Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Truchlení

Truchlení

Vaše cena s DPH
235 Kč 212 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Fáze a šance psychického procesu
Překladatel
Babka, Petr
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0789-4
Počet stran / vazba
144 / Brožovaná
Rok vydání
2015
Kód
13309301
EAN
9788026207894
Obálka v tiskové kvalitě


Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které bývá málo zpracováváno, uvážíme-li dopad, který má pro naše psychické zdraví. Naše sebevědomí a sebeobraz vycházejí podstatnou měrou z našich vztahů k druhým lidem. Smrtí blízkého člověka proto dochází k otřesení našeho sebeobrazu i obrazu okolního světa.
Truchlení představuje emoční proces, díky němuž se můžeme se zemřelým rozloučit, můžeme zpracovat problémy zaniklého vztahu a můžeme integrovat tolik z jedinečných vlastností našeho protějšku, jež nám umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu.
Verena Kast vystudovala filozofii a psychologii, působí jako analytička ve švýcarském St. Gallenu a přednáší na institutu C. G. Junga v Curychu. Do roku 1998 byla předsedkyní mezinárodní společnosti pro analytickou psychologii. Je autorkou řady knižních titulů. V nakladatelství Portál vyšly její knihy Imaginace jako prostor setkání s nevědomím (1999), Krize a tvořivý přístup k ní (2000), Dynamika symbolu (2000), Otcové – dcery, matky – synové (2004), Úzkost a její smysl (2012) či Sny (2013).

Truchlení
Truchlení
Truchlení
Truchlení
Truchlení
Truchlení

Truchlení už není tabu
Verena Kast: Truchlení. Fáze a šance psychického procesu. – rec. Martin Pešek

Verena Kast, švýcarská analytička a prezidentka Institutu C. G. Junga v Curychu, se ve své poslední knize zaměřila na poměrně opomíjené téma ztráty blízkého člověka a na proces truchlení. V posledních letech došlo k prolomení tabu kolem smrti a umírání. To, co autorka považuje za problematické, je přetrvávající tabu spojené s truchlením. Většina lidí včetně pracovníků pomáhajících profesí stále neví, jak k truchlícímu člověku přistupovat a řeší konfrontaci se zármutkem tím, že se tématu ztráty vyhnou. Kvůli absenci rituálního truchlení pozůstalí zažívají pocit vyloučení, postrádají sdílení, stydí se za své pocity nebo pochybují o svém psychickém zdraví.

Verena Kast předkládá čtenářům důkazy o tom, že truchlení je psychologický proces nejvyšší důležitosti, se zásadními dopady pro zdraví. Podle ní je každý člověk ve svém sebeprožívání do takové míry závislý na lidech kolem sebe, že pak nutně prožívá smrt milovaného člověka jako „zející díru v sobě“ nebo „rozdrcení celé své osobnosti“. Autorka zaznamenávala po dobu deseti let sny truchlících lidí a jejich analýzou došla k závěru, že nevědomí poskytuje pozůstalým určitý návod k truchlení. Sny vedou truchlícího k tomu, aby prošel všemi fázemi a mohla být vytvořena nová identita pozůstalého ve světě, ve kterém už blízký člověk chybí. Tento svůj předpoklad názorně ilustruje obsáhlou kazuistikou.

Prostřednictvím příběhů z vlastní terapeutické praxe poukazuje na úskalí nedostatečného nebo neúplného truchlení. Každá fáze truchlení skrývá nebezpečí, že se v ní člověk zabydlí a další potřebné fáze nepodstoupí. Vytěsňování smutku může vést k depresivním reakcím, nezřídka se u pozůstalých objevují psychosomatické obtíže, které lidem nedávají „smysl“. Smutek mívá depresivní podtón zejména, když jsou přítomny problémy ve fázi otevřených emocí. Nevyjádřený hněv a pocity viny jsou častou komplikace procesu truchlení.

Kniha nabízí specifický návod pro terapeuty, jak s pozůstalými pracovat, jak porozumět jejich snům, které mohou skrývat vodítko ke zvládnutí náročné cesty truchlení. Jakkoli to zní paradoxně, prožitím zármutku se můžeme uzdravovat, neboť tato emoce způsobuje změnu. A o změnu jde v terapii především.

Martin Pešek

Recenze zpracována pro časopis Psychologie Dnes