Existenciální psychoterapie

Existenciální psychoterapie

Yalom, Irvin D.

Portál, 2020

799 Kč679 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Hlavními pilíři Yalomovy odborné knihy Existenciální psychoterapie jsou čtyři velká témata lidského života, smrt, svoboda, existenciální izolace (osamělost) a nepřítomnost, ztráta smyslu. Autor ukazuje jejich význam a to, jaké konflikty vznikají při jejich konfrontaci s člověkem. Znalost této problematiky může posloužit při péči o lidi, jejichž utrpení souvisí právě s těmito pilíři jejich existence. Kniha vychází z bohaté klinické zkušenosti autora, jeho empirických výzkumů a filozofie. Zaujme nejen psychology a psychiatry, ale také všechny zájemce o existenciální psychoterapii a ty, kteří usilují o hlubší sebepoznání.
Irvin D. Yalom je emeritní profesor psychiatrie na Stanfordově univerzitě. V Portále vyšla řada jeho románů z psychologickou tematikou, např. Lži na pohovce, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Hovory k sobě a jeho vlastní životopis Stávám se sám sebou.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Müller, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1587-5

 • Počet stran / vazba:544 / Pevná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:13403701

 • EAN:9788026215875

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Yalom, Irvin D.: Existenciální psychoterapie - autor recenze: Taťána Kročková

  http://kultura21.cz/zdravi-a-zivotni-styl/20663-existencialni-psychoterapie-zohlednuje-prirozeny-strach-ze-zivota

  Odborná publikace s názvem Existenciální psychoterapie z nakladatelství Portál přivádí čtenáře k zamyšlení nad zcela přirozenou existenciální úzkostí a osamělostí člověka, kterou je potřeba výrazně zohledňovat při psychoterapii. Kniha je primárně určena pro psychology, psychiatry, filozofy a studenty humanitních a medicínských oborů, ale i ty, kdož usilují o hluboké osobní poznání.

  Hlavním tématem publikace je lidská existence a s ní související témata dotýkající se smyslu života či ztráty smyslu života, svobody, možnosti volby, existenciální osamělosti nebo strachu ze smrti. S těmito významnými a neopomíjitelnými výzvami člověka se setkává v průběhu života každý z nás. A každý z nás jim také čelí rozdílným způsobem. Autor knihy zdůrazňuje zásadní vliv těchto základních stavebních kamenů života na kvalitu života člověka a poukazuje na možnost vedení psychoterapie a zvládání životní potíží právě s ohledem na konfrontaci s těmito velkými životními tématy.

  Autor vychází z vlastních zkušeností z bohaté klinické praxe, výzkumů a filozofických znalostí. Kniha se velice dobře čte a může obohatit naprosto každého.

  -

Čtenářské recenze


 • Yalom, Irvin D.: Existenciální psychoterapie - autor recenze: Zuzana Grulichová

  http://casopisagora.cz/2021/02/irvin-d-yalom-existencialni-psychoterapie/

  Jedno z klasických děl psychologie, které poprvé vyšlo v roce 1980. Yalom zde hovoří o existenciálním přístupu, který poskytuje oporu mnohým terapiím. Snaží se ukázat, že se jedná o formální paradigma, které je účinné, racionální a systematické, má vlastní strukturu a techniky. Líbí se mi, když Yalom mluví o tom, že základy existenciální orientace nejsou empirické, nýbrž hluboce intuitivní.

  Irvin Yalom má dar psát srozumitelným a poutavým jazykem, takže při čtení jeho knih mám vždy dojem, že mi autor vypráví příběh. Ačkoliv sám autor v knize píše, že chce, aby kniha byla pochopitelná i pro laického čtenáře, je výhodou znalost základních pojmů i z oblasti klinické psychologie.

  Kniha začíná poměrně obsáhlým úvodem do existenciální psychologie, její definice a východiska. Konfrontuje ji s pohledy dynamické psychoterapie a vysvětlí původ tohoto oboru.

  Dále je kniha rozdělena do čtyř částí – oblastí, které jsou hluboce zakořeněné v bytí člověka. Těmito oblastmi jsou smrt, svoboda, osamělost a ztráta smyslu. Již ze samotných oblastí je nepochybné, že nepůjde o jednoduché čtení.

