Duševní pružnost v každodenním životě

Duševní pružnost v každodenním životě

Nešpor, Karel

Portál, 2015

199 Kč159 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Tato kniha je čtivá a praktická. Její četba nevyžaduje zvláštní vzdělání. Lze ji číst hezky od začátku do konce nebo si podle potřeby a nálady vybírat, co se vám právě hodí. Najdete zde rady, jak rozvíjet duševní pružnost a čemu se raději vyhnout. V poslední části budeme uvažovat o tom, jak uplatnit duševní pružnost v běžném životě.
Kdo potřebuje duševní pružnost? My všichni, ale zvláště ti: kdo něco tvoří, ať se jedná o přípravu svátečního jídla, nebo skládání hudby; kdo v životě zabloudili - možná se dopouštějí stejných nebo podobných omylů a hledají lepší cestu; kdo jsou vcelku spokojení, jen by si přáli mít život zajímavější.
A pro koho se tato kniha nehodí? Pro naprosto dokonalého člověka. Jestli někoho takového znáte, můžete ho před ní varovat. Možná by si totiž po jejím přečtení uvědomil, že úplně dokonalý vlastně není.
MUDr. Karel Nešpor, CSc., vede primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice a přednáší zdravotníkům i vysokoškolským studentům. Přibližně 30 let se zabývá prevencí a léčbou návykových nemocí. Je autorem řady odborných i populárních prací. V Portálu vyšly např. jeho knihy Návykové chování a závislost (naposledy 2011), Jak překonat hazard (2011), Sebeovládání (2013).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0778-8

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:12309501

 • EAN:9788026207788

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice vydal začátkem tohoto roku novou knihu. Jedná se o populárně-naučnou publikaci, jejímž hlavním tématem je „duševní pružnost“. Je otázkou, zda po této knize sáhne ten, jemuž je určena především: člověk se závislostí. Její název může být, nejen pro něj, poněkud zavádějící. Možná si k ní nakonec přeci cestu najde, díky jménu autora. Nebo jej naopak mediální obraz doktora Nešpora coby poněkud výstředního podivína od četby odradí. To by byla veliká škoda. Nejnovější Nešporova publikace srší humorem, nadhledem a životní moudrostí. Není příliš obvyklé, aby texty tohoto typu, určené nejširší veřejnosti, byly podrobovány „akademické“ recenzi. V tomto případě nás nás k tomu však vedou dobré důvody.
  Jak již bylo zmíněno, kniha o duševní pružnosti v každodenním životě je směřována především k laické veřejnosti. A tomu odpovídá také způsob jejího zpracování. Jednoduché tipy, jak zvládat každodenní zátěž, jsou ilustrovány humornými zkušenostmi autora ze života a práce s pacienty. Celý text je netradičně (a velmi čtivě) pojat coby fiktivní rozhovor se zvídavými tazateli: paní Opatrnou, panem Myslíkem a panem Bivojem - jména přitom odpovídají protikladným charakterům jednotlivých postav. Kniha psaná v duchu kramářské písně je zábavná a čtivá i pro ty, kteří jinak k četbě knih rozhodně blízko nemají, natož pak k duchovní tradici východu, k níž se autor hojně odkazuje. Je až pozoruhodné, jakým jazykem dokáže podat i tuto tématiku způsobem snadno pochopitelným, nekonfliktním a praktickým, kterému se zasměje jak čtenář vzdělaný, tak zcela vzdělání prostý.
  Poučený čtenář s hlubším zájmem o zmíněnou oblast přitom v knize najde odkazy na klasické teorie, na další odbornou literaturu, i nové a inspirativní úhly pohledu na léčbu i předcházení závislosti, které mají mnohdy filozoficko-duchovní přesah. Kniha obsahuje mj. kontakty na pomáhající organizace. Lze ji jako vhodného průvodce problematikou závislostí doporučit nejenom závislým samotným, ale také jejich blízkým. Užitečná může být školním metodikům prevence, neboť pojmenovává okolnosti, vlivy a chování, které vznik závislostí podněcují, stejně jako ty které působí protektivně a je vhodné je podporovat a rozvíjet. Dá se nicméně říci, že nejnovější Nešporovu publikaci lze považovat také za šířeji využitelnou příručku psychohygieny a zdravého životního stylu, jež může zaujmout i čtenáře, kteří sice se závislostí nebojují, ale kteří přemýšlejí o tom, jak lépe zvládat stres a nároky, plynoucí z životních podmínek v současnosti.
  Kniha se čte sama. Není otrockým návodem na posloupnost jednotlivých, zaručených kroků, které vám v životě zaručí štěstí a zdraví, neslibuje vzdušné zámky. Pokud Nešpor prezentuje nějaká doporučení, činí tak příjemně nevtíravým způsobem. Témata, která mohou připadat čtenářům příliš exotická a vzdálená, jako například jóga nebo meditace, prezentuje s vědomím této skutečnosti a s potřebným odstupem. Didaktičnost textu umocňuje způsob jeho grafického členění, stejně jako fakt, že důležitá doporučení a závěry jsou na vhodných místech opakovaně připomínány. Co by se snad dalo kritizovat, je grafický design přebalu. Jedná se nicméně o „portálovský“ standard, který se zřejmě osvědčil s ohledem na zvyšování prodejnosti tímto nakladatelstvím vydávaných titulů. Styl lehkého pera, jakým je kniha psána, nemusí vyhovovat každému. Domnívám se však, že pro cílovou skupinu, které je publikace určena především, je nejlepší volbou, což je zdaleka nejdůležitější.
  Přes některé výhrady k obsahu a popularizační charakter se jedná o titul, který stojí za přečtení i odborníkům. Duševní pružnost jako taková je v textu vymezena dosti vágně. Nicméně principy, které souborně pod tímto označením autor popisuje a hlavně srozumitelně vysvětluje, lze nepochybně považovat za určitý posun v uvažování o tom, proč vznikají závislosti a jak je léčit.

  V Ústí n/L., dne 28. 3. 2015, Lenka Hlavičková
  Zveřejněno v časopise Adiktologie 2015.

  - Karel Nešpor: Duševní pružnost v každodenním životě - rec. L. Hlavičková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)