Úzkost a její smysl

Úzkost a její smysl

Kast, Verena

Portál, 2012

345 Kč276 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Úzkost zná každý z nás - ať už ji jasně pojmenujeme, nebo jen nejasně popisujeme. Úzkost významně působí na naši duši i tělo - způsobuje napětí, ohrožuje, ruší, zasahuje nás v jádru našeho bytí.
Autorka popisuje tuto emoci, analyzuje její dynamiku, jež výrazně ovlivňuje náš život. Nechává nám porozumět výrazovým formám úzkosti a obtížím, které mají svůj původ v nerozpoznaných úzkostech.
V neposlední řadě můžeme porozumět funkci úzkostí v každodenním životě. Pouze ten, kdo se nesnaží před úzkostí utéct, kdo se jí aktivně postaví, může ji proměnit v pozitivní životní sílu. Knihu ocení psychologové, psychoterapeuti, pracovníci pomáhajících profesí, čtenáři se zájmem o témata hlubinné a populární psychologie.
Verena Kast je švýcarská psycholožka a jungovská analytička, profesorka na curyšské univerzitě a docentka na Institutu C. G. Junga v Curychu. Autorka řady knižních titulů.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0160-1

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:13308001

 • EAN:9788026201601

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Vydavateľstvo Portál prinieslo v roku 2012 na náš knižný trh knihu švajčiarskej autorky, filozofky a psychologičky Vereny Kast – Úzkost a její smysl. Verena Kast pôsobí ako analytička v švajčiarskom St. Gallene a prednáša na inštitúte C. G. Junga v Zürichu. Do roku 1998 bola predsedníčkou medzinárodnej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Verena Kast je autorkou mnohých zaujímavých kníh.

  Úzkosť je našou každodennou súčasťou, sprevádza nás po celý život. Ako píše autorka, človek bez úzkosti neexistuje, strach a úzkosť k človeku patria. A predsa úzkosť nemáme radi. Nechceme si ju pripúšťať, snažíme sa ju pomenovať inými názvami, hanbíme sa za ňu, bojujeme s ňou, chceme sa jej zbaviť, chceme sa jej vyhnúť. Snaha vyhnúť sa akceptovaniu úzkosti je pre dnešnú dobu typická, tento postoj nám však bráni využiť dôležitú funkciu, ktorú úzkosť pre náš život má. Funkciou úzkosti je konfrontovať nás so sebou samými.

  Kniha je členená do siedmich kapitol. Prvá kapitola Úzkost a jak ji zvládnout prináša informácie o prežívaní úzkosti, o podnetoch k nej, o tom, ako úzkosť vyjadrujeme, ako ju zvládame. Dopad úzkosti na našu osobnosť závisí od jej miery. Mierne zvýšené napätie zlepšuje koncentráciu, napätie sme schopní premeniť na sústredenie, túto úzkosť poznáme ako slastné napätie, to je úzkosť, ktorá je ešte príjemná. Ďalšími stupňami, ktoré už nie sú príjemné, sú úzkostné napätie, číra úzkosť a panická úzkosť, pri ktorej prežívame bezmocnosť a zároveň sa snažíme reagovať. Najväčšie úzkosti sa týkajú straty a neúspechu.

  V ďalšej kapitole Úzkost jako hnací síla – podněty existenciální filozofie autorka približuje filozofický pohľad na úzkosť Kierkegaarda a Heideggera, existenciálnych filozofov, význam úzkosti a potrebu postaviť sa tvárou v tvár úzkosti, lebo len vtedy sa nám zjavuje jej zmysel. V závere kapitoly porovnáva filozofický a psychologický prístup k úzkosti a vymedzuje úlohy psychológie pri práci s úzkosťou.

  Aspekty úzkosti je názov tretej kapitoly. Autorka v nej charakterizuje jednotlivé zložky komplexu úzkosti, ktoré zároveň napovedajú, ako s úzkosťou zaobchádzať. Ide o napätie a z toho vyplývajúce možnosti uvoľnenia, neistotu vs. hľadanie nových istôt, ohrozenie hodnôt vs. hľadanie nových a bezmocnosť vs. rozvíjanie kompetencií. Nové istoty prídu, ak vydržíme neistotu. Všetky tvorivé procesy začínajú neistotou, kedy človek nenachádza žiadne jednoznačné riešenie. Riešenie príde, ak vydržíme zmätok vyplývajúci z neistoty. Ďalej v tejto kapitole vysvetľuje pojmy základná úzkosť, špirála vyhýbania, kontrafobické správanie a ich úskalia, opisuje vznik sekundárnych úzkostí, mechanizmy zvládania úzkosti a v akých situáciách úzkosti vznikajú.