  Osobně mě velmi zaujala kapitola o svobodě. Mluvíme zde o svobodě člověka vytvářet svůj vlastní život, jednat a především měnit se. Téma změny je něco, co ve své práci sleduji. Kniha mi v mnohém otevřela oči.

  Podnětná proto pro mě byla část o klinických projevech vyhýbání se odpovědnosti a především výrok „Přijetí odpovědnosti je předpokladem (terapeutické) změny.“ Dále mi autor nabídl cestu, jak pacientovi (klientovi) pomoci – je potřeba neustále pracovat s tím, že pacient si své nepohodlí způsobil sám (žádná náhoda nebo vyšší síla). Terapeut musí zjistit, jakou roli konkrétní pacient hraje ve svém vlastním problému, a najít způsob, jak tento poznatek pacientovi sdělit.

  Kniha je neskutečně podnětná a není to text, který by člověk sfoukl během jednoho večera. Já jsem se ke knize neustále vracela a musím přiznat, že zdaleka nejsem u konce. Je to přesně ten typ knihy, která vám po každém otevření nabídne další nový pohled, myšlenku a zaplaví vás emocemi. Je to kniha, u které je zapotřebí chvíli „pobýt“.

  - 15.03.2021


 • Yalom, Irvin D.: Existenciální psychoterapie - autor recenze: Baja

  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  Irvin Yalom v této publikaci ukazuje, že i na tak známá témata jako jsou smrt, svoboda, osamělost či ztráta smyslu, existují nové myšlenky a čtenáře doslova vtáhne do svých úvah. Propojuje teorii těchto témat s početnými kazuistikami, přičemž nezachází do těžkopádných odborných pojmů. V textu často odkazuje na díla známých filozofů a nabádá tak na další zajímavá díla. Kniha obsahuje početné strategie jak jednat s klienty v terapii a jak konkrétně se s nimi dostat na podobnou úroveň a pak jim nabízet nové pohledy v jejích hraničních životních situacích. Kniha má proto potenciál být skvělým průvodcem terapeutům, psychologům a jiným sociálním pracovníkům, kteří pracují s lidmi v obtížných situacích, avšak může představovat zajímavé čtení pro nadšence témat terapie a filozofie. Nicméně může být i odrazovým můstkem pro lidi, kteří hledají východisko z těžké situace přičemž nechtějí navštívit odborníka. Kniha jim může být partnerem u různých dilemat. Autor při tématu smrti čtivě píše i o pojetí smrti u dětí, psychopatologii (například schizofrenii), nebo při tématu svobody zachází do úvah o odpovědnosti či vůli. Jestli Vás zajímají témata terapie a existencialismu, tuhle knížku musíte přečíst!

  - 29.01.2021

 • https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7608-existence

  Jako cizí, ale zároveň povědomá se podle amerického psychiatra, psychoterapeuta a spisovatele Irvina Davida Yaloma musí klinickým psychologům jevit existenciální psychoterapie. Dovolím si toto tvrzení rozšířit i na lidi, kteří se psychologii nevěnují. Témata, jimiž se tento směr zabývá, se totiž bez výjimky týkají každého z nás.

  Zdá se jen těžko uvěřitelné, že kniha Existenciální psychoterapie od výše zmíněného Irvina D.Yaloma vyšla poprvé již před čtyřiceti lety (1980). V podstatě příručka tohoto směru totiž zůstává zcela aktuální nejen díky svému zaměření, ale i zpracování. Ačkoli se jedná o odbornou knihu, která se zabývá velmi hlubokými tématy, je napsaná čtivým, poutavým, citlivým a tak nějak „obyčejným“ jazykem. Pro laiky je tak bez problémů srozumitelná a jistě i v psychologii kovaní odborníci ocení lidskost, která z celé knihy doslova sálá.

  Pilíři, na nichž Yalom existenciální psychoterapii vystavěl, jsou čtyři témata neodvratně související s lidským osudem. Jsou to smrt, svoboda, osamělost a ztráta smyslu. Témata, která podle Yaloma lidé pomocí různých obranných mechanismů odsouvají až na samý okraj vědomí. Tyto pilíře zároveň tvoří čtyři hlavní části knihy, které jsou dále členěny do kapitol a podkapitol.

