Touha po druhém

Touha po druhém

Kast, Verena

Portál, 2011

89 Kč76 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Původní cena: 245 Kč, celková sleva: 64%

O lásce v pohádkách
Lidé touží po druhém člověku, touží po vazbě. Najít však naplňující a spolehlivý vztah nebývá jednoduché. Jeden či druhý, nebo dokonce oba bývají - stejně jako v pohádkách - jako začarovaní, zakletí. To, co pohádky označují jako zakletí, lze z psychologického pohledu chápat jako komplikovaný otcovský či mateřský komplex, jehož důvody bývají tak četné. Pohádky v této knize vyprávějí o touze člověka po druhém člověku, o překážkách, které se mohou na cestě ke spolehlivému vztahu vyskytnout, ale i o východiscích ze zmíněných obtíží.
Verena Kast v minulosti působila jako profesorka psychologie na univerzitě v Curychu, dosud vyučuje na Institutu C. G. Junga v Curychu a pracuje jako psychoterapeutka a analytička v soukromé praxi. Je autorkou řady knižních titulů. V nakladatelství Portál od ní vyšly knihy Imaginace jako prostor setkání s nevědomím (1999), Krize a tvořivý přístup k ní (2000), Dynamika symbolů (2000), Otcové — dcery, matky — synové (2004) a Hněv a jeho smysl (2010).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:O lásce v pohádkách

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-858-6

 • Počet stran / vazba:176 / Pevná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:14203401

 • EAN:9788073678586

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 •  Na první pohled malá knížka profesorky psychologie Vereny Kast z Institutu C.G.Junga v Curychu v sobě skrývá mnoho zajímavých myšlenek a interpretací šesti německých pohádek, ve kterých se jako ústřední téma objevuje vztah mezi mužem a ženou současně se vztahem mezi dítětem a rodičem. Autorka rozdělila knihu do tří částí: nejprve se věnuje pohádkám Železňák a Jorinda a Joringel, ve kterých hledá a analyzuje lidové moudro o hledání pravé a dospělé lásky spolu se schopností milovat. Ve druhé kapitole podrobně rozebírá pohádky Zelený rytíř a Poutník, kde se již soustředí na aspekty hledání partnera/partnerky a touze po něm/ní. Knížku završuje kapitolou Růst jednoho díky druhému, ve které se věnuje pohádkám Železná kamna a Skřivánče lvíče, co zpívá a skáče. Nabízí se námitka, že ani jedna z uvedených pohádek není v naší kultuře známá, nicméně obdobná témata můžeme najít i v českých pohádkách. Jediný rozdíl je v tom, že v našich pohádkách většinou hledá a vysvobozuje princeznu princ. V uvedených německých pohádkách je to naopak: princezna či dívka se snaží vysvobodit prince. Téma osamostatňování se od rodičů a vývoj vztahu k nim se však i v našich pohádkách objevuje ve stejné míře. Díky tomu, že autorka ve své knize vždy nejprve uvádí celou pohádku a teprve poté se věnuje její podrobné analýze, je text i obsah knížky velmi přehledný a srozumitelný bez zatěžující psychoanalytické terminologie. Knížka tak může dobře posloužit nejen narativním či dynamicky zaměřeným psychoterapeutům a psychologům, ale také může inspirovat běžné čtenáře a rodiče k zamyšlení se nad svými partnerskými a rodičovskými vztahy.

   

  PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

  - Kast Verena: Touha po druhém - rec. E. Šírová

 • Zájemcům o psychologickou literaturu vydávanou Portálem je autorka této knihy, švýcarská psychoterapeuta a profesorka psychologie na univerzitě v Curychu, známá řadou svých knih, které zde již vyšly a svědčí o mimořádném zájmu o její dílo, které přitahuje zejména ctitele Jungovy analytické psychologie, jejíž je významnou představitelkou. Její knihy čtenáři zaručují, že ho uvedou pod povrch daných témat k archaickým zdrojům dušení dynamiky (např. v jejích knihách Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, 1998, 2011; Dynamika symbolů, 2000; Úzkost a její smysl, 2012; Hněv a jeho smysl, 2010; Sny, 2013 a další) a tak je tomu i v případě zde recenzované knihy, neboť hloubku tak mocného lidského citu jako je láska může osvětlit zejména jeden ze symbolických produktů této archetypické hlubiny lidské touhy, pohádky. V knize, kterou zde recenzujeme uvádí Kastová tři následující témata, každé s dvěma dílčími tématy (uvádím je dále jejími vlastními slovy):1. získat schopnost milovat (o vývoji ke vztahové způsobilosti a cesta ze symbiózy k opravdovému vztahu), 2. najít toho druhého (o touze po druhém člověku a o hledání partnerky) a 3. růst jednoho díky druhému (muž a žena vysvobodí jeden druhého a cesta k opravdovému vztahu). Na symboliku těchto témat pak poukazuje rozborem řady pohádek, jejichž postavy a děje, které obsahují, přinášejí řadu významných symbolů vyjadřujících projekce, které „oživují podobné obrazy ve vlastní psýché“ a týkají se erotické touhy, „fascinace v zamilovanosti i fascinace v lásce“, které pak mohou „být projikovány na partnera nebo partnerku“. Jádro pojetí pohádek jako strukturovaných psychických projekcí podle Kastové spočívá v tom, že: „Když uvažujeme o pohádkách, uvažujeme o životě a o nás samých v souvislosti se základními potřebami člověka, jak se v pohádkách projevují, ale také s trápením, které člověka neustále potkává“. Příkladem je Pohádka o Jeníčkovi a Mařence v níž jde o „holé přežití“ a to, co v pohádkách vystupuje jako „zakletí“, „to v řeči psychologie znamená, že příliš vězíme v komplikovaném komplexu otcovském nebo mateřském. To může mít mnoho příčin“. Kromě již výše uvedených možností, vytváření trvalých vazeb, nám podle Kastové pohádky také vyprávějí „o tom, jak se z této ´začarovanosti´, z tohoto ´uhranutí´ vymanit“, tedy jak se zbavit neblahého vlivu nežádoucích mateřských a otcovských komplexů na erotické vazby mužů k žením a žen k mužům.

  Rozhodně stojí za to, číst tuto knihu, setkávat se v ní se symboly a zamýšlet se nad tím, co mohou znamenat pro naše vlastními vztahy. Milan Nekonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Kast V.: Touha po druhém. O lásce v pohádkách – rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)