  Extrémnymi prípadmi prežívania úzkosti sú úzkostné poruchy – nutkavé poruchy, panické poruchy, srdečná fóbia, traumatické úzkosti a posttraumatická stresová porucha. Tieto témy sú obsahom štvrtej kapitoly Úzkostní poruchy.

  Samostatnou kapitolou sú Vztahové úzkosti. Vzťahy pomáhajú v zaobchádzaní s úzkosťou, a zároveň vo vzťahoch tiež vzniká veľa špecifických úzkostí. Sú to predovšetkým úzkosti z možnej straty – z možného rozchodu, úzkosti súvisiace s autonómiou, úzkosti z blízkosti, a podobne. Úzkosť vo vzťahoch prezrádza, že istota ľudského súžitia má svoje medze. Osamelosť principiálne patrí k životu a samota je jednou zo základných dimenzií ľudského života vôbec. Je to aspekt individuácie, aspektu, ktorý môže stimulovať vzťah človeka k sebe samému. Nie každý je však schopný túto výzvu prijať a zvládnuť.

  Symbolmi úzkosti sú sny. Autorka ich podrobne rozoberá v šiestej kapitole Symboly úzkosti. Snaží sa tu odpovedať na otázky čo nám úzkostné sny hovoria o zaobchádzaní s úzkosťou a čo nám o úzkosti hovoria jej symboly. Ako v celej knihe, aj v tejto kapitole využíva skúsenosti zo svojej bohatej praxe a z mnohých úzkostných snov. Na ich základe spracovala typológiu úzkostných situácií s kompetenciami, ktoré s každým jednotlivým typom súvisia. Nezabúda ani na kolektívne úzkostné symboly.

  Svoju knihu autorka uzatvára poslednou siedmou kapitolou Odvaha k úzkosti. Vyzýva v nej čitateľov k tomu, aby prestali utekať pred svojimi úzkosťami, aby sa trpezlivo snažili prísť na to, aké nové skúsenosti úzkosť bráni získať, kde a ako nám bráni rozvinúť nové kompetencie.

  Zvládať úzkosť z psychologického hľadiska znamená učiť sa s úzkosťou žiť. Predpokladom pre to, aby sme mohli a dokázali pripustiť si úzkosť, je práca na svojej identite. Identitu nemáme, identitu znova a znova hľadáme a získavame ju tým, že sa vyrovnávame s inakosťou, s niečím, čo je pre nás nové a čo pre nás predstavuje úzkosť. Čím viac sa rozvíjame, čím viac prichádzame na to, kto skutočne sme, tým skôr si môžeme svoje úzkosti pripustiť a niečo s nimi robiť.

  Je autorkiným profesionálno-ľudským umením ponúknuť čitateľom knihu, ktorá dokáže osloviť a zaujať nielen odbornú verejnosť, ale je dobre čitateľná a prínosná aj pre laika. A určite ju veľmi ocení človek, ktorý chce rozumieť tomu, čo prežíva, keď je mu ťažko, keď prekonáva bolesť, keď sa mu zdá, že už nič nemá zmysel a všetko skončilo. Má v sebe presvedčivý pozitívny potenciál, ktorý však neponúka naivne prvoplánovo, ale dôslednou a ľudsky ohľaduplnou analýzou úzkosti – emócie i telesného stavu.

  PhDr. Viera Hudečková, PhD.

  Zdroj: PSYCHOFÓRUM - Bulletin slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

  - Verena Kast : Úzkost a její smysl – rec. V. Hudečková

 • Vydavateľstvo Portál prinieslo v roku 2012 na náš knižný trh knihu švajčiarskej autorky, filozofky a psychologičky Vereny Kast – Úzkost a její smysl. Verena Kast pôsobí ako analytička v švajčiarskom St. Gallene a prednáša na inštitúte C. G. Junga v Zürichu. Do roku 1998 bola predsedníčkou medzinárodnej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Verena Kast je autorkou mnohých zaujímavých kníh.

  Úzkosť je našou každodennou súčasťou, sprevádza nás po celý život. Ako píše autorka, človek bez úzkosti neexistuje, strach a úzkosť k človeku patria. A predsa úzkosť nemáme radi. Nechceme si ju pripúšťať, snažíme sa ju pomenovať inými názvami, hanbíme sa za ňu, bojujeme s ňou, chceme sa jej zbaviť, chceme sa jej vyhnúť. Snaha vyhnúť sa akceptovaniu úzkosti je pre dnešnú dobu typická, tento postoj nám však bráni využiť dôležitú funkciu, ktorú úzkosť pre náš život má. Funkciou úzkosti je konfrontovať nás so sebou samými.

