Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Přehled speciální pedagogiky

Přehled speciální pedagogiky

Vaše cena s DPH
369 Kč 332 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Rámcové kompendium oboru
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0602-6
Počet stran / vazba
272 / Pevná
Rok vydání
2014
Kód
21501701
EAN
9788026206026
Obálka v tiskové kvalitě


Praktická příručka provází čtenáře speciální pedagogikou, seznamuje s oborem jako takovým a provází jednotlivými dílčími obory.

Čtenáři v ní naleznou základní přehled:

  • psychopedie,
  • logopedie,
  • surdopedie,
  • tyflopedie,
  • somatopedie
  • a etopedie.
Dále se mohou seznámit s konceptem speciálně-pedagogické péče o osoby ohrožené sociálně patologickými jevy a se speciálně-pedagogickou andragogikou a gerontogogikou. Nechybí přehled specifických oborů, jako jsou alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace a Feursteinova metoda instrumentálního obohacování.

Kniha je určena studentům speciální pedagogiky a zájemcům o toto studium.

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., je editorem publikace. Působí jako profesor Ústavu speciálněpedagogických studií University Palackého v Olomouci. Věnuje se psychopedii a dramaterapii. V Portálu vyšla jeho kniha Dramaterapie a je spoluautorem publikace Zdravotní postižení a pomáhající profese.

Spoluautory Přehledu speciální pedagogiky jsou Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., a Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Ukázky z knihy

Přehled speciální pedagogiky
Přehled speciální pedagogiky
Přehled speciální pedagogiky
Přehled speciální pedagogiky
Přehled speciální pedagogiky
Přehled speciální pedagogiky
Přehled speciální pedagogiky


VALENTA, M. A KOL. Přehled speciální pedagogiky - rec. P. Franiok

Studijní text Přehled speciální pedagogiky, dílo kolektivu devíti autorů vedených prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D., vzniklo převážně v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Všichni podílející se spoluautoři (prof. Libuše Ludíková, prof. Miloň Potměšil, doc. Jiří Langer, Mgr. Míla Hutyrová, Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. a Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.) jsou z jednoho pracoviště. Jedinou výjimkou je prof. Marie Vítková (PdF MU Brno), která zpracovala kapitolu věnovanou somatopedii a podkapitolu o bazální stimulaci.

Cílem autorského týmu bylo vytvořit učebnici speciální pedagogiky, která by reflektovala současný stav vývoje oboru. Text se soustřeďuje zejména na jednotlivé části oboru, pro které autorský tým ponechal původní Sovákův název – pedie. K určité odlišnosti došlo u logopedie, pod kterou jsou zařazeny rovněž specifické poruchy učení (zde ještě použila autorka kapitoly názvu specifické vývojové poruchy učení). Kromě pěti kapitol věnovaných klasickým pediím jsou v publikaci zařazeny rovněž kapitoly, pro které autoři zvolili názvy reflektující současný stav.

Recenzovaný text je rozčleněn do třinácti hlavních kapitol. Dále je připojen jmenný a věcný rejstřík a seznam literatury. První kapitola (prof. Valenta) je v zásadě stručným uvedením do oboru speciální pedagogika. Kapitola druhá je věnována psychopedii. Autor zde podává stručný a výstižný přehled základní problematiky oboru. Kapitolu třetí (Logopedie) pojala autorka dr. Mlčáková komplexně včetně specifických poruch učení. Uvedené propojení je jistě možné, byť nikoli jediné možné. V kapitole čtvrté následuje surdopedie. Uvedený přehled je výstižný a pro první seznámení s oborem dostatečně transparentní. V páté kapitole je analyzována základní tyflopedická problematika. Autorka kapitoly prof. Libuše Ludíková v ní zúročila svůj dlouhodobý výzkumný zájem o problematiku osob s postižením zraku. V šesté kapitole se zabývá její autorka prof. Marie Vítková problematikou somatopedie. Z textu kapitoly je patrná dlouholetá výzkumná zkušenost autorky, která zde vyústila v aktuální pojetí české somatopedie. Následující kapitoly svým názvem i obsahem reflektují dění zejména v české speciální pedagogice v posledních zhruba 22 letech. Osmá kapitola je věnována rané péči. Devátá pak speciálněpedagogické andragogice a gerontagogice. Využívání alternativní a augmentativní komunikace a ortokomunikace ve speciální pedagogice je tématem kapitoly desáté. V jedenácté kapitole zpracoval vedoucí týmu prof. Valenta vybrané terapeutické strategie, které rozčlenil na expresivně terapeutické přístupy, animoterapii, bazální stimulaci (tuto zpracovala prof. M. Vítková). Feuernsteinovu metodu instrumentálního obohacování zde zpracovala Mgr. Hutyrová. Obsah dvou závěrečných kapitol tvoří přehled speciálně pedagogických center v České republice a přehled možností studia speciální pedagogiky na českých vysokých školách.

Všechny kapitoly posuzované publikace jsou zpracovány po obsahové stránce správně. Použitá odborná literatura je reprezentativní. Závěrem lze konstatovat, že recenzovaná publikace Přehled speciální pedagogiky kolektivu autorů vedených prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D. je přínosná. Kniha je určena odborné veřejnosti a zejména studentům bakalářských a magisterských studijních programů na pedagogických fakultách, ale i dalších fakultách připravujících učitele a širšímu spektru pedagogických pracovníků.

Ostrava 23. listopadu 2013
Petr Franiok

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.