Mít, nebo být?

Mít, nebo být?

Fromm, Erich

Portál, 2020

329 Kč280 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Erich Fromm, jehož humanistické knihy již psychologii a filozofii zpřístupnily čtenářům několika generací, zde analyzuje povahu západní společnosti, hledá původ jejích problémů a nabízí alternativu jejího vývoje. Popisuje dva základní způsoby života: Zatímco „mít“ se zabývá získáváním a soutěží, „být“ se zaměřuje na vnitřní spokojenost a harmonii. Naše společnost si cení vlastnictví (majetku, statusu, úspěchu, požitků…), avšak rostoucí ekologické problémy nás nutí ke změně priorit a novému zaměření na sounáležitost se světem, rozvoj tvořivosti, osobní zodpovědnost a svědomí. Fromm své vize nového světa přesvědčivě opírá o učení takových autorit, jako byl Buddha, Ježíš, Mistr Eckhart nebo Albert Schweitzer. Kniha, která poprvé vyšla v roce 1976, se stala Frommovým nejslavnějším dílem.
Erich Fromm (1900–1980) byl původem německý sociální psycholog, sociolog, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista, spojený s tzv. frankfurtskou školou a s kulturní psychoanalýzou. Frankfurtská škola představovala západní neomarxistické filozofické hnutí, jež kritizovalo některé aspekty kapitalistické společnosti. Kulturní psychoanalýza vycházela z Freuda, ale oproti jeho učení zdůrazňovala sociokulturní vlivy ve vývoji člověka. Fromm jakožto Žid v roce 1933 emigroval do Spojených států. Konec života strávil ve Švýcarsku. Mezi jeho nejznámější knihy patří např. Strach ze svobody (Portál, 2015), Umění milovat (Portál, 2016), Anatomie lidské destruktivity (Portál, 2019).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Lusk, Jan

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1646-9

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:21206301

 • EAN:9788026216469

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Žijeme v době konzumní! - autor recenze: Vendi

  http://vendi13.blogspot.com/2021/02/knihovna-e-fromm-mit-nebo-byt.html

  Asi takhle vám to řeknu – nejsem normální a vůbec se to nesnažím skrývat. Nevadí mi vyhledávat i těžší a vážnější témata stejně jako literaturu faktu nebo cokoli odbornějšího. Však také jakýsi… říkejme tomu plán či záměr pro tento rok zněl: Nezamrznout pouze u erotických knih, ale hezky prokládat! A protože posledně proběhlo hříšné dopisování, dnes se pojďme zaměřit na vlastně i něco praktického. Nepřipadáte si často zahlceni věcmi?

  Z médií a sociálních sítí se na nás valí jedna reklama za druhou. Máme dokonce i speciální označení pro trubky (pardon, bereme to s nadsázkou, ano), které do nás tlačí zaručené tipy a hity z různých kategorií, a vznešeně si říkají: Influencerky či influenceři, ať nediskriminuji muže. Dle mého soudu by se našla jen hrstička těch, které to dělají s dobrým úmyslem a skutečně se nám pokouší předat nějaké poselství, vše ostatní je obyčejný konzum a nátlak na spotřebitele. Skutečně nemám pocit, že má dcera musí nutně vlastnit značkové hračky, přičemž pořizovací hodnota jedné je klidně i před dva tisíce. Nebo já osmery paletky na oči, přičemž tři jsou si sakra hodně podobné a tak dále… U nás peníze na stromech nerostou, u vás ano?

  Lidé si v poslední době neváží maličkostí a doba kovidová to jenom zdůrazňuje. Nebudeme teď rozebírat, kdo co dělá na just a jaká je vlastně mentalita Čechů co do dodržování a občůrávání zákazů. Jde mi spíš o to, že zapomínáme být a děláme velice často jen hamty hamty, abychom posléze zjistili, že nám není lépe, často právě naopak.

  Popravdě – je příjemné zjistit, že je to něco, co není znakem výlučně dnešní doby, ale vlastně to tu bylo již dříve a nejspíše bude stále. Takové nikdy nekončící nadčasové dilema a jedinec tančící na hraně mezi oběma, který se snaží najít a udržet vlastní rovnováhu.

