Temné noci duše

Temné noci duše

Moore, Thomas

Portál, 2014

437 Kč371 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Temná noc duše není psychologický syndrom, nýbrž označením hledání smyslu v nejtemnějších hodinách našeho života – při ztrátě milované osoby, v okamžicích rozpadu vztahu, v době stárnutí nebo nemoci, při krizích v zaměstnání nebo dlouhotrvající nespokojenosti v životě.
Na základě svých dlouholetých psychologických i teologických zkušeností chápe Thomas Moore tato období jako šanci a výzvu k obnovení vlastního života, k uvědomění si toho podstatného a k péči o vlastní duši. Kniha je určena čtenářům se zájmem o vlastní duševní i duchovní růst.

T. Moore po dvanáct let žil jako mnich, poté se stal psychoterapeutem. Akademické vzdělání má v oborech psychologie, teologie a muzikologie. V Portálu vyšly jeho knihy Kniha o duši (1999, 2001, 2007), a Kniha o lásce a přátelství (1998, 2001, 2007)

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami

 • Překladatel:Hrbková-Bidlová, Markéta

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0639-2

 • Počet stran / vazba:344 / Brožovaná

 • Rok vydání:2014

 • Kód:13202604

 • EAN:9788026206392

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami
  Autor knihy je známý americký spisovatel a psycholog, který se zabývá především hlubinnou archetypální, interkulturní psychologií. Spektrum jeho zájmů je široké. Patří mezi ně umění, zvláště hudba, mytologie, transperzonalita, tradiční rituály. Graduoval z psychologie, muzikologie a teologie. Jako polytheisticky zaměřený psycholog tak zúročil svůj dvanáctiletý pobyt v klášteře jako mnich.
  Napsal několik bestsellerů, recenzovaná kniha je třetí z nich, které vyšly v ČR, všechny zásluhou nakladatelství Portál.
  Publikace „temná noc duše“ je, mimo rozsáhlou předmluvu, rozdělena do tří částí, které jsou dále členěné do 15 kapitol. Každá z nich je strukturovaná do několika graficky výrazně oddělených částí, které se zabývají jednotlivými podněty, logicky svázanými s probíranou kapitolou. Graficky je přehledně upravená, literární citace jsou vhodně uváděné vždy na stránce se souvisejícím textem pod čarou.
  Co je temná noc duše? Tento proces ve vývoji člověka je známý ve všech kulturách, pod jinými jmény, již odedávna. V křesťanství použil tento pojem poprvé Jan od Kříže. Je to obtížné období v životě člověka, plné těžkých zkoušek, často - příliš klinicky označované, jako deprese. Jedná se však o významný transformační proces, při němž se člověk začíná ptát po významu věcí, života, událostí. Stáváme se citlivějšími, vnímavějšími, opravdovějšími, abychom opět postoupili na cestě k integraci svého Já, své skutečné osobnosti. Tento proces je nutné pochopit: nelze jej přejít mlčením, či snažit se jej zastavit nebo potíží pouze zbavit. Pak bychom nepostoupili. Je nutné jej příjmout spíše jako katarzi, jako duchovní transformaci, než k němu přistupovat psychologicky.
  Autor ke zpracovávané látce přistupuje především na základě svých mnohaletých zkušeností, ať již osobních, nebo souvisejících s jeho terapeutickou praxí. Má značný literární rozhled - cituje relevantní pasáže od autorů z nejrůznějších oborů, verše nevyjímaje. Kniha tak získává charakter plastické výpovědi s autencititou prožitků. Je proto velmi čtivá, rozhodně nepůsobí jako suchá učebnice, ale spíše jako jakési, mnohdy až napínavé „čtení“, které se každého pozorného čtenáře, hluboce dotýká. Je psaná především s širokým lidským pochopením a dotýká se i toho „temného“ v člověku. Struktura jednotlivých částí – oddílů je natolik kompaktní, že je možné knihu číst i tak, že si, ať již namátkově nebo cíleně, najdeme určitou část a prostě se do ní začteme.
  Témata, která autor v publikaci probírá jsou velmi rozmanitá, celé její pojetí je veskrze celostně multidisciplinární, avšak vždy eminentně „člověčí“. Obsah proto může zahrnovat i prožívání paradoxů života. Pro rozsah probírané tematiky a důkladnost, s jakou je napsaná může působit i jako jakési kompendium. Názvy jednotlivých oddílů jsou v převážné míře velmi poutavé. Namátkou: Strategie výstřednosti, Chození po uhlí, Vábení temnoty, či Hlubinná a temná spiritualita.
  Komplexně pojmout tuto publikaci v recenzi je prakticky nemožné a mohlo by být i zavádějící. Lze ji však doporučit jak odborné veřejnosti, tak i „laickým“ čtenářům. Je to opravdová kniha o skutečném životě.
  A jak ji nejlépe číst? Nejprve ji opatrně potěžkejte, pak zdráhavě prolistujte s pozorností na názvy oddílů, tištěné kapitálkami – a pak, pak si vás kniha sama do sebe „vtáhne“. Jsem přesvědčena, že se k ní budete často a dlouho vracet.
  PhDr.Marie Renotiérová Ph.D.

  - Thomas Moore: Temné noci duše

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)