Přehled speciální pedagogiky

Přehled speciální pedagogiky

Valenta, Milan a kol.

Portál, 2014

369 Kč295 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Praktická příručka provází čtenáře speciální pedagogikou, seznamuje s oborem jako takovým a provází jednotlivými dílčími obory.

Čtenáři v ní naleznou základní přehled:

 • psychopedie,
 • logopedie,
 • surdopedie,
 • tyflopedie,
 • somatopedie
 • a etopedie.
Dále se mohou seznámit s konceptem speciálně-pedagogické péče o osoby ohrožené sociálně patologickými jevy a se speciálně-pedagogickou andragogikou a gerontogogikou. Nechybí přehled specifických oborů, jako jsou alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace a Feursteinova metoda instrumentálního obohacování.

Kniha je určena studentům speciální pedagogiky a zájemcům o toto studium.

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., je editorem publikace. Působí jako profesor Ústavu speciálněpedagogických studií University Palackého v Olomouci. Věnuje se psychopedii a dramaterapii. V Portálu vyšla jeho kniha Dramaterapie a je spoluautorem publikace Zdravotní postižení a pomáhající profese.

Spoluautory Přehledu speciální pedagogiky jsou Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., a Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Rámcové kompendium oboru

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0602-6

 • Počet stran / vazba:272 / Pevná

 • Rok vydání:2014

 • Kód:21501701

 • EAN:9788026206026

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Studijní text Přehled speciální pedagogiky, dílo kolektivu devíti autorů vedených prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D., vzniklo převážně v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Všichni podílející se spoluautoři (prof. Libuše Ludíková, prof. Miloň Potměšil, doc. Jiří Langer, Mgr. Míla Hutyrová, Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. a Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.) jsou z jednoho pracoviště. Jedinou výjimkou je prof. Marie Vítková (PdF MU Brno), která zpracovala kapitolu věnovanou somatopedii a podkapitolu o bazální stimulaci.

  Cílem autorského týmu bylo vytvořit učebnici speciální pedagogiky, která by reflektovala současný stav vývoje oboru. Text se soustřeďuje zejména na jednotlivé části oboru, pro které autorský tým ponechal původní Sovákův název – pedie. K určité odlišnosti došlo u logopedie, pod kterou jsou zařazeny rovněž specifické poruchy učení (zde ještě použila autorka kapitoly názvu specifické vývojové poruchy učení). Kromě pěti kapitol věnovaných klasickým pediím jsou v publikaci zařazeny rovněž kapitoly, pro které autoři zvolili názvy reflektující současný stav.

  Recenzovaný text je rozčleněn do třinácti hlavních kapitol. Dále je připojen jmenný a věcný rejstřík a seznam literatury. První kapitola (prof. Valenta) je v zásadě stručným uvedením do oboru speciální pedagogika. Kapitola druhá je věnována psychopedii. Autor zde podává stručný a výstižný přehled základní problematiky oboru. Kapitolu třetí (Logopedie) pojala autorka dr. Mlčáková komplexně včetně specifických poruch učení. Uvedené propojení je jistě možné, byť nikoli jediné možné. V kapitole čtvrté následuje surdopedie. Uvedený přehled je výstižný a pro první seznámení s oborem dostatečně transparentní. V páté kapitole je analyzována základní tyflopedická problematika. Autorka kapitoly prof. Libuše Ludíková v ní zúročila svůj dlouhodobý výzkumný zájem o problematiku osob s postižením zraku. V šesté kapitole se zabývá její autorka prof. Marie Vítková problematikou somatopedie. Z textu kapitoly je patrná dlouholetá výzkumná zkušenost autorky, která zde vyústila v aktuální pojetí české somatopedie. Následující kapitoly svým názvem i obsahem reflektují dění zejména v české speciální pedagogice v posledních zhruba 22 letech. Osmá kapitola je věnována rané péči. Devátá pak speciálněpedagogické andragogice a gerontagogice. Využívání alternativní a augmentativní komunikace a ortokomunikace ve speciální pedagogice je tématem kapitoly desáté. V jedenácté kapitole zpracoval vedoucí týmu prof. Valenta vybrané terapeutické strategie, které rozčlenil na expresivně terapeutické přístupy, animoterapii, bazální stimulaci (tuto zpracovala prof. M. Vítková). Feuernsteinovu metodu instrumentálního obohacování zde zpracovala Mgr. Hutyrová. Obsah dvou závěrečných kapitol tvoří přehled speciálně pedagogických center v České republice a přehled možností studia speciální pedagogiky na českých vysokých školách.

  Všechny kapitoly posuzované publikace jsou zpracovány po obsahové stránce správně. Použitá odborná literatura je reprezentativní. Závěrem lze konstatovat, že recenzovaná publikace Přehled speciální pedagogiky kolektivu autorů vedených prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D. je přínosná. Kniha je určena odborné veřejnosti a zejména studentům bakalářských a magisterských studijních programů na pedagogických fakultách, ale i dalších fakultách připravujících učitele a širšímu spektru pedagogických pracovníků.

  Ostrava 23. listopadu 2013
  Petr Franiok

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.

  - VALENTA, M. A KOL. Přehled speciální pedagogiky - rec. P. Franiok

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)