  Nejde o beletrii, proto počítejte, že na čtení budete potřebovat nějaký čas. Dávkovat si ho, přemýšlet o něm, možná si pár částí zvýraznit a později se k nim vrátit. Něco si založit lepíky… Nepočítejte, že vám kniha dá rozhřešení a řekne: Takhle je to správně, tak to dělej! Ne, najít balanc musíme každý sám v sobě. Je to jako s názory. Taky správně nemáte papouškovat, co vám nabulíkuje okolí, máte si udělat vlastní.

  Můžeme si dát názorný příklad. Máme dvě tvrzení:

  1. Já mám dům, dvě děti, práci, auto…
  2. Jsem zaměstnaný, táta a bydlím na prima místě…

  Co vám zní lépe? Co je vám příjemnější vyslovit? Vyjmenovat „majetek“ nebo naopak pojmenovat pocit či stav? Nestává se ze mě ani minimalista, ani ekologický fanatik. Spíš si čím dál častěji uvědomuji, jak mě unavuje a někdy i rozčiluje přístup lidí a naprostá absence respektu k čemukoli nás samotné nevyjímaje. Jsem proto ráda za publikace, které mi pomáhají mít otevřenou mysl, přiblížit se k podstatě problému nebo myšlenky a nehrozí tak, že mi exploduje hlava. Knihu opět hodnotím z pohledu laika, amatérského rádoby psychologa a úplně obyčejného člověka. Nelze, než dát plný počet. Místo dalšího okecávání si dáme Goethovu báseň, která je v knize rovněž zmíněna, a vystihuje hodně. Nakonec, jak už jsem psala jednou - každý si musíme názor utvořit sami v sobě. Jak na knihu, tak na život.


  Co jsem našel

  Já sám, tak tiše
  se lesem bral,
  nic nezamýšlel,
  nic nehledal.

  A v stínu skrytý
  jsem kvítek zhléd,
  jak oko zářil,
  jak nebe květ.

  Já schýb se pro něj,
  on šeptem dých.
  "Kdybys mne utrh,
  já uvad bych!"

  A květ jsem vyhráb
  i s kořínkem,
  nes na zahrádku,
  kde doma jsem,

  zde v tichou zase
  já prsť ho dal.
  A ujímá se.
  A kvete dál.

  - 18.03.2021


 • Fromm, Erich: Mít, nebo být? - autor recenze: Michaela Babíková

  https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7678-byt

  „Být či nebýt?“ váhá Shakespearův Hamlet. „Mít, nebo být?“ ptá se ve své stejnojmenné knize Erich Fromm, původem německý sociální psycholog, sociolog, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista. Jakkoli se tyto otázky zdají být zcela odlišné, v jistém slova smyslu také Fromm předestírá volbu mezi životem a smrtí.

  Podle Ericha Fromma existují dvě alternativy lidské existence – vlastnění a bytí. Samozřejmě připouští, že každý člověk potřebuje určité věci mít, aby mohl žít. Ostře však kritizuje západní společnost, ve které se vlastnění stává nejvyšším cílem. Kulturu, ve které „mít stále více“ se stává středobodem veškerého konání, považuje za nemocnou a odsouzenou k zániku. Orientace na „mít“ se přitom týká nejen majetku, ale také touhy mít nadvládu nad přírodou a druhými lidmi. Člověk orientovaný na vlastnictví však nikdy nemůže být šťastný, protože nelze mít úplně všechno, vždycky se objeví nová touha. V kolotoči vydělávání peněz a honbě za věcmi tak člověk ve skutečnosti přichází o to nejcennější – svůj vlastní život.

  Jako protipól pak Erich Fromm předestírá život v modu bytí a připomíná učení velkých mistrů života, jakými byli například Ježíš, Buddha, Mistr Eckhart a Karl Marx. Právě Marx byl pro Ericha Fromma velkým vzorem; v mnoha svých knihách se snaží Marxe ukázat jako radikálního humanistu a silně odsuzuje, jakým způsobem Marxovo učení zneužil komunismus. Ale vraťme se zpět k modu bytí a podívejme se na to, co o něm říká přímo autor:

  Nezbytnými podmínkami modu bytí jsou nezávislost, svoboda a přítomnost kritického rozumu. Jeho základní charakteristikou je, že je to aktivní bytí (…) ve smyslu vnitřního, tvořivého používání našich lidských schopností. Být aktivní znamená dát výraz vlastním schopnostem, talentu, hojnosti darů, jimiž je každá lidská bytost – i když v odlišném stupni – vybavena. Znamená to obnovovat se, růst, rozkvétat, překračovat vězení vlastního izolovaného ega, mít zájem, naslouchat, dávat. (FROMM, Erich, 2020. Mít, nebo být? Praha: Portál, s. 98. ISBN 978-80-262-1646-9)

