Cesty z úzkosti a deprese

Cesty z úzkosti a deprese

Röhr, Heinz-Peter

Portál, 2012

265 Kč225 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Úspěch, kariéra a blahobyt představují pro mnohé naplnění životního štěstí. Navzdory tomu všemu však v naší kultuře trpí stále více lidí úzkostnými stavy, pocity nespokojenosti, frustrací, nejistotou a depresemi. Autor si klade otázku, co nám brání vést spojený život. Na pozadí grimmovské pohádky Ďábel se třemi zlatými vlasy se zamýšlí nad podstatnými prvky pravé životní spokojenosti. S pomocí srozumitelných kazuistik a praktických cvičení nám ukazuje cestu ke klíči k životní spokojenosti – k lásce k sobě samým.

Heinz-Peter Röhr působí přes třicet let jako psychoterapeut na oddělení léčby závislostí při klinice v německém Fredeburgu. Je autorem řady knižních titulů. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Narcismus – vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie – strach z odmítnutí, Závislé vztahy.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:O štěstí lásky k sobě samému

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0073-4

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:13307701

 • EAN:9788026200734

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autor publikace je známý německý psychoterapeut. Působí již více než 30 let na klinice ve Freedeburgu a jeho hlavní náplní je problematika léčby závislostí. Díky nakladatelství Portál je u nás známým autorem četných, monotematicky zaměřených publikací, jako např. „ Hysterie – strach z odmítnutí“ , „Závislé vztahy“, „Nedostatečný pocit vlastní hodnoty“ a pod.

  V recenzované knize Röhr vychází z pohádky bratří Grimmů „Ďábel se třemi zlatými vlasy“ – u nás ji známe v nepodstatně změněné verzi jako pohádku „Tři zlaté vlasy děda vševěda“.

  V předmluvě se zamýšlí nad současným alarmujícím stavem psychiky západní civilizace a zjišťuje, že přes rostoucí blahobyt lidé trpí stále větší úzkostí, nespokojeností, nejistotou a depresivitou. Podobně jako Freud pochopil, že v symbolické řeči mýtů a pohádek je možné nalézt skryté odpovědi na otázky konfliktů, zábran i smyslu existence člověka. Pohádky, ve kterých je skryta hluboká lidská moudrost, nám „vyprávějí o cestě člověka za osvobozením z vlastních zhoubných zapletení“(s.10). V psychoterapii lze použít původní lidové pohádky k navození a pochopení hlubších konfliktů a pokusit se v analogii s pohádkou nalézt jejich řešení. Je však nutné naučit se chápat a rozumět symbolům, které tato řešení v pohádkách skrývají. Naše nevědomí, podobně jako sny, k nám hovoří řečí obrazů. Pokud „vidíme, že v pohádce vše logicky navazuje a souvisí, pak jsme pohádce porozuměli“ (s.19), bez ohledu na formu vnějšího rámce příběhu.

  Autor publikace se jako terapeut na klinice léčby závislostí pravidelně setkává se symptomy a krizemi, které jsou pro tuto problematiku charakteristické. Souvisí s hledáním a nalézáním štěstí nejen nemocných, ale kohokoli z nás. Kniha byla proto napsána „pro všechny, kdo hledají niterné štěstí“(s.11). Je napsaná tak, aby její obsah byl srozumitelný všem - mohli bychom říci „laické veřejností“. Avšak podstatné informace zde nalezne i odborník – kniha obsahuje kazuistiky i výklady, které jsou cenné právě tím, že jsou výsledkem mnohaletých osobních zkušeností autora. Jako příklad může sloužit např.podrobně zpracovaná část o rozmazlování, která obsahuje jednoduchý, ale praktický diagnostický test s uvedením rozmanitých charakteristik rozmazlenosti.

  Kniha je organicky členěná do 5ti oddílů, dále obsahuje Předmluvu, Přílohu a Bibliografii.

  V prvé části „Dítě štěstěny a král aneb jak přicházíme o štěstí“ se autor zabývá identifikací postav pohádky se skutečnými vnitřními „postavami“ lidské psychiky.

  Ve druhé části „Na cestě do pekla aneb tři zkoušky“ rozebírá objekty, které symbolizují vytěsněné obsahy (prabába), vnitřní instancí (ďábel). Bloky nálady a našich popudů zodpovědných za fobie, strachy a úzkosti symbolizuje v pohádce myš a žába, naše závislosti symbolizuje převozník.

