Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Slovník sociální práce

Slovník sociální práce

Vaše cena s DPH
409 Kč 368 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1154-9
Počet stran / vazba
272 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
21600705
EAN
9788026211549
Obálka v tiskové kvalitě


Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě.
Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.
TŘETÍ VYDÁNÍ

Matoušek, Oldřich.: Slovník sociální práce - rec. L. Čeledová

Slovník nejen sociální práce

Již před lety vydalo nakladatelství Portál dvě přepracované vydání Slovník sociální práce, němž zkušený autor vysvětluje základní pojmy sociální práce ve 31 tématických okruzích. Rád si v této publikaci listuji a vyhledávám základní orientaci v tak složité a potřebné doméně jako je sociální práce. Slovník nezahrnuje pouze pojmy a metody ryze a úzce patřící do vlastní oblasti sociální práce, ale pozorný čtenář nalezne i pojmy týkající se zdraví, mezilidské komunikace, gender problematiky, společnosti a kultury, stejně jako mezinárodní právní dokumenty.

Za zvláště užitečné také považuji také užití anglických ekvivalentů, které stále více v každodenní praxi splývají s národním jazykem. Autor se ujal problematiky aktuální a zcela jistě vyžadující i dalšího vydání tak např. pojem dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je precizně citován v § 9 zák. č. 117/1995 Sb., ale není již citován dle písm. c) § 3 zák. č. 108/2006 Sb., dle § 26 zák. č. 155/1995 Sb., a dle odst. 4, § 67 zák. č. 435/2004 Sb. A čtenář není upozorněn, že v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 182/1991 Sb. K zákonu č. 100/1988 Sb., jsou pouze uvedena zdravotní postižení i když v právním předpise není uvedena podmínka přímo zakotvena.

Hloubka znalostí, z níž bylo při sestavování slovníku přistupováno, nezapře autora a tak ani nemůže překvapit např. heslo zvládání (coping) , při jehož vysvětlení se autor opírá nejen o R.S. Lazaruse (kterého cituje, ale i o práce Kotasové a Vernerové, které vzpomíná nepřímo pojmu resilience a hardinesse.

Vydání Slovníku sociální práce je záslužný počin nakladatelství Portál. Ukazuje se však, že „slovníkové“ možnosti, byť sepsané vysoce erudovaným autorem nepostihnou tak rozsáhlou a extenzivně přesahující problematiku jakou je sociální práce. Všem nejen doporučuji uvedenou publikaci jako základní materiál, ale také doporučuji či přimlouvám se vzhledem k aktuálnosti problematiky zahájit práce nad vybranými klíčovými pojmy z discipliny sociální práce a to směrem ke klientovi jako hlavnímu aktéru sociální práce. Určitě by slovník Sociální práce neměl chybět v knihovně žádného odborníka z pomáhajících profesí.

Slovník sociální práce je velmi vhodně doplněn nejen literaturou rozčleněnou na vlastní slovníky a základní literaturu podle tématických okruhů, ale také velmi užitečnou sestavou zákonů a dalších předpisů platných v ČR v sedmi oblastech. Moderně pojatý slovník podává základní pohled na disciplinu sociální práce s přesahy, je srozumitelný i pro čtenáře, kteří se dané problematice podrobněji nevěnují. Doporučuji nejen odborníkům, pracovníkům veřejné správy ale i široké veřejnosti.

MUDr.Bc.Libuše Čeledová,Ph.D.