  Láska, sdílení, dávání, rozvoj bytostních tvůrčích sil, radost a plné prožívání je to, co Fromm lidstvu slibuje, pokud se dokáže přeorientovat z modu vlastnění do modu bytí. V knize navrhuje možnosti, jak toho lze dosáhnout, přičemž nezapomíná zmínit překážky, které stojí v cestě. Uvědomuje si, že se nelze takříkajíc „vrátit zpátky do pralesa“, ale žádá, aby průmyslový rozvoj měl nějaké hranice a člověk přestal vykořisťovat přírodu i druhé lidské bytosti.

  Poprvé v životě lidstva na Zemi je člověk žádán, aby upustil od toho, co dokáže; žádá se od něho, aby upustil od ekonomického a technologického rozvoje, nebo ho přinejmenším zaměřil jiným směrem než dosud; je žádán všemi budoucími generacemi na Zemi, aby se dělil o svůj majetek s nemajetnými – nikoliv v duchu charity, ale v duchu nutnosti. (Tamtéž, s. 171)

  Kniha Mít, nebo být? poprvé vyšla před více než čtyřiceti lety. V češtině se kniha dočkala již pěti vydání, toho posledního v roce 2020 v nakladatelství Portál. Ve skutečnosti je v dnešní době Frommova kniha možná ještě aktuálnější, než v době svého vzniku. Mít, nebo být? Můžu k přečtení jenom doporučit, i když v některých částech mi autor připadá až příliš radikální a ne se vším souhlasím. Některé pasáže se mi zdály také poměrně nesrozumitelné a ne příliš čtivé. Jako celek je však kniha rozhodně dílem, které by nemělo uniknout vaší pozornosti.

  - 05.03.2021


 • Fromm, Erich: Mít, nebo být? - autor recenze: Mgr. Ivana Novotná

  https://www.alfabet.cz/pece-o-sebe/mit-nebo-byt-recenze-knihy/

  Jedno z nejznámějších děl významného německého psychoanalytika, humanistického filozofa a sociologa Ericha Fromma Mít, nebo být vydává nakladatelství Portál poprvé. I méně poučený čtenář však může tento titul znát. Jde, o u nás již páté, vydání knihy, která spatřila světlo světa poprvé v roce 1976. Záměrně zmiňuji datum prvního vydání, protože i přesto, že od něj uplynulo téměř 45 let, jde o nesmírně aktuální a stále živou knihu.

  Titul odkazuje ke dvěma základním způsobům života, které Erich Fromm v knize nastiňuje. Zatímco podstatou existence v módu „mít“ je získávání a soutěživost, v módu existence „být“ jde o vnitřní smysl a radost. Nebyl by to Erich Fromm kdyby se nedotkl také hlubinného výkladu obou přístupů a toho, jak se odráží v našich mezilidských vztazích, volbě zaměstnání, našem chování i náhledu na nás samotné.

  Kniha je rozdělena do tří částí. V první se Fromm věnuje zmíněnému výkladu a porozumění rozdílu mezi mít a být. Ve druhé části analyzuje základní rozdíly dvou módů existence. V poslední třetí části přichází s návrhy na řešení dané situace – a to ve výstižně nazvané části Nový člověk a nová společnost.

  Fromm dokáže jednoduchými a pregnantními slovy načrtnout obraz západní společnosti. Pro své argumenty nachází souvislosti v historii i učení takových autorit jako byl Buddha, Ježíš, Mistr Eckhart nebo Albert Schweitzer. Zároveň skvěle propojuje profesi psychoanalytika a sociologa a šířeji se zaměřuje na kvalitu života a hodnoty, které vyznáváme a které nás formují. Všímá si přirozené lidské snahy po smyslu života a nastiňuje, proč se nám ne vždy daří ho nalézt.

  Fromm zve čtenáře nejen k zamyšlení nad vlastním životem, ale také k zodpovědnosti ke světu i planetě Zemi. V době, kdy více než kdy jindy vnímáme ohrožení suchem, jsme si vědomi obrovského znečištění oceánů nebo vyčerpatelnosti přírodních zdrojů působí jeho dílo jako by bylo napsané dnes.

