Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Sebeovládání

Sebeovládání

Vaše cena s DPH
235 Kč 212 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat!
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0827-3
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2015
Kód
12403502
EAN
9788026208273
Obálka v tiskové kvalitě


Rozumné sebeovládání je klíčem ke svobodě, lepšímu zdraví, dobrým vztahům a úspěchu. Tato kniha je čtivá, srozumitelná a praktická. Vhodná je téměř pro každého, kdo potřebuje zlepšit sebeovládání v některé oblasti života – tedy naučit se zvládat např. stres, silné emoce, jídelní chování, nakupování či různé rizikové návyky. Právě stres, silné emoce a bažení (craving) podstatně znesnadňují sebeovládání. Ke zvládání těchto stavů lze většinou používat stejné nebo podobné postupy.

Kniha do jisté míry navazuje na autorovy předchozí práce týkající se léčby návykových nemocí, zvládání stresu, relaxačních technik, smíchu a psychoterapie. Vychází především z jeho mnohaletých praktických zkušeností a nepostrádá humor. Zajímavost a názornost textu zvyšují četné příklady a příběhy, mnohdy z každodenního života. Kniha je doplněna konkrétními a jasnými návody a jednoduchými cvičeními.

V knize najdou inspiraci nejen laici, ale i odborníci z různých oblastí. Podobnou publikaci by totiž v češtině hledali jen obtížně.

MUDr. Karel Nešpor, CSc., vede primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice a přednáší zdravotníkům i vysokoškolským studentům. Přibližně 30 let se zabývá prevencí a léčbou návykových nemocí. Je autorem řady odborných i populárních prací. V Portálu vyšly jeho knihy: Kouření, pití, drogy (1994), Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech (1996), Jak zůstat fit a předejít závislostem (1999, s H. Pernicovou a L. Csémym), Vaše děti a návykové látky (2001), Návykové chování a závislost (naposledy 2011), Jak překonat hazard (2011).

Sebeovládání
Sebeovládání
Sebeovládání
Sebeovládání
Sebeovládání
Nešpor K.: Sebeovládání. Stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat – rec. M. Nakonečný

Významný autor a badatel v oblasti drogových závislostí se představil další velmi aktuální knihou, jejíž podtitul naznačuje čím se bude zabývat. Kniha svým způsobem, navazuje na autorovo dílo Návykové chování a závislost (4. aktual. vyd. 2011 rovněž v nakl. Portál) a tak se čtenář Sebeovládání může opět těšit, že se k tomuto velmi aktuálnímu tématu opět dozví mnoho a jako vždy také mnoho pro život praktického. Život v konzumně orientované společnosti v prostředí mnoha konfliktů, napětí, ale také nejrůznějších a ne vždy vhodných lákadel sebeovládání vyžaduje. A tak čtenář předmětné knihy pozná nejen zdroje „rizikových emocí“ a jejich stresující souvislosti, ale také způsoby, jak se jim ubránit a jak rozumně odolávat problematickým „bažením“, jimž jsme vystaveni vlezlými a namnoze zavádějícími reklamami. Ostatně autor sám podává návod k použití jeho knihy ve formě příběhů a z nich odvozených cvičení, jako je např. metoda správního dýchání, která se osvědčuje v situacích stresu a při návalech zlosti.

Ale kniha je zajímavá také tím, že může i v psychologii již celkem orientované čtenáře v lecčems poučit a podnítit, aby se zamysleli nad takovými otázkami, na které v učebnicích psychologie obvykle nenajdou odpovědi. Je to např. kardinální otázka, která v autorově formulaci zní: „Může být rozum silnější než emoce?“ Autor na ni odpovídá velmi realisticky: „Rozum může nad emocemi zvítězit, ale snadné to nemá.“ Kniha není určena, píše její autor, těm, kdo se „dobře ovládají vždy a za všech okolností“, ale protože nikoho takového nezná, je jeho velmi ilustrativní a čtivá kniha vlastně určena všem.

