Mít, nebo být?

Mít, nebo být?

Fromm, Erich

Portál, 2020

329 Kč263 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Erich Fromm, jehož humanistické knihy již psychologii a filozofii zpřístupnily čtenářům několika generací, zde analyzuje povahu západní společnosti, hledá původ jejích problémů a nabízí alternativu jejího vývoje. Popisuje dva základní způsoby života: Zatímco „mít“ se zabývá získáváním a soutěží, „být“ se zaměřuje na vnitřní spokojenost a harmonii. Naše společnost si cení vlastnictví (majetku, statusu, úspěchu, požitků…), avšak rostoucí ekologické problémy nás nutí ke změně priorit a novému zaměření na sounáležitost se světem, rozvoj tvořivosti, osobní zodpovědnost a svědomí. Fromm své vize nového světa přesvědčivě opírá o učení takových autorit, jako byl Buddha, Ježíš, Mistr Eckhart nebo Albert Schweitzer. Kniha, která poprvé vyšla v roce 1976, se stala Frommovým nejslavnějším dílem.
Erich Fromm (1900–1980) byl původem německý sociální psycholog, sociolog, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista, spojený s tzv. frankfurtskou školou a s kulturní psychoanalýzou. Frankfurtská škola představovala západní neomarxistické filozofické hnutí, jež kritizovalo některé aspekty kapitalistické společnosti. Kulturní psychoanalýza vycházela z Freuda, ale oproti jeho učení zdůrazňovala sociokulturní vlivy ve vývoji člověka. Fromm jakožto Žid v roce 1933 emigroval do Spojených států. Konec života strávil ve Švýcarsku. Mezi jeho nejznámější knihy patří např. Strach ze svobody (Portál, 2015), Umění milovat (Portál, 2016), Anatomie lidské destruktivity (Portál, 2019).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Lusk, Jan

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1646-9

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:21206301

 • EAN:9788026216469

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Mít, nebo být? Nadčasová kniha Ericha Fromma - autor recenze: Taťána Kročková

  https://www.kultura21.cz/spolecnost/21034-mit-nebo-byt-nadcasova-kniha-ericha-fromma

  Není od věci si připomenout vynikající knihu známého filozofa, psychologa a sociologa Ericha Fromma Mít, nebo být?, kterou nově vydalo nakladatelství Portál. Pokud knihu dosud neznáte a nedoprovázela vás vaším studiem humanitních věd na vysoké škole, určitě byste měli vědět, že rozhodně stojí za přečtení.

  O čem je kniha Mít, nebo být?

  Poprvé vyšla již v roce 1976. Humanistický psycholog Erich Fromm řeší otázku vlastnictví a Bytí, co jsou dvě základní hybné síly společnosti. Lidé používají slova: “Mám dům, mám ženu, mám dítě, mám práci, mám peníze.” Podle Fromma by raději měli tvrdit: “Jsem ženatý, jsem šťastný…” a podobně. Přivlastňováním toho, co nám vlastně vůbec nepatří, se vylučuje subjektivní prožitek a opravdový vztah ke světu, který samotné Bytí přináší. Vždyť člověk vlastně netouží po ničem jiném, než po tom být šťastný.

  Neomezené uspokojování všech tužeb však ke štěstí nevede. Sen být nezávislými pány svých životů skončil začátkem prohlédnutí, že jsme se stali kolečky byrokratického stroje se svými myšlenkami, city a smyslem pro slušnost, zmanipulovanými vládou, průmyslem a masovými komunikačními prostředky, které jsou právě pod kontrolou vlády a průmyslu. Technický pokrok způsobuje ekologické nebezpečí a nebezpečí nukleární války, což může ukončit veškerou civilizaci. Ekonomický růst pak zůstává omezen na bohatší národy a propast mezi bohatými a chudými národy se prohlubuje.

  Fromm se domnívá, že lidská společnost se může před katastrofou zachránit jedině změnou z orientace na vlastnění v orientaci na bytí a vytvořit tak novou společnost. Úkolem nové společnosti by mělo být podněcování správného vývoje člověka a jeho struktury Bytí. Člověk by se měl dobrovolně vzdát veškeré závislosti na vlastnění, měl by si uvědomit své vlastní já, poznávat sám sebe a snažit se o dokonalost.

  Úzkost a nejistota, které jsou vyvolávány nebezpečím ztráty, v existenčním způsobu bytí neexistují. Jestliže jsem, kdo jsem a nikoli, co mám, nikdo mne nemůže o něco připravit nebo ohrozit moji jistotu a můj pocit identity. Základními prvky vztahů mezi lidmi v existenční formě vlastnictví jsou konkurence, antagonismus a strach. Nepřátelský prvek ve vztahu vlastnění pramení z jeho podstaty. Chtivost vede k nepřátelství mezi lidmi a národy, což způsobuje války. Mír mezi národy je možný jedině tehdy, pokud se struktura MÍT změní ve strukturu BÝT.

  Určitě bychom si mohli vzít také příklad z Frommova tvrzení, že v průmyslové a politické reklamě musí být zakázány všechny metody “mytí mozků”.

