, s faktory podporujícími zdraví a odolnost jedince. Dále se zabývá psychikou nemocného člověka, psychoneuroimunologií, vztahem mezi pacientem a lékařem, rolí zdravotních psychologů aj.Psychologie zdraví
Psychologie zdraví
Psychologie zdraví
Psychologie zdraví
Psychologie zdraví
Psychologie zdraví


Jaro Křivohlavý: Psychologie zdraví
Mezi autory, jehož jméno bývá zárukou vysoké odbornosti, patří i Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý. Vynikající psycholog má za sebou vydání řady kvalitních výchovných i populárněvědeckých prací, čerpajících z praxe v oblasti klinické a sociální psychologie. Otevřeme dnes jeho publikaci Psychologie zdraví, kterou již dvakrát vydalo nakladatelství Portál.
Jak lze chápat zdraví? Jako ...“ zdroj fyzické a psychické síly, jako metafyzickou sílu, jako schopnost adaptace, dobrého fungování, jako ideál, ale i jako zboží ..? Autor připomíná nejen známé definice zdraví, ale hovoří i o nemoci (disease) a neduživosti (infirmity). Dokonalý, úplný, naprostý stav je „complete“... Objasnění základní terminologie poměrně mladé vědní disciplíny – psychologie zdraví – je samozřejmě východiskem textu, který autor přehledně uspořádal do tří částí, souborných kapitol.
V první části hovoří o vztahu psychologie ke zdraví a kvalitě života. Odpovídá na otázky, čím se zabývá psychologie zdraví, co je charakteristikou tohoto oboru aj. Zároveň přibližuje problematiku pojetí zdraví a uvádí přehledně různé teorie zdraví.
Druhá část přibližuje čtenáři biopsychosociální faktory, které udržují , posilují a podporují zdraví. V této souvislosti rozvádí teoretické základy psychoneuroimunologie, a to i v souvislostech užití placeba. Předkládá možnosti zvládání různých životních obtíží, zamýšlí se nad významem sociálních opor. Velmi aktuální je problematika „vyhoření“ – lze se dozvědět o jeho příznacích, diagnostice i prevenci. Autor předkládá možnosti trénování paměti, pohybových aktivit, které mohou pozitivně ovlivnit psychiku, hovoří o významu duševní hygieny. Zajímavá je i drobnější kapitolka o smyslu plnosti života, důvěře a víře.
Třetí kapitola je zaměřena na biopsychosociální faktory, které zdraví poškozují a ničí. Čtenář pochopí do hloubky problematiku stresu, plně si uvědomí šíři palety stresorů – přetížení v práci, časový stres, neúměrně velkou zodpovědnost, nevyjasněné pravomoci či riziko přílišné snahy o kariéru aj. Seznámí se s metodami diagnostikování a měření stresu.
Nelze opomenout kapitoly o kouření, alkoholismu a drogových závislostech, pozornost zaslouží i psychologická problematika přejídání. Autor předkládá i zamyšlení nad nehodami a úrazy a jejich psychologickými aspekty. Závěrem se dočteme o programech psychologie zdraví a o zdravotně závažném jednání. Publikace je formálně výborně členěná, každá kapitola je samostatně uvedená a zakončená doporučenou českou literaturou. Součástí publikace je dodatek „Způsob zjišťování kvality života metodou SEIQoL, anglicko-český slovník termínů, citovaná literatura a rejstřík.
Knihu lze především stále chápat jako obsahově přínosnou studijní oporu. S čistým svědomím ji můžeme doporučit nejen psychologům, lékařům, odbornému ošetřujícímu personálu, ale i pracovníkům jiných pomáhajících profesí, např. speciálním pedagogům aj. Publikace může být kvalitním východiskem pro odborníky i laické zájemce v dalším rozšiřováním obzoru v oblasti vědního oboru psychologie zdraví.

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.
Jaro Křivohlavý: Psychologie zdraví
Mezi autory, jehož jméno bývá zárukou vysoké odbornosti, patří i Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý. Vynikající psycholog má za sebou vydání řady kvalitních výchovných i populárněvědeckých prací, čerpajících z praxe v oblasti klinické a sociální psychologie. Otevřeme dnes jeho publikaci Psychologie zdraví, kterou již dvakrát vydalo nakladatelství Portál.
Jak lze chápat zdraví? Jako ...“ zdroj fyzické a psychické síly, jako metafyzickou sílu, jako schopnost adaptace, dobrého fungování, jako ideál, ale i jako zboží ..? Autor připomíná nejen známé definice zdraví, ale hovoří i o nemoci (disease) a neduživosti (infirmity). Dokonalý, úplný, naprostý stav je „complete“... Objasnění základní terminologie poměrně mladé vědní disciplíny – psychologie zdraví – je samozřejmě východiskem textu, který autor přehledně uspořádal do tří částí, souborných kapitol.
V první části hovoří o vztahu psychologie ke zdraví a kvalitě života. Odpovídá na otázky, čím se zabývá psychologie zdraví, co je charakteristikou tohoto oboru aj. Zároveň přibližuje problematiku pojetí zdraví a uvádí přehledně různé teorie zdraví.
Druhá část přibližuje čtenáři biopsychosociální faktory, které udržují , posilují a podporují zdraví. V této souvislosti rozvádí teoretické základy psychoneuroimunologie, a to i v souvislostech užití placeba. Předkládá možnosti zvládání různých životních obtíží, zamýšlí se nad významem sociálních opor. Velmi aktuální je problematika „vyhoření“ – lze se dozvědět o jeho příznacích, diagnostice i prevenci. Autor předkládá možnosti trénování paměti, pohybových aktivit, které mohou pozitivně ovlivnit psychiku, hovoří o významu duševní hygieny. Zajímavá je i drobnější kapitolka o smyslu plnosti života, důvěře a víře.
Třetí kapitola je zaměřena na biopsychosociální faktory, které zdraví poškozují a ničí. Čtenář pochopí do hloubky problematiku stresu, plně si uvědomí šíři palety stresorů – přetížení v práci, časový stres, neúměrně velkou zodpovědnost, nevyjasněné pravomoci či riziko přílišné snahy o kariéru aj. Seznámí se s metodami diagnostikování a měření stresu.
Nelze opomenout kapitoly o kouření, alkoholismu a drogových závislostech, pozornost zaslouží i psychologická problematika přejídání. Autor předkládá i zamyšlení nad nehodami a úrazy a jejich psychologickými aspekty. Závěrem se dočteme o programech psychologie zdraví a o zdravotně závažném jednání. Publikace je formálně výborně členěná, každá kapitola je samostatně uvedená a zakončená doporučenou českou literaturou. Součástí publikace je dodatek „Způsob zjišťování kvality života metodou SEIQoL, anglicko-český slovník termínů, citovaná literatura a rejstřík.
Knihu lze především stále chápat jako obsahově přínosnou studijní oporu. S čistým svědomím ji můžeme doporučit nejen psychologům, lékařům, odbornému ošetřujícímu personálu, ale i pracovníkům jiných pomáhajících profesí, např. speciálním pedagogům aj. Publikace může být kvalitním východiskem pro odborníky i laické zájemce v dalším rozšiřováním obzoru v oblasti vědního oboru psychologie zdraví.

PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.