  Třetí část „Cesta zpátky aneb uvolnění blokád“ pojednává o hledání symbolické myši a její likvidaci. V části Hledání žáby pak autor podrobně rozebírá bloky vzniklé v souvislosti s rodinným klimatem (včetně instruktivních schemat) a interakcí mezi jednotlivými prvky množiny otec – matka – dítě. Definuje podmínky zdravého duševníhovývoje dítěte, ale poukazuje i na relativně častý případ, kdy dítě je vtaženo do některé z rolí partnerské náhražky, tedy emocionálního vydírání. Autor uvádí jednotlivé varianty tohoto patologického vztahu, který u rodičů, ale hlavně u dítěte způsobuje destruktivní, emocionálně velmi bolestivé stavy závislosti. V této části je podrobně, avšak velmi srozumitelně rozpracovaná již vzpomínaná problematika rozmazlování. S touto částí by se měli jak rodiče tak děti neustále připomínat a přemýslet o ní. Je totiž smutnou skutečností, že dítě takto dostává v dobré víře od „pomáhajících“ rodičů celoživotní destruktivní zátěž.

  Autor se zde též dotýká potřeby dokázat si prožít svůj smutek. Žába se totiž rodí z pocitu zranění vlastní hodnoty. Potřeby oboustranně pochopit, že ublížení, které nastalo, se již nedá vrátit. Že jediná cesta jak se smířit sám sebou je cesta odpuštění rodičům. Příjmout, že cesta změnit rodiče je aproiri odsouzená k nezdaru. V této kapitole, nazvané „Smíření s rodiči“ je problematika rozebrána z více pohledů a definuje základní teorém, že odpustit může pouze ten, kdo porozuměl svému dramatu a našel řešení ve své vlastní nezávislosti. Škoda, že zde autor nenaznačuje některé moderní metody, které by mohly člověku pomoci alespoň správným nasměrováním.

  Čtvrtá část „ Žába v každodenním životě“ se dotýká závažných otázek jako je problém autodestruktivního negativního pohledu – „proroctví“, kdy si ani nevšimneme, že jde o bludný psychický kruh s fatálními následky. Dotýká se podrobně i otázky smyslu života, kterou označuje jako nejdůležitější otázku vůbec. Její řešení vidí ve skutečnosti, že „silné vnitřní obrazy mají vždy tendenci stát se skutečností“, a že je možné s těmito vizemi tvůrčím způsobem nakládat.

  Autor se v oddíle „Zacházení s utrpením“ zabývá jeho významem v životě člověka. Skutečností, že tím, že se snažíme utrpení vyhnout, se jej vlastně tohoto utrpení držíme. Uvádí zde i účinné cvičení, které může člověku pomoci při překonání pocitů psychické bolesti a utrpení. Navazující část „O zacházení se smrtí“ tento oddíl pak vhodně doplňuje. Z další kapitoly „Láska k sobě“ uvádím dva výstižné citáty, které samy o sobě o této problematice hovoří: „ Hlubší smysl života spočívá v tom, aby sílila naše schopnost milovat“ a „Láska je to jediné co přibývá, když tím plýtváme“ (s.138,139).

  Pátá část „Jakou odpověď dávají mystikové“ poukazuje na možnosti transcedovat – tj. překračovat své vnitřní hranice metodami jako je meditace, jóga, pozice vnitřního svědka. Je škoda, že autor zde nešel hlouběji a čtenáře podrobněji nenasměroval na filozofickou podstatu uvedeného cvičení, které ve formě, jak je zde uvedené, může k výsledkům vést jen obtížně.

  Příloha obsahuje praktické poznámky k jednotlivým typům poruch jako je úzkostná či depresivní porucha. Je zde i popis vzniku emocí a inteligentní způsob zacházení s nimi.

  Oddíl „Bibliografie“ by bylo lépe nazvat seznamem literatury. I když autor evidentně zná i netradiční pojetí některých problémů – viz např.část „Jakou odpověď dávají mystikové“, v tomto seznamu literatury uvádí pouze jedinou publikaci Dalai Lamy. Přístupná literatura zabývající se mentálními praktikami jógy atp. zde není uvedena vůbec. Věřím však, že vydavatel jistě tento seznam doplní publikacemi u nás dostupnými, jako je např. Cesta uskutečnění (Asparša jóga) EduardaTomáše atp.

  Celá publikace je napsána se snahou prakticky pomoci nemocným, ale i zdravým lidem s navázánim dialogu se svou duší. Pomoci při řešení potíží, které nám symbolizuje myš, žába i náš vnitřní převozník. Obsahuje mnoho praktických postřehů, rad, cvičení, či vysvětlení našich vnitřních problémů, kdy často „pouhá“ změna postoje vede k výrazným uzdravujícím změnám. Je proto možné ji doporučit jak „laické“, tak odborné veřejnosti. Nejen pro přínosný obsah, ale i pro inspirativní naznačení přístupu k člověku, dalo by se říci „alternativními“, ale účinnými metodami, ke kterým autora zajisté vedla dlouhodobá snaha prakticky pomoci svým klientům.

  Olomouc 22.2.2015

  Mgr.Mario Renotiére

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Heinz-Peter Röhr: Cesty z úzkosti a deprese - rec. M. Renotiére

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)