  Zatímco modus Bytí tedy preferuje svobodu projevu, existenci kritického rozumu a potřebu vzdát se vlastnictví, vlastnický modus vychází z odvěké touhy po moci a z egocentrických zájmů. Kniha jednoznačně kritizuje současnou společnost a nabízí utopicky vyznívající návrh na spásu lidstva, změnu kolektivního myšlení a sociální rovnost. Je protknuta citáty, čerpá ze Starého a Nového zákona, Fromm také zmiňuje myšlenky známých učenců a filozofů, ať už třeba mistra Eckharta, Freuda, Buddhy či Marxe.

  Toto vynikající, významné a nadčasové filozofické dílo je velmi čtivé a poučné naprosto pro každého. Doporučuji všem si jej přečíst a hluboce se zamyslet. Obzvláště v dnešní době…

  - 26.01.2021


 • Fromm, Erich: Mít, nebo být? - autor recenze: Týna

  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  Erich Fromm, německý psycholog a psychoanalytik, který se proslavil mimo jiné i jako autor řady knih, založených na kombinaci psychologie a filosofie, od kterých se neliší ani jeho titul Mít, nebo být? Ústřední problematika jako by se zabývala popisem dnešní doby, přestože byla kniha vynesena na světlo již v roce 1976. Není tedy divu, že patří k autorovým nejslavnějším dílům. Jak ze samotného názvu vyplývá, kniha se zabývá rozborem a přiblížením dvou způsobů existence – vlastněním (modus „mít“) a bytím (modus „být“). Fromm odkládá všechny iluze stranou a vychází ven s pravdou o lidské přirozenosti, jejíž smysl života je založen převážně na neomezené slasti, která uspokojuje veškeré naše subjektivní potřeby. Domnívám se, že Fromm tento spis využívá jako varovné upozornění, vyjadřující přání směřující k tomu, aby se lidé alespoň pokusili zamyslet nad způsobem života a nad svými životními prioritami. Jeho názor je založen na tom, že neomezené uspokojování všech našich tužeb rozhodně nevede k blahu, ke smysluplnému naplnění našeho života. Neboť ve chvíli, kdy je naše uspokojení závislé na materiálních zdrojích (v modu „mít“), dostáváme se do nekonečné smyčky, kdy naše přání nedojdou konce. V knize jsou přiblíženy různé oblasti našeho života, s nimiž denně přicházíme do stylu, např. od vzdělání, náboženství až po mezilidské vztahy, na kterých jsou uvedeny příklady rozlišující modus „mít“ a modus „být“. Díky zprostředkovaným příkladům jsou nám rozdíly mezi těmito dvěma způsoby existence objasněny a my tak dostáváme příležitost zorientovat se v probírané problematice a rozhodnout se, k jaké straně se chceme do budoucna přiklánět. Knihu bych doporučovala každému, kdo je ochotný přijmout odpovědnost za svůj přístup k životu a připraven zamýšlet se nad nejzákladnějšími problémy naší existence.

  autor recenze: Týna
  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  - 26.01.2021


 • Fromm, Erich: Mít, nebo být? - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/mit-nebo-byt/

  Přečtěte si Frommovu ostrou kritiku konzumní společnosti s jejím egoismem a patologií napsanou před více než 40 lety, která je v dnešním světě paradoxně více aktuálnější než – li v době svého vzniku, tudíž stojí za přečtení a zamyšlení více než kdy jindy. Otevřete knihu s názvem MÍT, NEBO BÝT? v jejím dalším vydání od nakladatelství Portál.

  Summa summarum

  Frommova nemilosrdná kritika excesů tržního hospodářství letos (rok 2020) vychází v brožované vazbě s ilustrací zelených listů, vydalo ji nakladatelství Portál. Kniha není objemná a svými rozměry se pohodlně vejde do kabelky. Stěžejní myšlenkou knihy je to, že patologie dnešní společnosti se – dle Fromma – projevuje především v převažující orientaci na mít – počínaje hmotným a nehmotným majetkem přes moc až po touhu vlastnit druhého člověka, který nás ovšem zajímá jen pokud od něho můžeme něco získat: třeba bohatství, sociální status nebo sex. Za svou drakonickou hrabivost dnešní lidé draze platí – aniž si toho jsou vědomi: úzkostnými stavy a depresemi, psychosomatickými neduhy, morálním úpadkem. Proto se člověk v „moderní“ společnosti neposuzuje podle toho, jaký je, ale dle toho co nakupil, co vlastní. A protože nikdo jednoduše nemůže mít všechno, nemůže také být úplně šťastný. Vždy totiž bude existovat něco, co nemá.

  Jak tedy autor radí dospět k ekonomické prosperitě a přitom se vyhnout tomu, aby naše společnost byla civilizací chronicky nešťastných, osamělých, deprimovaných, destruktivních, závislých, závistivých a bezohledných jedinců? Jedinou možností je podle Fromma radikální změna charakterové orientace člověka z mít na být – stát se člověkem orientovaným na rozvoj svých tvůrčích sil, který se řídí svědomím a zodpovědností vůči sobě samému i svým bližním.

  Mně osobně se kniha velmi líbí. I když se jedná o odbornou literaturu, čte se výborně: autor má srozumitelný a přístupný sloh, který dokáže i čtenáře „neodborníka“ zaujmout a přikovat ho ke knize. Doporučuji.

  Hodnocení: 100%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/mit-nebo-byt/

  - 22.12.2020

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)