  Kniha je členená do siedmich kapitol. Prvá kapitola Úzkost a jak ji zvládnout prináša informácie o prežívaní úzkosti, o podnetoch k nej, o tom, ako úzkosť vyjadrujeme, ako ju zvládame. Dopad úzkosti na našu osobnosť závisí od jej miery. Mierne zvýšené napätie zlepšuje koncentráciu, napätie sme schopní premeniť na sústredenie, túto úzkosť poznáme ako slastné napätie, to je úzkosť, ktorá je ešte príjemná. Ďalšími stupňami, ktoré už nie sú príjemné, sú úzkostné napätie, číra úzkosť a panická úzkosť, pri ktorej prežívame bezmocnosť a zároveň sa snažíme reagovať. Najväčšie úzkosti sa týkajú straty a neúspechu.

  V ďalšej kapitole Úzkost jako hnací síla – podněty existenciální filozofie autorka približuje filozofický pohľad na úzkosť Kierkegaarda a Heideggera, existenciálnych filozofov, význam úzkosti a potrebu postaviť sa tvárou v tvár úzkosti, lebo len vtedy sa nám zjavuje jej zmysel. V závere kapitoly porovnáva filozofický a psychologický prístup k úzkosti a vymedzuje úlohy psychológie pri práci s úzkosťou.

  Aspekty úzkosti je názov tretej kapitoly. Autorka v nej charakterizuje jednotlivé zložky komplexu úzkosti, ktoré zároveň napovedajú, ako s úzkosťou zaobchádzať. Ide o napätie a z toho vyplývajúce možnosti uvoľnenia, neistotu vs. hľadanie nových istôt, ohrozenie hodnôt vs. hľadanie nových a bezmocnosť vs. rozvíjanie kompetencií. Nové istoty prídu, ak vydržíme neistotu. Všetky tvorivé procesy začínajú neistotou, kedy človek nenachádza žiadne jednoznačné riešenie. Riešenie príde, ak vydržíme zmätok vyplývajúci z neistoty. Ďalej v tejto kapitole vysvetľuje pojmy základná úzkosť, špirála vyhýbania, kontrafobické správanie a ich úskalia, opisuje vznik sekundárnych úzkostí, mechanizmy zvládania úzkosti a v akých situáciách úzkosti vznikajú.

  Extrémnymi prípadmi prežívania úzkosti sú úzkostné poruchy – nutkavé poruchy, panické poruchy, srdečná fóbia, traumatické úzkosti a posttraumatická stresová porucha. Tieto témy sú obsahom štvrtej kapitoly Úzkostní poruchy.

  Samostatnou kapitolou sú Vztahové úzkosti. Vzťahy pomáhajú v zaobchádzaní s úzkosťou, a zároveň vo vzťahoch tiež vzniká veľa špecifických úzkostí. Sú to predovšetkým úzkosti z možnej straty – z možného rozchodu, úzkosti súvisiace s autonómiou, úzkosti z blízkosti, a podobne. Úzkosť vo vzťahoch prezrádza, že istota ľudského súžitia má svoje medze. Osamelosť principiálne patrí k životu a samota je jednou zo základných dimenzií ľudského života vôbec. Je to aspekt individuácie, aspektu, ktorý môže stimulovať vzťah človeka k sebe samému. Nie každý je však schopný túto výzvu prijať a zvládnuť.

  Symbolmi úzkosti sú sny. Autorka ich podrobne rozoberá v šiestej kapitole Symboly úzkosti. Snaží sa tu odpovedať na otázky čo nám úzkostné sny hovoria o zaobchádzaní s úzkosťou a čo nám o úzkosti hovoria jej symboly. Ako v celej knihe, aj v tejto kapitole využíva skúsenosti zo svojej bohatej praxe a z mnohých úzkostných snov. Na ich základe spracovala typológiu úzkostných situácií s kompetenciami, ktoré s každým jednotlivým typom súvisia. Nezabúda ani na kolektívne úzkostné symboly.

  Svoju knihu autorka uzatvára poslednou siedmou kapitolou Odvaha k úzkosti. Vyzýva v nej čitateľov k tomu, aby prestali utekať pred svojimi úzkosťami, aby sa trpezlivo snažili prísť na to, aké nové skúsenosti úzkosť bráni získať, kde a ako nám bráni rozvinúť nové kompetencie.

  Zvládať úzkosť z psychologického hľadiska znamená učiť sa s úzkosťou žiť. Predpokladom pre to, aby sme mohli a dokázali pripustiť si úzkosť, je práca na svojej identite. Identitu nemáme, identitu znova a znova hľadáme a získavame ju tým, že sa vyrovnávame s inakosťou, s niečím, čo je pre nás nové a čo pre nás predstavuje úzkosť. Čím viac sa rozvíjame, čím viac prichádzame na to, kto skutočne sme, tým skôr si môžeme svoje úzkosti pripustiť a niečo s nimi robiť.

