Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Děti a rodiče v rozvodu

Děti a rodiče v rozvodu

Vaše cena s DPH
425 Kč 383 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0968-3
Počet stran / vazba
256 / Brožovaná
Rok vydání
2015
Kód
22309001
EAN
9788026209683
Obálka v tiskové kvalitě


Publikace má jak profesionálům (sociálním pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, advokátům, soudcům, soudním znalcům, mediátorům, manželským poradcům, psychoterapeutům), tak veřejnosti přinést informace o možnostech podpory dospělých i dětí v rozvodové situaci. Snaží se přispět k vyjasnění kompetencí zúčastněných profesionálů a nastínit způsoby, jakými by mohli spolupracovat. Charakterizuje intervence jednotlivých profesí do rozvodové situace a ukazuje příklady dobré praxe. Nastiňuje také možný vývoj v oblasti spolupráce profesionálů s rodiči a dětmi, kteří procházejí rozvodem.

Děti a rodiče v rozvodu
Děti a rodiče v rozvodu
Děti a rodiče v rozvodu
Děti a rodiče v rozvodu
Děti a rodiče v rozvodu

Děti a rodiče v rozvodu: Matoušek, Oldřich a kol. - recenzent prof. PhDr. Jan Vymětal

Editorem recenzované knížky je doc. PhDr. Oldřich Matoušek, zkušený klinický psycholog a psychoterapeut, který v době po převratu přešel z praxe na akademickou dráhu a věnuje se i výzkumně zejména problematice sociální práce. Napsal celou řadu odborných publikací, o jejichž kvalitě a potřebnosti svědčí časté reedice. Tentokrát si za téma zvolil rozvodovou problematiku, čili oblast sociální patologie, kterou zpracoval společně s deseti renomovanými psychology, právníky, mediátory a sociálními pracovnicemi a pracovníky.

Cílem práce je ukázat téma rozvodu pohledem různých odborností, jež se problematikou v praxi zabývají, a tím i potenciálně zlepšit jejich vzájemnou komunikaci a informovanost. Ústřední ideou knihy je tzv. restorativní přístup, čili napravení škod a předcházení dalším škodám vznikajícím během rozvodového řízení dětem i jejich rodičům. Rodiče dle tohoto přístupu jsou vedeni především k dohodě. Opakem přístupu postaveného na spolupráci dospělých účastníků řízení je model konfrontační, podporující de facto destruktivní sklony rozvádějících se osob. O jeho četnosti nepochybujeme, neboť naschvály, pomstychtivost a uvažování v kategoriích vítězství-prohra jsou v soudních síních i v životě rozvádějících se lidí poměrně častým jevem.

Editor publikaci rozčlenil do šestnácti kapitol, použitá literatura je uváděna za každou kapitolou zvlášť.

Pro seznámení s touto užitečnou a praktickou prací uvedu obsah knihy - výčet jednotlivých kapitol, včetně jejich autorek a autorů:

1. Pouto mezi dospělými partnery (Oldřich Matoušek), 2. Rozvod jako náročná životní situace dospělých (Oldřich Matoušek), 3. Děti v rozvodové situaci (Oldřich Matoušek), 4. Formy péče o děti po rozvodu (Josef Pavlát), 5. Posuzování rodičovských kompetencí (Oldřich Matoušek), 6. Rozvod a domácí násilí (Oldřich Matoušek), 7. Nejlepší zájem dítěte (Martin Kornel), 8. Role a možnosti pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí (Ivana Matoušková), 9. Role mediace a mediátora v rodinném konfliktu (Robin Brzobohatý), 10. Role a možnosti znalce psychologa (Oldřich Matoušek, Josef Pavlát), 11. Role a možnosti manželského poradce (Petr Šmolka), 12. Role a možnosti advokáta (Olga Löblová), 13. Role a možnosti soudce (Václav Nekola), 14. Asistovaný styk a podporované setkávání (Robin Brzobohatý, Sabina Nováková, Jitka Podešvová), 15. Možnosti pracovníka občanské poradny (Kristýna Schreilová), 16. Možnosti spolupráce profesionálů a rodin v rozvodu (Oldřich Matoušek).

Hlavní pozitivum recenzované publikace, jež je spíše tematickým sborníkem než manuálem, vidím v tom, že takto koncipovaná seriózní práce vůbec vyšla. Je mimořádně potřebná, neboť otázka rozvodů, partnerských rozchodů a dětí takto "postižených" přibývá, stejně jako úpornosti soudních sporů o potomky. Rozvody a rozchody patří mezi nejnáročnější životní situace člověka, neboť nepříznivě zasahují do jeho nejbližších vztahů, znamenají selhání dospělých, přičemž děti jsou nejslabším a nejzranitelnějším článkem této vztahové sítě. To vše se promítá do zdravotního stavu dětských i dospělých účastníků a tato zkušenost bezpochyby ovlivňuje i další osobnostní vývoj dětí.

Nepochybuji o tom, že o knihu bude zájem v odborných i laických kruzích. Při event. dalším vydání doporučuji její rozšíření o oblast znaleckých psychologických a psychiatrických posudků, včetně posudků zaměřených na závislosti. Bývají soudy nařizovány nejen v případech mimořádně úporných, kdy lze předpokládat u některého z rodičů poruchu osobnosti, jež se nepříznivě promítá i do jeho výchovných předpokladů a rodičovské zodpovědnosti, nýbrž soudům usnadňují rozhodování i v případech psychologicky a lidsky mimořádně složitých. Žádoucí jsou i všude tam, kde dospělí nebo děti byli léčeni psychiatricky (případně bylo podezření na déletrvající užívání drog) či vedeni psychologicky. Nemohu neupozornit na znalecké posudky, které si vyžádá jedna ze stran a jichž přibývá. Zpravidla k objektivizaci nepřispívají, jelikož bývají jednostranné - a musíme počítat s jejich komerční povahou.

Recenzovanou publikaci lze jednoznačně doporučit odborné i laické veřejnosti. Odborníkům dodá cenné informace, u laiků může vést ke kultivaci myšlení a jednání, avšak i k dodání "munice" k soudním sporům o děti, ale to je obvyklé i v jiných oblastech a situacích. Knížka Děti a rodiče v rozvodu by podle mého názoru neměla chybět v knihovně klinicky pracujících psychiatrů a psychologů.

prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. lékařské fakulty UK, Praha

Recenze byl zpracována pro nakladatelství Portál