  Kniha je určena všem, kteří se zajímají o to, jak žijí a kam nejen naše společnost, ale i svět směřuje.

  - 16.02.2021


 • Mít, nebo být? Nadčasová kniha Ericha Fromma - autor recenze: Taťána Kročková

  https://www.kultura21.cz/spolecnost/21034-mit-nebo-byt-nadcasova-kniha-ericha-fromma

  Není od věci si připomenout vynikající knihu známého filozofa, psychologa a sociologa Ericha Fromma Mít, nebo být?, kterou nově vydalo nakladatelství Portál. Pokud knihu dosud neznáte a nedoprovázela vás vaším studiem humanitních věd na vysoké škole, určitě byste měli vědět, že rozhodně stojí za přečtení.

  O čem je kniha Mít, nebo být?

  Poprvé vyšla již v roce 1976. Humanistický psycholog Erich Fromm řeší otázku vlastnictví a Bytí, co jsou dvě základní hybné síly společnosti. Lidé používají slova: “Mám dům, mám ženu, mám dítě, mám práci, mám peníze.” Podle Fromma by raději měli tvrdit: “Jsem ženatý, jsem šťastný…” a podobně. Přivlastňováním toho, co nám vlastně vůbec nepatří, se vylučuje subjektivní prožitek a opravdový vztah ke světu, který samotné Bytí přináší. Vždyť člověk vlastně netouží po ničem jiném, než po tom být šťastný.

  Neomezené uspokojování všech tužeb však ke štěstí nevede. Sen být nezávislými pány svých životů skončil začátkem prohlédnutí, že jsme se stali kolečky byrokratického stroje se svými myšlenkami, city a smyslem pro slušnost, zmanipulovanými vládou, průmyslem a masovými komunikačními prostředky, které jsou právě pod kontrolou vlády a průmyslu. Technický pokrok způsobuje ekologické nebezpečí a nebezpečí nukleární války, což může ukončit veškerou civilizaci. Ekonomický růst pak zůstává omezen na bohatší národy a propast mezi bohatými a chudými národy se prohlubuje.

  Fromm se domnívá, že lidská společnost se může před katastrofou zachránit jedině změnou z orientace na vlastnění v orientaci na bytí a vytvořit tak novou společnost. Úkolem nové společnosti by mělo být podněcování správného vývoje člověka a jeho struktury Bytí. Člověk by se měl dobrovolně vzdát veškeré závislosti na vlastnění, měl by si uvědomit své vlastní já, poznávat sám sebe a snažit se o dokonalost.

  Úzkost a nejistota, které jsou vyvolávány nebezpečím ztráty, v existenčním způsobu bytí neexistují. Jestliže jsem, kdo jsem a nikoli, co mám, nikdo mne nemůže o něco připravit nebo ohrozit moji jistotu a můj pocit identity. Základními prvky vztahů mezi lidmi v existenční formě vlastnictví jsou konkurence, antagonismus a strach. Nepřátelský prvek ve vztahu vlastnění pramení z jeho podstaty. Chtivost vede k nepřátelství mezi lidmi a národy, což způsobuje války. Mír mezi národy je možný jedině tehdy, pokud se struktura MÍT změní ve strukturu BÝT.

  Určitě bychom si mohli vzít také příklad z Frommova tvrzení, že v průmyslové a politické reklamě musí být zakázány všechny metody “mytí mozků”.

  Zatímco modus Bytí tedy preferuje svobodu projevu, existenci kritického rozumu a potřebu vzdát se vlastnictví, vlastnický modus vychází z odvěké touhy po moci a z egocentrických zájmů. Kniha jednoznačně kritizuje současnou společnost a nabízí utopicky vyznívající návrh na spásu lidstva, změnu kolektivního myšlení a sociální rovnost. Je protknuta citáty, čerpá ze Starého a Nového zákona, Fromm také zmiňuje myšlenky známých učenců a filozofů, ať už třeba mistra Eckharta, Freuda, Buddhy či Marxe.

