Trauma a rodinné konstelace

Trauma a rodinné konstelace

Ruppert, Franz

Portál, 2014

355 Kč302 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Autor popisuje a na řadě kazuistik dokumentuje vznik, průběh a následky psychického traumatu. Popisuje různé typy štěpení já u různých typů traumat a možné následky tohoto procesu v prožívání vztahů. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti práce s metodou rodinných (systemických) konstelací poskytuje velmi fundovaný popis postupu práce s traumaty pomocí konstelací, včetně vhledu do zákonitostí tohoto procesu. Knihu ocení odborníci z oblasti psychologie, psychoterapie, psychiatrie a dalších pomáhajících profesí. Z knihy mohou mít užitek i čtenáři, kteří sami trpí duševním onemocněním. Publikace osloví i čtenáře se zájmem o rodinné (systemické) konstelace.
Prof. Dr. F. Ruppert je psycholog a psychoterapeut, působí na Katolické vysoké škole v Mnichově a v soukromé praxi. Od roku 1994 pracuje metodou rodinných konstelací. Specializuje se na psychoterapeutickou práci s těžkými psychickými onemocněními jako jsou deprese, úzkosti, hraniční poruchy osobnosti, psychózy.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Duševní štěpení a jejich léčba

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0640-8

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2014

 • Kód:13306003

 • EAN:9788026206408

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Franz Ruppert: Trauma a rodinné konstelace. Duševní disociace a jejich léčba - rec. PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.

  Německý autor Prof.Dr.Franz Ruppert, diplomovaný psycholog a psychoterapeut, vydal řadu publikací, z nichž tato patří mezi novější. Působí jako profesor na Katolické vysoké škole v Mnichově.

  V knize Trauma a rodinné konstelace vychází z ověřené skutečnosti, že většina duševních problémů člověka spočívá v jeho traumatických zkušenostech. Jejich zvládnutí probíhá procesy štěpení psychických struktur. To sice zlehčuje přežití traumatických zkušeností, ale samo štěpení vede k nezbytným životním komplikacím, projevujícími se strategiemi kompenzací, iluzí, vyhýbání a kontroly. Autor předkládá strategie uvědomění nevědomých disociací ve vlastní osobnostní struktuře a nabízí terapeutické postupy. Zdůrazňuje využití a rozvíjení metody rodinných konstelací, zaměřené ke konstelacím tzv. „vnitřních částí“, tj. samotných traumat. Důležitou inspirací pro publikování byla autorovi myšlenka, že existuje vnitřní souvislost mezi fenoménem duševní vazby, zrcadlovými neurony a metodou konstelací, což otevírá novou perspektivu pro hluboké nahlížení do podstaty lidské duše.

  Publikace Trauma a rodinné konstelace je členěna do 11 kapitol, které na sebe plynule a logicky navazují. 1. kapitola Hluboké rány a malé trhliny upozorňuje, že obvykle nejsme v kontaktu jen s jedním člověkem, ale s mnohostí jeho vnitřních stavů zároveň. 2. kapitola Duše vychází z předpokladu, že duše člověka má svůj počátek v aktu početí dítěte . (s. 17) Duše dítěte dostává na svou životní pouť pravděpodobně energii a informace nejen od rodičů, ale i od všech předků. 3. kapitola Pojmy a koncepce rozštěpení se zabývá základními pojmy, vztahujícími se k tématu (např. schizo, schizofrenie, blokády, rozštěpení, teorie traumatu aj.). 4. kapitola Trauma a štěpení vysvětluje disociaci v zátěžích a stresech, traumatické nouzové reakce, rozštěpení a odštěpení číástí duševní struktury. Upozorňuje, že častěji starší lidé jsou ti, kteří se vydávají na cestu za pravdou své duše .(s. 43).

  V 5. kapitole Podoby štěpení autor hovoří o existenciálních traumatech ze ztráty, z narušené vazby a z narušeného systému rodinných vazeb. 6. kapitola Rozštěpení a zapletení vychází z předpokladu, že základním principem štěpení je „trhání psychických souvislostí v celkové struktuře člověka“ (s.107). Vazby a traumata navzájem souvisejí a duševní štěpení působí na mezilidské vztahy. V 7. kapitole Život v modu přežívání je zdůrazněno, že rozštěpený člověk nechce ani nemůže změnit své nejhlubší nitro a proto „doufá v lepší budoucnost, která nastane změnou vnějšího světa“(s. 132) Dokud však nepochopí, čím a jak přispěl ke své situaci, nehne se ani o krok dále.

  8. kapitola Vnitřní uzdravení vede čtenáře k poznání a porozumění rozštěpení a jeho částí, vysvětluje, proč získat části přežití pro terapii. Naznačuje východiska řešení u čtyř typů traumatů a zdůrazňuje, že existuje možnost vzájemného sblížení já přežití a traumatizovaného já prostřednictvím části, která zůstala zdravá. 9. kapitola Terapeutická práce s konstelacemi probírá problematiku rodinných konstelací a konstelací traumatu a objasňuje praxi a metodické aspekty konstelací. Konstelace chápe jako fenomén zrcadlení a rezonance. Závěrečná 10. a 11. kapitola – Výzkumný projekt na téma metody konstelace a Perspektivy seznamuje s výsledky studií, které zkoumaly a průběžně zkoumají fenomén konstelace vědeckými metodami. Účinnost této metody je shodně potvrzována.

  Co říká autor závěrem? „ Můžeme se vymanit ze svých rozštěpení, a především ze svých postojů oběti a pachatele. Můžeme se brát za své věci, a přitom nemusíme nikoho potírat. Můžeme smysluplně uspořádat své vztahy k ostatním lidem i k přírodě, zakotveni svými pocity ve vlastním těle. Nemusíme jen přežívat, nýbrž můžeme vědomě a celou duší, celým srdcem čerpat z takřka nevyčerpatelných pramenů života“ (s. 232, 233).

  Publikace je doplněna přehledem novější i starší odborné literatury, vztahující se k tématu. Po stránce formální i obsahové jsme se setkali s knihou, která spolu s jinými, začala otevírat nové obzory psychologům a psychoterapeutům, pracovníkům v odborné praxi i vědeckým pracovníkům. Může být i nadále teoretickým materiálem pro studující psychologických a psychoterapeutických oborů i oborů sociologických či některých medicínských zaměření i přínosem pro samotné jedince s různými typy znevýhodnění, jejich vychovatele a nejbližší.

  PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.
  V Olomouci, 17.11. 2015

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.

  -

Čtenářské recenze

Další informace

F. Ruppert o rodinných konstelacích
"V zásadě mi nejde o to, abych dokázal nebo někoho přesvědčil o tom, že metoda konstelace má svůj smysl a funguje. Na základě dlouholeté praxe je pro mě mimo jakoukoli pochybnost, že konstelace je velice účinná metoda. Ze svého odborného hlediska sám vznáším některé otázky, které jsem chtěl zodpovědět pomocí své knihy Trauma a rodinné konstelace."

Prof. Dr. Franz Ruppert je je diplomovaným psychologem a psychoterapeutem a působí též jako profesor na na katolické nadační vysoké škole v Mnichově. Zájemcům doporučujeme k náhledu jeho webové stránky www.franz-ruppert.de. Termíny přednášek Franze Rupperta v České republice jsou k dispozici na webové adrese www.konstelace-traumatu.cz.

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)