Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

Kushner, Harold S.

Portál, 2019

249 Kč212 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Známý duchovní autor vycházející z liberálního židovství a vlastních životních zkušeností, kdy mu na nevyléčitelnou nemoc zemřel dospívající syn, se v této knize zabývá tématem krize středního věku. Za průvodce mu slouží biblická postava Kazatele, který v půli svého života bilancuje. Dosáhl všech hmotných statků, zažil úspěch, bohatství, požitky, pak se dokonce obrátil na duchovní cestu, poznal důkladně i tu – a přesto má pocit marnosti a prázdnoty. Kushner svým typicky realistickým způsobem, který je ale plný empatie a moudrosti, píše o ošidnostech bezhlavé honby za úspěchem a majetkem, obrací pozornost k tomu, co dělá život skutečně smysluplným, a vede člověka k vnitřní zralosti. Autor uvádí: „Tato kniha není o tom, jak být šťastný nebo jak být populární. Na to je spousta jiných knih. Je o tom, jak být úspěšný, ale ne v tom smyslu, jak jej používá většina lidí. Protože jde o to, jak být lidský, jak žít s pocitem, že jste víc než mol, který žije jen pro jeden moment a pak mizí. Jde o to, jak vědět, že jste žili, jak mají lidské bytosti žít, že jste svůj život nepromrhali. Je to kniha o tom, jak dát svému životu smysl, pocit, že jste využili svůj čas na zemi dobře a nepromarnili ho, že svět bude jiný díky tomu, že jste jím prošli.“
Harold S. Kushner je americký rabín a uznávaný autor duchovní literatury. V Portále vyšly jeho úspěšné knihy Když se zlé věci stávají dobrým lidem a Aby měl život smysl.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Kittová, Monika

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1489-2

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:13204301

 • EAN:9788026214892

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Kushner, Harold S.: Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí - autor recenze: David Linhart

  http://www.casopisagora.cz/2020/01/kdyz-vsechno-co-jste-kdy-chteli-porad-nestaci/?fbclid=IwAR295klvc7N_CF4q5H3RUcSv4Qt8-QvY3QwsLQCPZIEFlm6FifhWGeIVKcU

  Harold S. Kuhsner je americkým rabínem původem z New Yorku, který se ve svých padesáti letech začíná obracet za svým životním dílem, rodinou, prací a předně pohledem na konec rýsující se v dáli; toto vše je facilitováno otázkou, jak žít život, který dává smysl a proč to, po čem prahneme, nestačí.

  Jakožto rabín se Kushner setkal s mnoha lidmi, kteří s ním sdíleli svoje nejniternější trápení, svůj zmar a obavy, ale také ty nejlepší okamžiky svého života. Sám autor si prošel ztrátou, když jeho syn – ještě velice mladý – zemřel. Všechny zkušenosti, ať už nabité vlastním životem, setkáními s rozličnými lidmi nebo rozmluvami s jinak nábožensky orientovanými mysliteli, využívá, aby pomohl lidem pochopit, co je trápí a jak by to šlo změnit.

  Jeho knihy se dostaly na seznamy jako New York Times bestseller a není tedy pochyb, že jakožto spisovatel je velice kompetentní, což tato publikace potvrzuje. Svojí vlastní zkušenost s knihou bych mohl popsat jakožto „loď, jenž pluje po klidných vodách.“ Jinak řečeno: od začátku do konce je kniha stejně zajímavá, plyne a nepustí vás; jednotlivá dělení do podkapitol s názvem by nejspíše mohla být smazána a nijak by to nenarušilo pochopitelnost knihy.

  Samotný obsah vypovídá o autorově širokém rozhledu v oblastech psychologie, náboženství, sociologie a spirituality. Takřka na každé stránce se najde nějaký citát, který je následně autorem rozvit a když se nejedná o citát či odkaz na knihu, tak jsou to autorovy osobní zkušenosti. Je zde citován například Freud, Piaget, Erikson a mnoho dalších.