  Toto vynikající, významné a nadčasové filozofické dílo je velmi čtivé a poučné naprosto pro každého. Doporučuji všem si jej přečíst a hluboce se zamyslet. Obzvláště v dnešní době…

  - 26.01.2021


 • Fromm, Erich: Mít, nebo být? - autor recenze: Týna

  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  Erich Fromm, německý psycholog a psychoanalytik, který se proslavil mimo jiné i jako autor řady knih, založených na kombinaci psychologie a filosofie, od kterých se neliší ani jeho titul Mít, nebo být? Ústřední problematika jako by se zabývala popisem dnešní doby, přestože byla kniha vynesena na světlo již v roce 1976. Není tedy divu, že patří k autorovým nejslavnějším dílům. Jak ze samotného názvu vyplývá, kniha se zabývá rozborem a přiblížením dvou způsobů existence – vlastněním (modus „mít“) a bytím (modus „být“). Fromm odkládá všechny iluze stranou a vychází ven s pravdou o lidské přirozenosti, jejíž smysl života je založen převážně na neomezené slasti, která uspokojuje veškeré naše subjektivní potřeby. Domnívám se, že Fromm tento spis využívá jako varovné upozornění, vyjadřující přání směřující k tomu, aby se lidé alespoň pokusili zamyslet nad způsobem života a nad svými životními prioritami. Jeho názor je založen na tom, že neomezené uspokojování všech našich tužeb rozhodně nevede k blahu, ke smysluplnému naplnění našeho života. Neboť ve chvíli, kdy je naše uspokojení závislé na materiálních zdrojích (v modu „mít“), dostáváme se do nekonečné smyčky, kdy naše přání nedojdou konce. V knize jsou přiblíženy různé oblasti našeho života, s nimiž denně přicházíme do stylu, např. od vzdělání, náboženství až po mezilidské vztahy, na kterých jsou uvedeny příklady rozlišující modus „mít“ a modus „být“. Díky zprostředkovaným příkladům jsou nám rozdíly mezi těmito dvěma způsoby existence objasněny a my tak dostáváme příležitost zorientovat se v probírané problematice a rozhodnout se, k jaké straně se chceme do budoucna přiklánět. Knihu bych doporučovala každému, kdo je ochotný přijmout odpovědnost za svůj přístup k životu a připraven zamýšlet se nad nejzákladnějšími problémy naší existence.

  autor recenze: Týna
  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  - 26.01.2021


 • Fromm, Erich: Mít, nebo být? - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/mit-nebo-byt/

  Přečtěte si Frommovu ostrou kritiku konzumní společnosti s jejím egoismem a patologií napsanou před více než 40 lety, která je v dnešním světě paradoxně více aktuálnější než – li v době svého vzniku, tudíž stojí za přečtení a zamyšlení více než kdy jindy. Otevřete knihu s názvem MÍT, NEBO BÝT? v jejím dalším vydání od nakladatelství Portál.

  Summa summarum

  Frommova nemilosrdná kritika excesů tržního hospodářství letos (rok 2020) vychází v brožované vazbě s ilustrací zelených listů, vydalo ji nakladatelství Portál. Kniha není objemná a svými rozměry se pohodlně vejde do kabelky. Stěžejní myšlenkou knihy je to, že patologie dnešní společnosti se – dle Fromma – projevuje především v převažující orientaci na mít – počínaje hmotným a nehmotným majetkem přes moc až po touhu vlastnit druhého člověka, který nás ovšem zajímá jen pokud od něho můžeme něco získat: třeba bohatství, sociální status nebo sex. Za svou drakonickou hrabivost dnešní lidé draze platí – aniž si toho jsou vědomi: úzkostnými stavy a depresemi, psychosomatickými neduhy, morálním úpadkem. Proto se člověk v „moderní“ společnosti neposuzuje podle toho, jaký je, ale dle toho co nakupil, co vlastní. A protože nikdo jednoduše nemůže mít všechno, nemůže také být úplně šťastný. Vždy totiž bude existovat něco, co nemá.

  Jak tedy autor radí dospět k ekonomické prosperitě a přitom se vyhnout tomu, aby naše společnost byla civilizací chronicky nešťastných, osamělých, deprimovaných, destruktivních, závislých, závistivých a bezohledných jedinců? Jedinou možností je podle Fromma radikální změna charakterové orientace člověka z mít na být – stát se člověkem orientovaným na rozvoj svých tvůrčích sil, který se řídí svědomím a zodpovědností vůči sobě samému i svým bližním.

  Mně osobně se kniha velmi líbí. I když se jedná o odbornou literaturu, čte se výborně: autor má srozumitelný a přístupný sloh, který dokáže i čtenáře „neodborníka“ zaujmout a přikovat ho ke knize. Doporučuji.

  Hodnocení: 100%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/mit-nebo-byt/

  - 22.12.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)