Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

Vaše cena s DPH
235 Kč 212 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Černí, Kristina, Jan
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-702-2
Počet stran / vazba
168 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
13300603
EAN
9788073677022
Obálka v tiskové kvalitě


Využití představivosti při terapii i sebepoznání
Imaginace je zdrojem našich přirozených tvůrčích sil. Má však zároveň uzdravující vliv na lidskou duši, pokud během ní dojde k dialogu mezi člověkem a jeho nevědomím. Verena Kastová jako zkušená autorka a te-rapeutka ukazuje, jak lze imaginaci v tomto smyslu využít a jak s ní zacházet. Názornost výkladu umocňuje množství příkladů a kazuistik z autorčiny praxe.

  • Nejsou k dispozici
Kastová V.: Imaginace jako prostor setkání s nevědomím – rec. M. Nakonečný

Autorka této knihy je švýcarská psychoterapeutka, orientovaná na Jungovu analytickou psychologii a autorka velmi populárních knih v německé jazykové oblasti často vydávaných. Je známa i u nás řadou českých překladů svých knih, které vyšly ve vyd. Portál (zde recenzovaná kniha vyšla poprvé 1998 a svědčí o tom, že jde o zajímavé atraktivní téma). Zájem o téma nevědomí narůstá od doby, kdy se stalo i předmětem výzkumu ve velmi objektivisticky založené kognitivní psychologii (např. vliv nevědomé kognice v procesech rozhodování) a přesáhlo tak původní rámec, který mu vytýčila klasická psychoanalýza, která, kromě jiného, poukazovala na „setkávání se s vlastním nevědomím“ ve snech, chybných úkonech a jinde). U Junga šlo o „setkávání s nevědomím“ hlavně v procesu individuace (postupného dosahování vnitřní jednoty protikladů), v němž byla zdůrazněna technika „aktivní imaginace“. Dosud málo prozkoumaná psychologie imaginace je důležitým zdrojem poznávání hlubin lidské psychiky i vlastního duševního života: „Otevření světa představivosti má v rámci terapie podstatný význam“, soudí Kastová, jejíž předmětná kniha však není určena jen psychoterapeutům, ale i laickým zájemcům o psychologii a zejména o psychologické sebepoznávání, tedy i těm, „kdo by rádi získali lepší přístup ke světu imaginace, a v neposlední řadě i terapeutům, kteří s ní pracují“.

Obsah knihy pak tvoří čtrnáct kapitol, které postupně a srozumitelně naplňují cenné poslání této knihy: setkání s nevědomím prostřednictvím imaginace nejen na úrovni teoretické, ale i praktického využití v psychoterapii a ve vlastním výcviku v užívání aktivní imaginace. Autorka tu podává mnoho konkrétních příkladů z vlastní praxe, zabývá se „proudem vnitřních obrazů“ a návody k výkladu obrazotvornosti, schopností kontrolovat ji, „strategií intervence“ (jak např. do proudu vnitřních obrazů může zasahovat „naše já, aniž by ovšem tyto procesy zastavilo“, jak lze obsah imaginace interpretovat na úrovni analytické psychologie (poselství obrazů archetypálních postav), jedinečné téma „imaginace jako dialog s tělem“ a další. Poslední kapitola je věnována aktivní imaginaci, jíž Jung chápal „každé zobrazení symbolu, ať již rozvedené v obrazových představách, malované jako obraz nebo zpodobené modelováním. Jako aktivní imaginace bylo původně označováno ztvárnění symbolu v tanci“. Obsahově bohatá a ilustrativně psaná kniha je cenným příspěvkem k danému tématu s širokou možností praktického využití.

Milan Nakonečný

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.