  Celá kniha je prosycena náboženskými myšlenkami, ale dle mého názoru je přístupná pro všechny, tedy i pro nevěřící; úryvky z bible a jiných textů jsou vždy důkladně a jasně vysvětleny. Probírají se zde velice lidské otázky, které si někdy v životě položil – nebo teprve položí – snad každý. Kdo jsem? Žil jsem dobrý život? Má můj život smysl? Co mě dělá šťastným?

  - 22.04.2020


 • Kushner, Harold S.: Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí - autor recenze: Ludmila Křivancová

  http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=189

  Tuto knížku napsal autor bestselleru „Když se zlé věci stávají dobrým lidem“. Je to židovský rabín, který pracuje jako učitel a přednáší. Knihu napsal, když mu bylo 50 let, čili vlastně po dosažení „středního věku“, i když dnes, kdy se lidé v rozvinutých zemích běžně dožívají 80 a více let, může být padesátka ještě za střední věk považována.

  Ve své knize se nezabývá ničím menším než hledáním smyslu života a vychází z biblické knihy Kazatel. Nejvíce mě zaujala kapitola, kde se zamýšlí nad tím, jak Američané, tak Evropané byli formováni dvěma tradicemi – řeckou, která vyznávala kult hédonismu, tolerovala přejídání, promiskuitu apod., a židovsko-křesťanskou, která spíše potlačovala tělo a dávala důraz na sebezápor, střídmost a pokání. Autor tvrdí, že mnoho lidí se stále potácí mezi těmi to dvěma extrémy. Málokdo dokáže sníst s vděčností zákusek – buď se jím láduje, nebo ho jí s výčitkami, že by neměl, protože ztloustne.

  Abychom byli šťastní, je třeba žít život, který bude SMYSLUPLNÝ. „Naše duše touží po smyslu, po pocitu, že jsme přišli na to, jak žít, aby náš život měl význam, aby svět byl aspoň o kousíček jiný, když jsme tu žili. Když usilujeme o štěstí, nestaneme se šťastnými. Šťastnými se staneme, když budeme žít život, který něco znamená. Nejšťastnější lidé jsou ti, které znáte, kteří se namáhají, aby byli laskaví, nápomocní, spolehliví, a štěstí se jim nenápadně vkrade do života, zatímco mají plné ruce práce s těmito věcmi.“

  Sám Kazatel ve svém hledání a tápání po smyslu života dochází k tomuto závěru:

  „Jdi, a jez svůj chléb s radostí a popíjej víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno naše zalíbení ve svém díle. Tvé šaty, ať jsou v každé době bílé a tvá hlava nepostrádá vonný olej. Užívej si se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Kaz, 7-10

  Autor se také zabývá bolestí a tím, proč je v životě důležitá. „Abychom mohli být plně a autenticky lidští, musíme být připraveni shodit ze sebe zbroj, kterou obvykle nosíme, abychom zabránili tomu, že nás někdo zraní. Musíme být připraveni přijmout bolest, jinak se nikdy nenaučíme doufat a milovat.“

  Recept na život pak autor shrnuje do těchto několika vět: „Záleží totiž na tom, jak jsme k sobě pravdiví, a zda jsme věrni sobě, své lidské podstatě, která vyžaduje věci jako laskavost a poctivost a jež uvadá, když ji zanedbáváme. Ono skutečně záleží na tom, zda se naučíme sdílet své životy s druhými a měnit tak svět, místo abychom si „křečkovali“ život jen pro sebe. Skutečně záleží na tom, zda se naučíme v radostech každodenností, v jídle, práci, lásce a přátelství poznávat setkání s božským, setkání, díky nimž poznáváme nejen to, že Bůh je skutečný, ale tako té, že i my jsme skuteční. A to jsou věci, na kterých záleží.“

  autor recenze: Ludmila Křivancová
  http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=189

  - 07.04.2020


 • Kushner, Harold S.: Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí - autor recenze: Ludmila Křivancová
  http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=187

  Tuto knížku napsal autor bestselleru „Když se zlé věci stávají dobrým lidem“. Je to židovský rabín, který pracuje jako učitel a přednáší. Knihu napsal, když mu bylo 50 let, čili vlastně po dosažení středního věku, i když dnes, kdy se lidé v rozvinutých zemích běžně dožívají 80 a více let, může být padesátka ještě za střední věk považována.

  Ve své knize se nezabývá ničím menším než hledáním smyslu života a vychází z biblické knihy Kazatel. Nejvíce mě zaujala kapitola, kde se zamýšlí nad tím, jak Američané, tak Evropané byli formováni dvěma tradicemi – řeckou, která vyznávala kult hédonismu, tolerovala přejídání, promiskuitu apod., a židovsko-křesťanskou, která spíše potlačovala tělo a dávala důraz na sebezápor, střídmost a pokání. Autor tvrdí, že mnoho lidí se stále potácí mezi těmi to dvěma extrémy. Málokdo dokáže sníst s vděčností zákusek – buď se jím láduje, nebo ho jí s výčitkami, že by neměl, protože ztloustne.

  Abychom byli šťastní, je třeba žít život, který bude SMYSLUPLNÝ. „Naše duše touží po smyslu, po pocitu, že jsme přišli na to, jak žít, aby náš život měl význam, aby svět byl aspoň o kousíček jiný, když jsme tu žili. Když usilujeme o štěstí, nestaneme se šťastnými. Šťastnými se staneme, když budeme žít život, který něco znamená. Nejšťastnější lidé jsou ti, které znáte, kteří se namáhají, aby byli laskaví, nápomocní, spolehliví, a štěstí se jim nenápadně vkrade do života, zatímco mají plné ruce práce s těmito věcmi.“

  Sám Kazatel ve svém hledání a tápání po smyslu života dochází k tomuto závěru:

  „Jdi, a jez svůj chléb s radostí a popíjej víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno naše zalíbení ve svém díle. Tvé šaty, ať jsou v každé době bílé a tvá hlava nepostrádá vonný olej. Užívej si se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Kaz, 7-10

  Autor se také zabývá bolestí a tím, proč je v životě důležitá. „Abychom mohli být plně a autenticky lidští, musíme být připraveni shodit ze sebe zbroj, kterou obvykle nosíme, abychom zabránili tomu, že nás někdo zraní. Musíme být připraveni přijmout bolest, jinak se nikdy nenaučíme doufat a milovat.“

  Recept na život pak autor shrnuje do těchto několika vět: „Záleží totiž na tom, jak jsme k sobě pravdiví, a zda jsme věrni sobě, své lidské podstatě, která vyžaduje věci jako laskavost a poctivost a jež uvadá, když ji zanedbáváme. Ono skutečně záleží na tom, zda se naučíme sdílet své životy s druhými a měnit tak svět, místo abychom si „křečkovali“ život jen pro sebe. Skutečně záleží na tom, zda se naučíme v radostech každodenností, v jídle, práci, lásce a přátelství poznávat setkání s božským, setkání, díky nimž poznáváme nejen to, že Bůh je skutečný, ale tako té, že i my jsme skuteční. A to jsou věci, na kterých záleží.“

  autor recenze: Ludmila Křivancová
  http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=187

  - 09.01.2020


 • Kushner, Harold S.: Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí - autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/kdyz-vsechno-co-jste-kdy-chteli-porad-nestaci/

  Oblíbený duchovní – americký rabín – autor několika knižních bestsellerů se v této knize mj. zaobírá rekapitulováním života ve středních letech. Chcete -li krizí „středního věku“. Za průvodce knihou si vybral biblickou postavu Kazatele a jeho knihu, ve které bilancuje svůj život: dosáhl všech hmotných statků, zažil úspěch, bohatství, veškeré světské požitky.. Pak se obrátil na duchovní cestu a poznal důkladně i tu – přesto má pocit marnosti prázdnoty. Kushner svým typicky realistickým způsobem, který je ale zároveň plný empatie a moudrosti, píše o ošidnostech bezhlavé honby za úspěchem a majetkem, obrací pozornost k tomu, co dělá život skutečně smysluplným, a vede člověka k vnitřní zralosti.

