Léčebná péče o duši

Léčebná péče o duši

Moore, Thomas

Portál, 2010

249 Kč199 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Průvodce procesem uzdravení celé osobnosti
Málokterá zkušenost dokáže pohnout našimi emocemi a uvrhnout nás do krize tak jako zkušenost nemoci, která se týká ve stejné míře těla i duše. Kniha je autorovou vizí o zlepšení lékařské péče o duši. Moore se jednoznačně zasazuje spíše o péči o celou osobu než jen o léčbu těla. Na pozadí řady příkladů z osobního života a z profesní praxe nabízí profesionálům v oblasti zdravotnictví i jejich pacientům podněty k péči o důstojnost lidské osoby a vybízí k zamyšlení, jak poskytnout duchovní doprovázení těm, kteří čelí pocitům ohrožení a smrtelnosti. Současně povzbuzuje pacienty, aby se aktivně podíleli nejen na procesu svého uzdravení, ale také aby vnímali nemoc jako přechod k novému uvědomění. Knihu ocení pacienti v lékařské péči, jejich rodinní příslušníci, ale i zdravotnický personál a příslušníci pomáhajících profesí.
Thomas Moore je v USA i Evropě jedním z nejčtenějších autorů z oblasti hlubinné psychologie a spirituality. Je pozoruhodně vybaven pro roli průvodce na duchovní cestě – dvanáct let žil jako řeholník v klášteře, dvacet sedm let působí jako psychoterapeut. Žije se ženou a dvěma dětmi v USA, ve státě Massachusetts. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Kniha o duši, Kniha o lásce a přátelství, Temný eros, Temné noci duše.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Průvodce procesem uzdravení celé osobnosti

 • Překladatel:Müller, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-782-4

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:13306901

 • EAN:9788073677824

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Thomas Moore je ve světě velmi známý a zejména v současné době hojně čtený autor spojující hlubinnou psychologii s problematikou spirituality. Publikoval dosud 15 knih, z nichž je tato publikace v pravém slova smyslu světovým bestselerem.

    Je vhodné znát alespoň ve stručnosti jeho životopis – prohloubí nám to pochopení této publikace a směr, kterým se tento nadaný autor vydal. Spirituální přístup ke zpracovávaným tématům nejen v této knize získal svým 12letým aktivním pobytem v klášteře. Odtud odešel, aby studoval a praktikoval psychoterapii. Ve všech svých publikacích se snaží o spiritualitu a kultivaci duše v každém aspektu lidského života. V současné době přednáší jako univerzitní profesor nejen psychoterapii, ale v široké míře i celostní medicinu a spojuje je s uměním jako projevem duše, zejména s hudbou. Má Ph.D. z náboženství na University of Syracusea, jeho práce byly mnohokrát oceněny (tři z nich prestižní cenou „Books for Better Live“ a získal čestný doktorát na Einsteina Medical School. Své poznatky i zkušenosti předává dál nejen mnoha články ale i formou přednášek lékařům a ošetřovatelkám v ramci zlepšení kontaktu s nemocnými, a snaží se v nich vzbudit zájem o duši a spiritualitu.

    Z tohoto konceptu čerpá i publikace „Léčebná péče o duši“. Vychází ze zkušeností autora i jeho pacientů a je psána především jako prakticky vedená úvaha, „... o tom, jak by lékařská praxe mohla zohledňovat psychologické, mezilidské a duchovní aspekty člověka, který prochází přísně vědeckou lékařskou léčbou.“ Autor dodává: „I kdyby ohledy na tyto aspekty nemoc nevyléčily, mohly by proces uzdravování urychlit, učinit jej důkladnějším a uspokojivějším.“

  Publikace je členěna do čtyř oddílů, z nichž každý obsahuje 4 kapitoly. Názvy těchto oddílů jsou natolik instruktivní, že si je zde dovoluji uvést:

  • Tělo a duše

  • Oduševnělý lékař

  • Důstojné léčení

  • Pacienti v roli lékařů

    V závěrečném Poděkování mimo jiné uvádí: “Při přípravách na tuto knihu mi pomáhalo mnoho lékařů, zdravotních sester a pastoračních poradců.“

    V Poznámkách odkazuje na 40 citací odborné literatury, většinou novějšího data a nevyhýbá se ani takovým autorům, jako je Paracelsus, Mircea Eliade a Upanišadám.

    V jednotlivých kapitolách autor vychází z principu celostního komplexu „tělo – duše“, jak naznačuje již název prvé kapitoly „Pečovat o lidi, nejenom o těla.“ Nevyhýbá se ani „ožehavým“ tématům, jako je např. spiritualita lékařství, smrt, či sdělování špatných zpráv nemocnému, které chápe jako iniciaci. Koncepci nemocnice spatřuje v přirozeném, uzdravujícím místu a chápe jej jako esteticky a eticky modulované místo, které by mělo mít svou uzdravující Duši.

    V knize najde pozorný čtenář mnoho praktických podnětů k realizaci takového místa, které by bylo možné použít dokonce i v našich podmínkách. Obsahuje však i praktické příklady jednotlivých, již existujících nemocnic. Dovedeme si vůbec představit medicinskou budovu s protékající udržovanou říčkou, která vytváří na psychicky nejexponovanějším místě – oddělení příjmu onkologických pacientů – malý, šumící, hluboce zklidňující vodopád?

    Publikaci nelze než doporučit jak široké veřejnosti, nejen odborné – „nemoci nechodí po horách, ale po lidech“. Zvláště pak bych knihu doporučil všem stupňům medicínského perzonálu, zejména však pracovníkům, kteří ve svých funkcích o našem zdravotnictví rozhodují. Za planou nepovažuji také úvahu, zda by tato publikace nemohla být součástí studijního materiálu alespoň lékařských fakult.

    Nakladatelství Portál nelze než poděkovat za vydání této nádherné, ozdravující publikace, nesoucí zcela nové paradigma pojetí nemocného a nemoci.

   

  V Olomouci 15.1.2012
  Mgr.Mario Renotiére

  - Thomas Moore: Léčebná péče o duši – rec. M. Renotiére

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)