  Bez smrti není života

  Nejobsáhlejší a pro mne osobně také nejzajímavější je část věnovaná smrti. Ano, každý z nás ví, že je smrtelný. A přesto kdesi v koutku duše věříme, že smrt nás samotných je nereálná.

  Všichni lidé se do jisté míry strachu ze smrti brání dvěma mylnými vírami, a to vírou ve vlastní neporušitelnost a vírou v absolutního zachránce. Nesmírně zajímavá je třeba kapitola, která popisuje, jak se s tématem smrti vyrovnávají děti.

  Yalom tvrdí, že strach z vlastní smrtelnosti je zdrojem primární úzkosti. U některých lidí je tato hrůza tak obrovská, že může vyústit až do duševních poruch, které se na první pohled zdají být vyvolány zcela jinými příčinami. Yalom předkládá velmi dobrou argumentaci, proč by psychoterapeutové měli téma smrti otevřít s každým pacientem. Memento mori - tedy pamatuj, že jsi smrtelný – říkali učenci už ve středověku. Podobně Yalom připomíná i v době, kdy je smrt vytlačována z našich slovníků i vědomí, že pouze ten, kdo se smíří se svou smrtelností, dokáže žít naplno.

  Přijmout vlastní smrt znamená podívat se zpříma na řadu dalších těžko stravitelných pravd, z nichž každá má své vlastní silové pole úzkosti: že člověk je konečný, že jeho život opravdu skončí, že svět nicméně přetrvá dál, že člověk je jeden z mnoha – nic víc, nic míň; že vesmír neuznává výlučnost jednotlivce, že celý svůj život jsme vlastnili padělané šeky a konečně, že jisté absolutní, neumlčitelné dimenze bytí jsou mimo dosah našeho vlivu. (…)

  Mnoho lidí má pocit, že kdyby to jen bývali věděli, kdyby to opravdu věděli dříve, žili by svůj život jinak. (YALOM, Irvin, 2020. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, s. 135. ISBN/EAN 978-80-262-1587-5)

  Hrůza ze smrti je hrůzou, že umřeme a v našich tělech zůstanou neodžité životy. (Tamtéž, s. 168)

  Každý jsme sám

  Neméně aktuální jsou i další tři části knihy, které v tomto článku načrtnu jen ve stručnosti. Yalom apeluje na skutečnost, že každý člověk je plně odpovědný za to, co dělá, co nedělá, jak utváří svůj svět a dokonce nese plnou odpovědnost i za své choroby a problémy. Úkolem psychoterapeuta je pak docílit toho, aby si tuto v určitém slova smyslu hrozivou pravdu pacient uvědomil, přijal a při zapojení vůle začal podle ní také jednat.

  Osamělost v existenciálním smyslu nesouvisí s „osamělostí“ tak, jak ji běžně vnímáme. Jde o mnohem hlubší poznání, že navzdory nejuspokojivějším vztahům s dalšími lidmi, dokonce navzdory dokonalému sebepoznání a integraci všech částí své osobnosti, zůstává člověk odloučen od světa.

  Existenciální osamělost je údolím samoty, do nějž vede mnoho cest. Konfrontace se smrtí a se svobodou člověka nutně do tohoto údolí vede. (Tamtéž, s. 383)

  Tak popisuje existenciální osamělost Yalom a dodává, že každý člověk zůstává osamělý, nikdo nemůže zemřít s ním či za něj.

  Doslova otázkou života a smrti může být u některých lidí ztráta smyslu, které se Yalom věnuje v závěrečné části knihy. Zejména u osob se sebevražednými sklony vystupuje do popředí otázka, jaký smysl má život, když nakonec skončí smrtí. Pokud si člověk sám vytváří svůj osud, pokud pro nás vesmír nemá připravený žádný plán, pokud na konci každé cesty leží nebytí, proč zde jsme? Nebo jak se ptá Yalom:

  (…) jak může člověk, který potřebuje smysl, tento smysl najít ve vesmíru, jenž žádný smysl nemá? (Tamtéž, s. 452)

  Existenciální psychoterapie je pro mne osobně knižním objevem tohoto roku. V nakladatelství Portál sice vyšla již v roce 2006, ale přiznávám se, že jsem si povšimla až letošního druhého vydání. Od prvních stran mne kniha zcela pohltila, protože zpracovává nesmírně zajímavá témata velmi čtivým a zajímavým způsobem. Předestírá před čtenáře mnoho provokativních otázek a prostoru pro zamyšlení.