Obsah knihy tvoří, kromě úvodu a závěru, dvacet jedna kapitol, v nichž se čtenář hodně dozví, především co je stres, silné emoce a bažení, které patří ke klíčovým tématům jeho knihy. Podle autora je to motivační činitel, je to něco, co „člověka k něčemu silně přitahuje“. Autor je rozděluje na vnější a vnitřní „spouštěče“ (k prvním patří třeba problematičtí známí, k druhým „naprostá většina silných emocí“). Bažení „je typicky provázeno příznaky stresu, napětím a neklidem“, mohou s ním být spojena určitá rizika a „v jeho průběhu dochází k oslabení soudného uvažování“; to vše může způsobovat nežádoucí rozhodování. Kniha je zajímavým rozvedením tématu silně emočně akcentované motivace a sebeovládání. Velmi aktuální je kapitola o spiritualitě (duchovnosti) neboť ta pomáhá člověku rozlišovat hodnoty, dávat mu tak smysl života i sílu pro sebeovládání.

Prof. Milan Nakonečný, 24. 3. 2014

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.

DOBRÉ SEBEOVLÁDÁNÍ JE I MŮJ ÚKOL - Rozhovor s K. Nešporem

Rozhovor s prim. MUDr. KARLEM NEŠPOREM, CSc., k jeho nové knize Sebeovládání

Ústředním pojmem knihy je bažení, tedy iracionální tužba po určité věci, zážitku apod. Co v nás tuto touhu vyvolává?
Bažení, anglicky craving, vychází z primitivních částí mozku. Má blízko k silným emocím. Zhoršuje úsudek, vyvolává stres a znesnadňuje sebeovládání. Bažení se dá zvládat. K překonávání stresu, silných emocí a bažení lze použít podobné prostředky.

Z výzkumů vyplývá, že ve vztahu k marihuaně, alkoholu, jiným návykovým látkám i hazardu patří čeští dospívající i dospělí k nejohroženějším v Evropě. Jsme následování ostatními zeměmi z bývalého socialistického bloku? Pozorujete nějakou souvislost mezi vyšší mírou závislostí a obyvateli ze zemí, kde vládl totalitní režim?
Vidím to v jiných souvislostech. Po listopadu 1989 zde převládal pocit, že je dovoleno vše. Zpochybňovaly se i rozumné normy a zákony. To se ostatně děje stále. Co se alkoholu a drog týče, Polsko je na tam mnohem lépe než my. Polští dospívající zneužívají alkohol a drogy méně než jejich vrstevníci ve Velké Británii nebo Dánsku. Minulý režim nebyl dobrý, ale za všechny současné problémy nemůže. Od té doby uplynulo hodně let. Na situaci u nás se mimo jiné podílí neomezená reklama hazardu a alkoholu, lehkomyslnost vůči drogám a slabé a málo prosazované zákony. Mnozí politici se s alkoholovým, tabákovým a hazardním průmyslem velmi přátelí. To by jim jinde neprošlo.

V knize nabízíte různé rady a tipy, jak posilovat sebeovládání. Také pořádáte a vedete kurzy sebeovládání. Jak vypadá jejich program?
Semináře o zvládání profesionálního stresu, prevenci návykových nemoci a na podobná témata opravdu vedu poměrně často. Hodně z toho, čím se tam zabýváme, najdete právě ve zmíněné knize o sebeovládání.

V knize uvádíte: „Obvykle to není tak, že by se člověk buď ovládal dokonale, nebo vůbec ne. Většina z nás se pohybuje někde mezi oběma krajnostmi.“ Jak Vy osobně čelíte bažení?
Po více než třiceti letech praxe v oboru návykových nemocí cítím k alkoholu, tabáku a drogám upřímnou nechuť. K dokonalosti mám ale daleko. Můj životní styl není vždy vyvážený. V tomto směru je dobré sebeovládání i můj úkol. Pomáhají mi např. vyhýbat se zbytečnému riziku, jóga, čchi-kung, relaxační a meditační techniky, klidná hudba nebo úsměv. :)

12. 8. 2013
Jitka Pourová, Portál