  Je autorkiným profesionálno-ľudským umením ponúknuť čitateľom knihu, ktorá dokáže osloviť a zaujať nielen odbornú verejnosť, ale je dobre čitateľná a prínosná aj pre laika. A určite ju veľmi ocení človek, ktorý chce rozumieť tomu, čo prežíva, keď je mu ťažko, keď prekonáva bolesť, keď sa mu zdá, že už nič nemá zmysel a všetko skončilo. Má v sebe presvedčivý pozitívny potenciál, ktorý však neponúka naivne prvoplánovo, ale dôslednou a ľudsky ohľaduplnou analýzou úzkosti – emócie i telesného stavu.

  PhDr. Viera Hudečková, PhD.

  Zdroj: PsychoFórum 2013, č. 1-2

  - Verena Kast : Úzkost a její smysl – rec. V. Hudečková

 • Autorka této knihy, Verena Kastová, je švýcarská psycholožka, známá naším čtenářům z řady jejích knih vydaných nakl. Portál. Má blízko k Jungově analytické psychologii (přednáší na curyšském Institutu C.G. Junga) a je hlavně v německé jazykové oblasti známa svými velmi zdařilými, široce přístupnými publikacemi atraktivních psychologických témat. Patří mezi ně i kniha, která je předmětem naší recenze. Téma úzkost patří nejen ke klíčovým konceptům psychologie, ale zrozena z filosofických reflexí S. Kierkegaarda a M. Heideggera, který psal o zúskotňující povaze lidského bytí a o úzkosti vyjevující existentní nicotu, patří také k dominantním tématům existenciální a klinické psychologie. Celá řada velmi významných, fenomenologicky orientovaných psychologů analyzovala pocit úzkosti jako zvláštní formu strachu z něčeho co nemá jasný předmět a zabývala se podrobně jejím vlivem na tělesný a duševní život člověka. Kastová navazuje novými příspěvky a podněty na tuto dlouholetou tradici (připomeňme si, že ji v nakl. Portál reprezentuje významné dílo F. Reimanna Základní formy strachu, 1999).

  V předmětné knize Kastová nejprve orientuje čtenáře v problémech úzkosti jako „důvěrně známého pocitu“, který lidé často vyjadřují slovy: „jsme nervózní, cítíme napětí, zmatek, jsme ve stresu“ a zaměňují ji se strachem. V pocitu úzkosti však vystupují především „zúžení, soužení, tíseň, stísněnost“ a „k bytostné úzkosti patří, že se nám hůř dýchá“. Vedle podrobného a velmi plastického popisu stavu úzkosti Kastová zdůrazňuje, že mění nejen nás samé (např. dochází k dočasné ztrátě identity), ale také, že „úzkost mění náš vztah k lidem“ a ke světu vůbec. Úzkost snižuje kvalitu prožívaného života a jejími podněty jsou tíseň a očekávané nebo již existující nebezpečí. Další text této knihy je pak pestrou paletou hlubokých, ale srozumitelně podávaných analýz fenoménu úzkosti ve všech jeho podstatných souvislostech, tedy jak se projevuje, co ji způsobuje, jak se s ní lidé vyrovnávají, podrobně jsou zde analyzovány i shora zmíněné „podněty existenciální filosofie“ (Kierkegaard, Heidegger), dále aspekty úzkosti jako je napětí a jeho uvolnění, znejistění a hledání nových jistot, „kontrola úzkosti pomocí mechanismů jejího zvládání, velmi působivý popis situací v nichž úzkost vzniká, velmi podrobný výčet a charakteristika úzkostných poruch (nutkavé poruchy, panické ataky, fobie, úzkostné důsledky traumat, další druhy a terapie těchto stavů). Velmi významné a obsahově v mnoha směrech jedinečné jsou analýzy forem vztahové úzkosti (z možné ztráty, z možného rozchodu, „z možné ztráty vlastního já“, z „každodenních zdrojů zklamání“, „sexuality – mezi bezpečím a úzkostí“, „úzkosti z intenzity milostných citů“ a další). Knihu ukončuje kapitola o symbolech úzkosti, kterou reprezentují především, ale nikoli jenom, úzkostné sny a zcela poslední kapitola s originálním názvem Odvaha k úzkosti, v níž autora této malé encyklopedie psychologie úzkosti, poukazuje na to, že „úzkost není jen rušivá emoce“, neboť: „Vyzývá nás, abychom rozvíjeli ty aspekty své identity, které jsou pro nás podstatné. Pak můžeme lépe vidět co nás zúzkostňuje a přiměřeněji s tím zacházet. Díky úzkosti můžeme také prohlédnout“. Tím se tato kniha stává nejen přehledným pojednáním o vrcholně významném problému života, ale také cennou výzvou k sebepoznávání.

  Milan Nakonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Kast V.: Úzkost a její smysl – rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)