Sny

Sny

Kast, Verena

Portál, 2013

345 Kč276 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Sny a snění patří neoddělitelně k lidskému bytí. Jaký význam ale naše sny mají? A proč je užitečné se jimi zabývat? Verena Kast ukazuje práci se sny jako činnost, která umožňuje člověku, aby zůstal v kontaktu sám se sebou. Právě sny nám totiž často ukazují nejen to, jací bychom chtěli být, ale jací také jsme, čímž nám umožňují nově se v životě zorientovat.

Autorka ve své knize nabízí porozumění podstatě a významu snů, předkládá některé teorie objasňující funkci snového života a poskytuje základní praktická vodítka pro práci se sny v psychoterapeutické praxi.

Knihu mohou číst vedle s užitkem vedle praktiků z oblasti pomáhajících profesí i sami čtenáři se zájmem o sebepoznání a seberozvoj, psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, pracovníci pomáhajících profesí.

Verena Kast je profesorka psychologie na curyšské univerzitě, tréninková analytička na Institutu C. G. Junga v Curychu a psychoterapeutka v soukromé praxi. Je autorkou řady knižních titulů.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Práce se sny v psychoterapeutické praxi

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0487-9

 • Počet stran / vazba:224 / Brožovaná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:13308601

 • EAN:9788026204879

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autorka této knihy, profesorka psychologie na curyšské univerzitě, je zvláště v německé jazykové oblasti, známá a oblíbená v širokém okruhu zájemců o odbornou psychologickou literaturu. Kastová přináší široký záběr řady velmi aktuálních a zajímavých psychologických témat a proto také nakl. Portál vydalo překlady řady jejích publikací (jmenujme alespoň tři poslední, Hněv a jeho smysl, 2010; Touha po druhém, 2011; Úzkost a její smysl, 2012). Také její dílo o snech, které zde recenzujeme, patří k velmi zajímavým a věčnýma vděčným tématům psychologické literatury a v každé dobře napsané knize na toto téma lze proto najít něco nového. Psychologická literatura o snech je u nás poměrně bohatá, hlavně překládaná, ale různé hodnoty. Kastové Sny patří rozhodně do kategorie té literatury, která má vysokou hodnotu zpracování a přináší nejen mnoho cenných podnětů pro psychoterapeutickou praxi se sny, ale je i velmi čtivá (čtivost patří k podstatným znakům knih Kastové). Své zaujetí sny vyjadřuje autorka v předmluvě této své knihy: „Když člověk spí, dějí se v něm zvláštní věci. Sny jsou vzrušující, jsou tajemné“, lidé od nich očekávají, píše dále Kastová, „potvrzení, povzbuzení, varování … chtějí, aby jim sny ukázaly cestu z tísně“. Takovou, dalo by se říci, psychagogickou funkci mají zejména sny archetypické. Kastová patří ke ctitelkám díla C.G. Junga, ale její pojetí snů jde v aplikaci jejich využití v psychoterapeutické praxi za obzory jeho analytické, resp. „hlubinné“ psychologie. Také podle Kastové:„Sen pramení v nevědomých psychických procesech“, ale nejsou to jen vzpomínky na zapomenuté události, sny znamenají vstup do jiného světa, „snový svět se generuje vždy znovu a nově …Sen je jediný svět, který vytváříme jen my sami“. Již v těchto klíčových výrocích je naznačeno co lze z psychologického výkladu snů získat pro psychodiagnostickou a psychoterapeutickou praxi.

  Kniha začíná zhuštěným historickým výkladem pojetí snů (starý Egypt, staré Řecko, až po „vědecký přístup ke snům“), pokračuje popisem snu jako fenoménem, kromě jiného, jeho propojením se stavem bdění a „snem jako vyprávěním“, pokračuje analýzou různých hypotéz funkce snů, dále podrobným pojednáním o snech v analytické psychologii C.G. Junga a končí pojednáním o „práci se sny v psychoterapeutické praxi“, v němž Kastová překračuje rámec Jungových poznatků, aniž by však současně ztrácela směr jeho pojetí, jak naznačuje název podkapitoly: „Archetypální rezonance: podnět k práci s archetypálními symboly“. Je to obsahově bohaté a podnětné dílo v dané kategorii odborné literatury zcela výjimečné.

  Milan Nakonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Kast V.: Sny - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)