Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Týmová supervize

Týmová supervize

Vaše cena s DPH
549 Kč 494 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Teorie a praxe
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0940-9
Počet stran / vazba
328 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
22308901
EAN
9788026209409
Obálka v tiskové kvalitě


Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než příležitostí. Předpokladem prospěšné týmové supervize je podle autorů organizační kultura, která přeje týmovosti, tým sám jako společenství lidí, jež dokáže upozadit hierarchickou strukturu a ve jménu úkolu pěstovat vzájemné vztahy včetně otevřené komunikace, a vícestranné kontraktování, které zaručuje rovnocenné rozložení zodpovědnosti a moci mezi zadavatelem supervize, supervidovaným týmem spolu s jeho vedoucím a supervizorem. Kniha proto důsledně vyvažuje pohledy tří „smluvních stran“ – lidí, kterým týmová externí supervize může přinášet užitek, chtějí-li dobře sloužit svým klientům.
Kniha stojí na třech pilířích: První část představuje světy jednotlivých aktérů (organizace, týmu a supervizora), druhá základní oblasti supervidování (cíle, vztahy a procesy) a třetí provází obloukem supervizní spolupráce (od kontraktování přes supervidování k hodnocení). Publikace je prokládána příklady z praxe včetně příběhů aktérů supervize a kazuisticky dokládá zaměření externí týmové supervize na případy, vztahy a komunikaci a na řízení.

PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., je vysokoškolskou pedagožkou na ETF UK, supervizorkou, odbornou garantkou a lektorkou vzdělávacího programu Řízení a supervize v pomáhajících profesích (Remedium Praha). Je autorkou knihy Klinická psychologie (2015) a řady dalších publikací.
PhDr. Veronika Čermáková je supervizorkou a vyučující supervizorkou Českého institutu pro supervizi a lektorkou supervizního výcviku ČIS.
PhDr. Milan Kinkor je supervizorem a vyučujícím supervizorem Českého institutu pro supervizi a odborným garantem a lektorem vzdělávacího programu Řízení a supervize v pomáhajících profesích (Remedium Praha).

Týmová supervize
Týmová supervize
Týmová supervize
Týmová supervize
Týmová supervize
Týmová supervize

Baštecká, Bohumila; Čermáková, Veronika; Kinkor, Milan: Týmová supervize - recenzent Mgr. et Mgr Veronika Víchová

Knihu předkládá tým zkušených supervizorů ve složení: Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková a Milan Kinkor. Se všemi jsme se supervizně setkala, ať už v roli supervidované, ve výcviku nebo při čerpání supervize od jiného supervizora. Všech si osobně vážím a mám trochu ostych psát o jejich knize.

Doporučuji začít číst hned od začátku. Prvních 30 stran se věnuje představením autorů a jejich supervizní zkušeností. Seznámení a představení je důležitý akt i na první supervizi. Další část knihy dobře dokumentuje, jak je důležité předchozí vzdělání a teoretický rámec při aplikaci do supervizního procesu. Definování jednotlivých pojmů a oblastí pomáhá porozumět kontextu. V některých momentech se může zdát text příliš teoretický, ale příklad uvedený z praxe vždy potvrdí, jak důležitý byl předchozí teoretický odstavec. Nepřehlédněte např. „přestěhování pražské supervizorky do oblasti maďarských vinohradů“. Pro zájemce o podrobnějších studium je vždy uveden odkaz pod čarou, který cituje zdroj nebo uvedenou teorii. Citlivé umístění v poznámkách pod čarou usnadňuje čtení hlavního textu. Supervizní vizitky končí zajímavou úvahou supervizora, který „vidí“ dostatečně do šířky (tedy do kontextu) a který vidí do „hloubky“ sebe. Následně i supervize provádí do „hloubky“… takový může rozvíjet supervidované.

Nesnažte se přečíst knihu za jeden večer. Je lépe číst po kapitolách a nechat vždy prostor, aby mohly doznít. Stejně, jako se supervizní sezení většinou nestávají maratonem během jednoho víkendu a mají svůj pravidelný čas a svůj odstup (setkání v dané frekvenci), stejně tak je vhodná přistupovat k této knize. Během čtení si uvědomuji, jak si k teoretickým úvahám dokládám vlastní zážitky a příběhy z praxe. Nevím, jaké by to bylo pro někoho, kdo se se supervizí ještě nesetkal. Od kapitoly 3 - Svět supervize neboli kontext supervize, (kde se dozvídáme co je a co už není supervize, jaké jsou její druhy vzdělání a odbornosti supervizora a jeho osobnostních profesních nárocích na jeho roli, ale seznamujeme se i s etikou, kterou je supervizor vázán) se dostáváme více a více k praktickým aspektům supervize. Velice užitečnou se jeví kapitola Procesy supervize, která nabízí hned několik supervizních modelů - velmi užitečných pro práci supervizora, ale i pro zorientování supervidovaných. Pokud vás zajímá, co mají společného „kočičky“ a supervize, tak se podívejte na model CATS.

Oblouk supervize, kontraktování, první supervize, intervence, hodnocení, končení…vynechali vůbec něco? Kniha svým edukativním charakterem může být dobrým průvodcem ve výcviku, u začínajících i zkušenějších supervizorů i pro zadavatele a příjemce supervize.

Pokud už jste teoretickými popisy unaveni a potřebujete načerpat inspiraci, pak se podívejte na kapitolu 10 - kazuistiky týmové supervize. Poslední 24 stran knihy je věnováno praxi autorů - jak konkrétně supervidujeme týmy?

Pokud vám někdy během čtení chyběly v textu emoce, tak vězte, že nejen v kapitole kazuistiky a příkladech, ale hlavně v praxi supervize se s emocemi setkáte, ať už na straně supervidovaných nebo supervizorů. Kniha nabízí velmi dobrou strukturu: vlastně takové vytvoření kostry. To, jak se bude kostra obalovat, jakou dostane podobu a život bude už otázkou vašich supervizí.

Mgr. et Mgr Veronika Víchová

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál