Vím, jak se cítíš

Vím, jak se cítíš

Zobačová, Hana

Portál, 2020

169 Kč144 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj sociálních kompetencí, schopnost číst emoce, rozumět jim, správně je interpretovat. Vede děti k porozumění svým vlastním pocitům, ke schopnosti je adekvátně verbalizovat, vcítit se do pocitů druhých a učí děti hledat tyto pocity kolem sebe v reálných situacích. Rozvíjí u dětí také schopnost pocity interpretovat různě, aby si děti uvědomovaly, že jedna situace může v lidech vzbuzovat různé, někdy dokonce protichůdné emoce. A v neposlední řadě vede děti k rozvoji „teorie mysli“, která je v životě ve skupině jednou z klíčových dovedností.
Sešit je určen předškolním dětem a žákům na počátku prvního stupně.
Každý pracovní list obsahuje obrázek a k němu připojených několik návodných otázek, které slouží k navázání rozhovoru s dítětem a otevírá široké pole možností, jak může dospělý průvodce s dítětem nad listem pracovat a kam lze dítě vhodnými otázkami směřovat.
Na začátku pracovního sešitu jsou uvedeny hlavní emoce, následují jednodušší a přehlednější situace a na závěr pracovního listu jsou pak zařazeny komplexní situace, které jsou emočně velmi pestré.
Mgr. Hana Zobačová je speciální pedagožka, redaktorka a autorka knih pro děti.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence

 • Ilustrátor:Weishaupelová, Klára

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1572-1

 • Počet stran / vazba:64 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:23310701

 • EAN:9788026215721

Čtenářské recenze


 • Zobačová, Hana: Vím, jak se cítíš - autor recenze: Mgr. Žaneta Křížová

  http://vytvarna-vychova.cz/vim-jak-se-citis/

  Pracovní sešit: VÍM, JAK SE CÍTÍŠ obsahuje 57 situací, které představují svět rozmanitých pocitů a citů. Jejich přehledný výčet najdeme hned na začátku publikace. Sešit se nejprve věnuje základním citům vyobrazených na portrétu jedince (radost, smích, zlost, smutek, pláč, agrese, bezradnost, strach, nuda, stud, překvapení, znechucení), přechází v jednodušší situace, kdy dvě až tři postavy na obrázku prožívají stejnou emoci (radost, smutek, starost o někoho) a postupně vygradují až po složité situace, kdy se na obrázku vyskytuje víc lidí zažívající rozdílné emoce. Je dobré, aby děti již od útlého věku dokázaly na základě neverbální komunikace vypozorovat city a pocity druhých; uvědomily si, že každý jedinec může danou situaci prožívat jinak; učily se emocím porozumět a uměly tak pomoct druhému.

  Pracovní listy zobrazují známé reálné situace, se kterými se děti běžně setkávají, dokážou se proto do nich lépe vcítit a prostřednictvím otázek kladených pedagogem/rodičem je i správně interpretovat. Jedná se o situace vznikající mezi dětmi, mezi rodičem/učitelem/lékařem a dítětem a mezi skupinou lidí na veřejných místech. Autorka vyváženě střídá emoce kladné, tak i záporné.

  Každý list obsahuje výstižný název, řadu otázek a dostatečně velký obrázek. Otázky slouží dospělému jako pomůcka pro následnou práci s obrázkem. Otázky se ptají na pohlaví, stáří, jak se člověk na obrázku tváří, kdo z jeho okolí se takto tváří a proč, kdy se takhle tváří samotné dítě, co se děje s naším obličejem a tělem. U obrázků, kde figuruje více osob, se přidávají otázky o počtu lidí, vztah mezi lidmi (kamarádi, nepřátelé, máma a dcera atd.), kdo mluví a kdo poslouchá, kam se dívají. Otázky jsou zpravidla jednoduché, ale našla jsem i řadu těch, které budou pro předškolní děti obtížné a nedokážou na ně adekvátně odpovědět (otázky týkající se věku lidí, jak se při emoci chová jejich tělo, co se děje s jejich tváří apod.). Tyto otázky můžeme vynechat, nahradit jinými nebo děti na odpovědi navést.

  Černobílé obrázky jsou vhodné pro kopírování i vybarvení. Víme totiž, že i barva nám dokáže něco povědět o našich emocích. S obrázky můžeme posléze pracovat i dál – lze je vybarvovat podle pokynů, rozstříhat a složit jako puzzle. Výrazy v obličeji zobrazených lidí jsou velmi dobře zachycené a pojmenovatelné.

  Pokud se zaměřím na předškolní děti v MŠ, jednotlivé listy půjdou dobře zařadit do tematických plánů. Nemusíme se omezovat jen na začátek školního roku, kdy s dětmi zpravidla probíráme pravidla třídy, kamarády, vztahy a chování. Díky velkému rozsahu situací lze pracovní sešit použít u tématu les, jídlo, zdraví a nemoci, sport, povolání, dopravní prostředky, zvířata, Vánoce, rodina. Situace zaměřující se na konflikty mezi dětmi můžeme využít, když takovýto problém ve třídě vyvstane. Bude zajisté lepší sáhnout po pracovním listu, který bude děti bavit, rozvine i další vzdělávací oblasti a navíc problém rozebereme daleko důkladněji, než kdybychom děti pouze poučili.

  Vím, jak se cítíš je publikace ojedinělá, která vás jistě nezklame, a využijete ji při práci s dětmi. Knihu bych doporučila pedagogům pracující s předškolními dětmi (+6) a dětmi 1. stupně ZŠ, psychologům a rodičům těchto dětí.

  autor recenze: Mgr. Žaneta Křížová
  http://vytvarna-vychova.cz/vim-jak-se-citis/

  - 11.09.2020


 • Zobačová, Hana: Vím, jak se cítíš - autor recenze: ?

  https://www.facebook.com/modralinka/?hc_ref=ARSMaO25WFeEFRuFbxu-8hvYGhIzKZTIbpgbss54WU5smKw96B_f3QTb2jIiAi0v21c&fref=nf

  Velmi hezký zpracovaný sešit, který obsahuje 57 různých situací, se kterými se děti setkávají. Na začátku jsou zobrazeny pouze jednoduché emoce, dále následují různé sociální interakce více lidí, kteří můžou prožívat situaci různě. Na každé stránce se nachází jednoduchý obrázek – ten ale velmi výstižně zobrazuje danou situaci (např. U doktora, To je nuda, Já bych to taky chtěl) Na druhé půlce stránky je nabídka otázek pro práci s daným obrázkem. Je možné využít jednotlivou situaci nebo např. skupinu emocí. Obrázky lze také využít jako omalovánku. Sešit s pracovními listy může být dobrý pomocník při práci s emocemi a rozvojem schopnosti si emoce uvědomovat, pojmenovávat a rozvíjet soc. inteligenci. Vyzkoušeno s předškolními dětmi, které na obrázky dobře reagovaly.

  - 16.07.2020


 • Zobačová, Hana: Vím, jak se cítíš - autor recenze: Lenka Štveráčková

  https://www.tvojechvilka.cz/vim-jak-se-citis-pracovni-listy-pro-rozvoj-socialni-inteligence/

  Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Chodíte na logopedii a chcete ještě něco navíc, co vaše děti bude bavit? Tak je publikace Vím, jak se cítíš určena právě vám. Je plná námětů, inspirací, jak pracovat s obrázky.

  Tyto pracovní listy jsou zaměřeny na rozvoj sociálních kompetencí, jak rozumět emocím, jak je interpretovat, hledat je v reálných situacích, jak je lze různě vyložit. Na děti čeká celkem 57 pracovních listů, aktivit známých, běžných situací z reálného života. Situace jsou řazeny od nejjednodušších až po složitější. Najdete zde city jakou jsou radost, smutek, zlost, ale i ty složitější jako je třeba sdílená radost, starost i smutek. Každá ze situací má k sobě mnoho otázek, jak s nimi pracovat, dále černobílý obrázek, který danou emoci vystihuje. Jistě najdete společně s dětmi ještě mnohem více otázek, jak danou situaci popsat, případně prožít. Černobílé obrázky je možno kopírovat a děti si je mohou následně samostatně vybarvovat. přitom o emoci přemýšlet. Použití obrázků je všestranné. Můžete je s dětmi vybarvit, rozstříhat, zmenšit, polovinu ustřihnout, dokreslovat nebo použít jako pexeso. Záleží jen na vaší fantazii.

  Jaké situace jsou v pracovním sešitě? Např. normální výraz, radost, smích, zlost, smutek, pláč, vztek, bezradnost, úlek, strach, nuda, překvapení, znechucení. Dále třeba emoce, které prožíváme při učení, u doktora, před tabulí, nad knihou, v divadle, v obchodě, v autě, v autobuse, u televize, v bazénu, na hřišti, na zmrzlině. Pomocí těchto pracovních listů si děti procvičí početní představy, kolik osob je na obrázku, zrakové vnímání, logické myšlení, kdo jak se na obrázku cítí, učí se vcítit do různých rolí a nejen to. Také proč se někteří lidé chovají v různých situacích jinak, přiblíží jim běžné denní situace, které každý den zažívají.

  Je nesmírně důležité, aby děti chápaly emoce už od útlého věku, učit je, adekvátně situaci se vyjadřovat, neklamat svým tělem, co cítí, učit je porozumět pocitům druhého, umět se vcítit do emocí druhého, co on cítí. To vše si neseme až do dospělosti. V jednom čase, na jednom místě zažívají lidé odlišné emoce. Oslava narozenin nemusí být pro každého provázená pozitivními emocemi (hluk, mnoho lidí atd.).

  Tato kniha mě opravdu zaujala v edičním plánu vydavatelství a netrpělivě jsem očekávala její vydání. Rozhodně mě nezklamala. Líbí se mě její obsahové zaměření. Sociální interakce, schopnost porozumět emocím druhých, to jak se cítí a proč se někdy chovají jinak, než očekáváme, vám pomůže tyto situace řešit.

  Publikaci ocení učitelky předškoláků, dětí prvního stupně, ale také rodiče těchto dětí, které hledají pro své děti zajímavé pracovní listy. Myslím si, že tyto pracovní listy využijí i logopedky či logopedické asistentky pro rozvoj slovní zásoby. Každý si v této publikaci najde to své pro práci s dětmi. Myslím si, že se velmi povedla. Moc ráda jí doporučím svým kolegyním a kamarádkám.

  - 11.05.2020

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)