Život jako hra na osmnáct jamek

Život jako hra na osmnáct jamek

Moore, Thomas

Portál, 2011

325 Kč276 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Osmnáct fiktivních příběhů uvádí čtenáře do světa golfu, který je v autorově pojetí zároveň hracím polem (greenem) našeho života. Golf hraje v jednotlivých příbězích roli „hry na život“, zenového příběhu se skrytým tajemstvím, které musí čtenář spolu s protagonisty rozlousknout nebo pochopit, aby nalezl klíč, který se skrývá nejen v přesném úderu a nastavení golfové hole, ale také v postoji a myšlenkovém rozpoložení hráče, v jeho nasměrování vzhledem k vlastnímu životu. Jednotlivé herní situace v golfu jsou autorovi inspirací k jejich rozvíjení ve hře života: hole in one – štěstí ve hře, neštěstí v lásce; falešná hra – zahrávání si se zlem; nestálost ve hře – nestálost v životě a v partnerském vztahu; soustředění na jediný bod – hledání toho podstatného v životě.
Thomas Moore, psychoterapeut a spisovatel, žije v Nové Anglii v USA. Pobýval dvanáct let jako mnich v řeholní komunitě. Napsal řadu spisů, které jsou pozoruhodné průnikem témat psychologie archetypů, mytologie a umění. V Portálu vyšly jeho bestsellery Kniha o duši a Kniha o lásce a přátelství a dále Temné noci duše, A psal prstem do písku, Léčebná péče o duši.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Příběhy z golfového greenu

 • Překladatel:Hartlová, Helena

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-991-0

 • Počet stran / vazba:208 / Brožovaná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:14402501

 • EAN:9788073679910

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha obsahuje 18 samostatných povídek, jejichž jediným, zdánlivým pojítkem je golfové hřiště. Autor publikace je psychoterapeut, který používá mnoho metod, včetně tzv. alternativních. Je schopen spojovat poznatky svého 12ti letého aktivního pobytu v klášteře s bohatými zkušenostmi a prožitky, které získal studiem jiných světových náboženství a jejich mystiky a mytologie. Jeho mimořádná sečtělost a šíře jeho zájmů mu umožňuje využívat i témat umění – zvláště hudby, a organicky včleňovat získané zkušenosti do holistického, celostního přístupu k člověku. S hlubokým porozuměním principům archetypů pak ve svých knihách předkládá nové, neotřelé paradigma zdravého i nemocného jedince a jeho problémy. Primárně vychází ze skutečnosti, že lidskou bytost tvoří nejen jeho tělesná schránka, ale i něco, co je v křesťanství tradičně nazýváno duší jako neoddělitelnou součástí celku.

   

     Recenzovaná publikace zdánlivě poněkud odbočuje z rámce doposud publikovaných prací. Autor zde předkládá čtenáři informace zdánlivě prostou, avšak pedagogicky vysoce účinnou formou mystické povídky. Ta představuje určitou strukturu příběhu – podobenství, které čtenáři sděluje skutečnosti, obtížně popsatelné strohým, racionalistickým způsobem. Přitažlivý příběh povídky, upoutávající čtenáře jistou dávkou tajemna, zde v sobě nese „náznak“ nutný k hlubšímu pochopení určitých souvztažností života a obsah povídky nutí čtenáře k jakémusi „dopsání“, domyšlení, příběhu. K něčemu, co by snad bylo možné opsat souslovím „čtení mezi řádky“. Sám příběh – vždy svěží a zajímavý, je zde pouze vodítkem, pozadím, které ukazuje cestu k žádoucímu cíli. Ten je možné obecně naznačit jako hledání a nalézání toho, co je v lidském životě sice zdánlivě imaginární, ale přitom hluboce podstatné.

   

    Tato literární forma se nevyskytuje příliš často. Aby byl její výsledek skutečně hodnotný, vyžaduje nejen široké spektrum znalostí, ale také skutečnost, aby zpracovávaná témata autor vnitřně bezezbytku prožil a porozuměl jim. Knihu Thomase Moora je možné srovnávat co do kvality pouze s Mystickými povídkami známého českého jogína a mystika Eduarda Tomáše. Autor zde opět prokázal svou schopnost hlubokého vhledu do podstaty člověka jako bytosti.

   

    Trochu jsem váhal, zda budu schopen napsat recenzi publikace, která pojednává o golfu, sportu, který ani v nejmenším neznám. Kniha mne však velmi zaujala svou hloubkou a vždy jsem zde nalezl i bezprostřední vysvětlení toho kterého pojmu z oblasti golfu. Navíc jsem pak pochopil autorovo pojetí této hry, která sice „Působí z určitého pohledu bezobsažně. ..(avšak)... Z duchovního hlediska je (právě) tato bezobsažnost cenná.“ (Úvod, str. 8). Golf zde totiž představuje zdánlivý příběh hry na „greenu“. Ten se zde však odvíjí nejen jako hra, ale svou hlubší podstatou představuje, symbolizuje - i „hru na život“ na „greenu našeho života“, v obsahu zenového nazírání na jsoucno.

   

    Publikaci lze vřele doporučit široké čtenářské obci. Její čtivé příběhy zcela jistě potěší a zaujmou. A pak čtenář pomalu začne objevovat i jejich druhou, jakoby skrytou stranu. Zvláště, pokud přečtená povídka rezonuje s jeho vnitřním příběhem, emocí, prožitkem. Stačí, aby se takto „chytil“ jen v jediné povídce a pak, jakoby nebyl schopen odolat dalším. Tak je možné se k této „mnohavrstevné“ knize neustále vracet, číst ji v kterékoli významové rovině a posléze nalézat to živoucí, co je zde zdánlivě skryté.

   

  V Olomouci 15.1.2013

  Mgr.Mario Renotiére
  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Thomas Moore: Život jako hra na osmnáct jamek – rec. M. Renotiére

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)