Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Terapie afázie

Terapie afázie

Vaše cena s DPH
345 Kč 311 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Teorie a případové studie
Překladatel
Křížová, Jana
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-316-1
Počet stran / vazba
176 / Brožovaná
Rok vydání
2007
Kód
22305101
EAN
9788073673161
Obálka v tiskové kvalitě


Teorie a případové studie
Afázie je ztráta schopnosti mluvit a rozumět mluvené řeči po ložiskovém poškození mozku. Kniha přináší přehled teoretických koncepcí afázie (proč a jak vzniká, jak se projevuje), přehled metodik hodnocení (diagnostika afázie) a především terapeutické postupy, které lze efektivně uplatnit v každodenní praxi.
Hlavní náplní je podrobný popis v ČR doposud nepublikovaných terapeutických postupů způsobem, který umožňuje, aby je terapeuti (logopedi, psychologové, lékaři) mohli použít v praxi. Terapeutická část práce má charakter "terapeutického manuálu". Kromě popisu terapie obsahuje i případové studie pacientů s afázií. Důležitá je i část věnovaná skupinové terapii afázií - tato terapie je u nás málo známá a málo využívaná.
Knihu ocení logopedi, psychologové, lékaři, rehabilitační pracovníci i rodinní příslušníci pacientů s afázií.

Zsolt Cséfalvay; Jana Marková; Milena Košťálová; Marta Egryová : Terapie afázie
Kniha Terapie afázie je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickými východisky afaziologie, klinickými syndromy a diagnostikou afázie. Druhá část je zaměřena na terapii a případové studie.
Diagnostika afázie je podrobně rozpracována ve třetí kapitole. Autoři přehledně charakterizují testy, které se užívají u afatiků v akutním stadiu, komplexní testy a speciální testy, jenž se zaměřují na určité jazykové funkce např. porozumění, řečovou produkci apod. Nechybějí ani odkazy na zahraniční studie. Potěšila mě zpráva,že se v současné době připravuje česká verze MAST testu. Velkým přínosem knihy jsou případové studie, ve kterých je doporučen určitý druh terapie podle klinického obrazu postižení. Každý si může vybavit své klienty a zvolit adekvátní terapii.Studie obsahují podrobné charakteristiky pacientů, vyšetření před a po terapii, vlastní terapeutické postupy a zhodnocení úspěšnosti terapie. Přehledné grafy a tabulky ukazují efektivitu léčby. Zaujala mě řada terapeutických postupů: Využití kresby u pacientů s těžkými poruchami exprese v řeči, melodicko-intonační terapie, která využívá tapping a slouží k iniciaci řečové produkce. Dále terapie lexikálního vyhledávání pro afatiky s anomickou afázií zaměřenou na pojmenovávání obrázků, nebo využití skupinové terapie s cílem řešit problémové situace na modelových situacích a odstranit sociální izolaci afatiků.
Tyto terapeutické postupy jsou inspirací nejen pro mě, ale i pro ostatní logopedy a všechny, kteří s klienty s afázií pracují.
Kniha Terapie afázie určitě stojí za přečtení, vřele ji doporučuji všem kolegům, kteří se věnují práci s lidmi postiženými afázií.

Mgr. Milada Janoušková
Autorka je logopedka