Slovník sociální práce

Slovník sociální práce

Matoušek, Oldřich

Portál, 2016

409 Kč348 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě.
Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.
TŘETÍ VYDÁNÍ
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek je vedoucí katedry sociální práce FF UK v Praze. Dlouhá léta pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut, zabýval se výzkumy školství, mládeže a organizací programů pro rizikové děti a mládež. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných prací – Slovník sociální práce, Základy sociální práce, Metody a řízení sociální práce, Sociální práce v praxi, Mládež a delikvence, i populárních knih – Potřebujete psychoterapii?, Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1154-9

 • Počet stran / vazba:272 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:21600705

 • EAN:9788026211549

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Slovník nejen sociální práce

  Již před lety vydalo nakladatelství Portál dvě přepracované vydání Slovník sociální práce, němž zkušený autor vysvětluje základní pojmy sociální práce ve 31 tématických okruzích. Rád si v této publikaci listuji a vyhledávám základní orientaci v tak složité a potřebné doméně jako je sociální práce. Slovník nezahrnuje pouze pojmy a metody ryze a úzce patřící do vlastní oblasti sociální práce, ale pozorný čtenář nalezne i pojmy týkající se zdraví, mezilidské komunikace, gender problematiky, společnosti a kultury, stejně jako mezinárodní právní dokumenty.

  Za zvláště užitečné také považuji také užití anglických ekvivalentů, které stále více v každodenní praxi splývají s národním jazykem. Autor se ujal problematiky aktuální a zcela jistě vyžadující i dalšího vydání tak např. pojem dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je precizně citován v § 9 zák. č. 117/1995 Sb., ale není již citován dle písm. c) § 3 zák. č. 108/2006 Sb., dle § 26 zák. č. 155/1995 Sb., a dle odst. 4, § 67 zák. č. 435/2004 Sb. A čtenář není upozorněn, že v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 182/1991 Sb. K zákonu č. 100/1988 Sb., jsou pouze uvedena zdravotní postižení i když v právním předpise není uvedena podmínka přímo zakotvena.

  Hloubka znalostí, z níž bylo při sestavování slovníku přistupováno, nezapře autora a tak ani nemůže překvapit např. heslo zvládání (coping) , při jehož vysvětlení se autor opírá nejen o R.S. Lazaruse (kterého cituje, ale i o práce Kotasové a Vernerové, které vzpomíná nepřímo pojmu resilience a hardinesse.

  Vydání Slovníku sociální práce je záslužný počin nakladatelství Portál. Ukazuje se však, že „slovníkové“ možnosti, byť sepsané vysoce erudovaným autorem nepostihnou tak rozsáhlou a extenzivně přesahující problematiku jakou je sociální práce. Všem nejen doporučuji uvedenou publikaci jako základní materiál, ale také doporučuji či přimlouvám se vzhledem k aktuálnosti problematiky zahájit práce nad vybranými klíčovými pojmy z discipliny sociální práce a to směrem ke klientovi jako hlavnímu aktéru sociální práce. Určitě by slovník Sociální práce neměl chybět v knihovně žádného odborníka z pomáhajících profesí.

  Slovník sociální práce je velmi vhodně doplněn nejen literaturou rozčleněnou na vlastní slovníky a základní literaturu podle tématických okruhů, ale také velmi užitečnou sestavou zákonů a dalších předpisů platných v ČR v sedmi oblastech. Moderně pojatý slovník podává základní pohled na disciplinu sociální práce s přesahy, je srozumitelný i pro čtenáře, kteří se dané problematice podrobněji nevěnují. Doporučuji nejen odborníkům, pracovníkům veřejné správy ale i široké veřejnosti.

  MUDr.Bc.Libuše Čeledová,Ph.D.

  - Matoušek, Oldřich.: Slovník sociální práce - rec. L. Čeledová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)