  Nechybí řada příběhů pacientů, které srozumitelně ilustrují probíraná témata. Vědečtěji zaměření čtenáři jistě ocení přehledné uvedení zdrojů, které je vyřešeno prostým číslováním a rejstříkem v závěru knihy, takže při čtení nepůsobí rušivě jako poznámky pod čarou, které jsou v tomto typu knih obvyklé. Yalom ve své práci čerpá zejména z vědeckých studií, u nichž nezapomíná zdůrazňovat případné slabé stránky, aby interpretace byla skutečně objektivní.

  Shrnuto a podtrženo: Existenciální psychoterapie je z vědeckého hlediska důvěryhodnou a dobře zpracovanou knihou, z literárního hlediska překvapí příjemný a srozumitelný jazyk a z hlediska lidského nabízí velmi mnoho podnětů pro pochopení a případné zlepšení vlastního života.

  - 05.11.2020


 • Yalom, Irvin D.: Existenciální psychoterapie - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/existencialni-psychoterapie/

  Irvin D. Yalom autor knihy Existenciální psychoterapie definuje existenciální psychoterapii jako dynamický přístup k terapii, která se zaměřuje na záležitosti hluboce zakořeněné v bytí člověka. Ony autorovy zakořeněné záležitosti jsou čtyři a všem se zajímavým a čtivým způsobem věnuje Yalomova kniha: Smrt, svoboda, osamělost a ztráta smyslu.

  Summa summarum

  Nové vydání knihy je většího formátu, má šitou vazbu a pevné desky. Existencialisté obecně (filozové i psychologové) mě děsí svým složitým a těžko uchopitelným způsobem vyjadřování, nicméně toto není případ I. D. Yaloma. Pan autor má živý sloh, jednoduchý způsob vyjadřování, který je přístupný i laickému čtenáři a díky atraktivitě a nadčasovosti tématu se při čtení publikace nebude trápit.

  … „Změna není možná bez úsilí a úsilí se spouští rozhodnutím.“ … 

  První část knihy se zabývá smrtí. Smrt je nezměnitelná skutečnost. Myšlenky na smrt mohou vyvolávat napětí, úzkost a strach. Autor sleduje tuto problematiku mj. u onkologických pacientů, u dětí, neurotiků. Všímá si jak negativních důsledků, tak i pozitivního vlivu vědomí blízké smrti na kvalitu života některých pacientů s maligním onemocněním.

  Druhá část se zabývá svobodou: svobodou utvářet vlastní život, která vede k pocitu zodpovědnosti, a svobodou přát si, volit, jednat a měnit, která vyžaduje vůli, chtění. Autor zkoumá tendenci pacientů vyhýbat se zodpovědnosti a přesunovat ji na jiné.

  Třetí část je věnovaná osamělosti. V existenciální psychoterapii je to terapeutický vztah, v němž se pacient cítí bezpečný a akceptovaný a který současně působí jako zprostředkující činitel umožňující zlepšit kvalitu dalších pacientových vztahů. Yalom zdůrazňuje, že to má být vztah reálný, ne jen přenosový: opravdovost, vřelost a empatie jsou charakteristikami terapeuta.

  Čtvrtá část se zabývá chyběním životního smyslu. Autor zde hodně cituje Frankla, ale rozšiřuje jeho pojetí. Zdůrazňuje, že i tam, kde dojde k otřesení předchozích hodnot pacienta, neznamená to, že by předchozí život neměl smysl:

  … „Co se dělo, mělo smysl tehdy, i když to nemá smysl teď.“ …

  Přestože kniha pojednává o nelehké tématice je ´lidská´a srozumitelná. Autorův styl je přímo protikladný těžkému slohu jiných existencialistů. Publikace je pro čtenáře atraktivní díky množstvím kazuistik a určitě v textu najde mnoho cenných podnětů pro svůj vlastní život, případně pro svou psychoterapuetickou praxi. Mně se líbila a doporučuji ¦¦.

  Hodnocení: 100% ¦

  - 11.09.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)