  Summa summárum

  Kniha je vytištěna na sněhově bílém papíře a má moji oblíbenou velikost: vejde se mi do kabelky a svým objemem se při přenášení z místa na místo příliš nepronese – takže super. Na obálce najdeme (zřejmě) klikyhák ze zlatého prachu. Ale popravdě svou interpretací ilustrace na obalu knihy si moc jistá nejsem a celkově mě obrázek příliš neoslovil… Dovedu si představit přebal, který by knize slušel více, ale obsah knihy čtenáři bohatě vykompenzuje to, co jí snad vizuálně chybí.

  Když jsem zjistila, že je autor rabín, trochu jsem se obávala, že mi text přijde nesrozumitelný, protože nejsem žádný filozof ani znalec Tóry či Starého Zákona nebo biblických textů obecně, ale mé obavy byly naprosto liché. Kniha je psaná zcela srozumitelně bez ohledu na víru či ateismus čtenáře.

  Naopak teologické vzdělání a praxe duchovního autora povyšuje knihu rabibho Kushnera na dílo s mega dávkou lidskosti, soucitu a pochopení. Z textu knihy lze vycítit, že autor zná skutečně dobře lidskou povahu a duši, takže se mu povedlo skvěle vystihnout a velice názorně popsat rozporuplnost myšlení člověka naší doby: jeho (často popíranou) touhou po „dokonalosti“ v očích konzumní společnosti a odvěkou touhou lidských bytostí po „obyčejném štěstí a pocitu naplnění“. Harold S. Kushner v knize cituje řadu velkých myslitelů, nejčastěji C. G. Junga, Bibli a knihu Kazatel (kniha Ecclestiastes) a vysvětluje, jak si mnozí pleteme pocit štěstí s úspěchem.

  Musím přiznat, že pro mě je kniha Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí nejen silně inspirativní, ale i uklidňující. Díky ní jsem si uvědomila mnoho věcí, ale hlavně jsem si „uklidila v hlavě“, což mi dodalo klid, který nám tolikrát v hektických dnech chybí…

  Moje hodnocení (jako ve škole): 1

  V procentech: 97%

  - 16.10.2019

 • Doporučuju knihu všem, kteří přemýšlejí nad smyslem života a tím, proč dělají často ve svém životě něco jiného, než považují doopravdy za hodnotné (například, pracují dlouho do noci, ačkoliv věří, že rodina je důležitější jak práce). Harold S. Kushner nabízí pohled, který je místy více náboženský (autor je rabín), ale ve většině případů to je spíše inspirativní než rušivé. Osobně mi přijde zajímavý pohled, že máme každý v sobě, jak touhu si užívat života, tak i tendenci se trestat za pohodlí a radost (nebo si je odpírat). Podle Kushnera není život o odpírání, hledání Velkých pravd a Velkých momentů; života není ani o hledání požitků a radostí (a vyhýbání se všemu ostatnímu). Život, podle Kushnera je spíše skladbou jednotlivých okamžiků, které bychom se měli naučit žít a prožít. Už tato myšlenka je do velké míry osvobozující - že cílem našeho života není strádat, odepírat si, anebo naopak žít jen v radosti (a schovávat se před bolestí), život je více o prožívání všeho, co život moment za momentem přináší. Od této myšlenky pak Kushner směřuje dál a nabízí tři atributy, které život tvoří smysluplným: patřit k lidem, přijímat bolest jako součást života a vědět, že jste udělali něco, co má význam. Na závěr knihy pak Kushner popisuje Boha, jako entitu, která nám pomáhá najít smysl, kterým (Bůh) pro Kushnera přes všechny pochyby, nejistoty, bolesti a strasti, je. Inspirativní čtení.

  - 05.09.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)